noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Kursen genomförs nu på distans

Med anledning av rådande situation gällande covid-19 pandemin genomförs nu PPS Portföljstyrning på distans.

Kursen genomförs under en dag och är lärarledd. I kursen kombineras seminarier och gruppövningar. Allt genomförs interaktivt med hjälp av vår lärplattform co-learning och videomötesverktyg.

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.

PPS Portföljstyrning

Startar ni rätt projekt för att nå era strategiska mål?
Leder initiativen till de förändringar ni är ute efter?
Får ni resurserna att räcka till?

PPS Portföljstyrning hjälper dig att omsätta verksamhetens strategi till praktisk handling. Du lär dig hur man värderar ett initiativ mot verksamhetens mål och hur man prioriterar portföljen. Portföljstyrning handlar om att styra verksamhetsutvecklingen genom att starta de initiativ som behövs för att uppnå verksamhetens mål och följa upp så att önskade effekter realiseras.

Se kursschema och boka din plats

Innehåll
 • Allmänt om portföljstyrning
 • Portföljorganisation
 • Sammanställa verksamhetens behov
 • Skapa prioritet inom portföljen
 • Optimera användandet av verksamhetens resurser
 • Kommunicera beslut
 • Följ upp portföljen och hantera ändringar
Mål
Efter kursen har du kunskap i att:
 • vikta effektmål mot strategiska mål
 • prioritera och optimera en projektportfölj
 • följa upp och hantera ändringar i en portfölj
 • organisera portföljledning

Läs fler kursrecensioner

Målgrupp
Personer som arbetar i en beslutande, beredande eller administrativ roll i en projektportfölj samt verksamhetsansvariga som vill förbättra styrningen av utvecklingsinitiativen.

Förkunskaper
Erfarenhet och kunskap om projektstyrning.
PPS Effektstyrning rekommenderas som ett komplement för att fördjupa sig i att identifiera, värdera och följa upp nyttor

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Omfattning i tid
En dag

Se kursschema och boka din plats

Kursen kan även ges verksamhetsinternt

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn