noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS OnLine

Ditt digitala verktyg för projektstöd

PPS OnLine

PPS-modellen är förpackad i webbapplikationen PPS OnLine. Här finner du allt stöd du behöver från PPS-modellen. Utifrån roll eller storlek på projekt väljer du ingång i PPS OnLine och får då enkelt rätt stöd när det behövs.

"PPS OnLine är en hjälp i vardagen, en applikation istället för en bok.
PPS OnLine innehåller så mycket stöd, inte bara mallar - det är ju inte mallarna man lär sig av. Hjälper mig när jag ska prata med andra, tex styrgruppsmedlemmar - ”så här beskriver man det i PPS ”. Finns så mycket ledarskapshjälp om hur vi ska jobba tillsammans - beskrivet på ett enkelt sätt"
Anneli Arvidsson, Region västernorrland

PPS OnLine är indelat i tre nivåer: 

Portföljstyrning, effektstyrning och projektstyrning.

Du väljer vilken nivå som passar din roll och hittar där enkelt det stöd som just du behöver. 

PPS OnLine

Lättillgänglig - I PPS OnLine kommer du enkelt åt hela PPS projektmodell med steg för steg-beskrivningar, mallar, färdigheter och checklistor.

Rollbaserad - Din projektroll bestämmer ingången i PPS OnLine, och ger dig rätt stöd som behövs för just din roll.

Skräddarsydd - PPS OnLine kan skräddarsys till din verksamhets behov och standarder, där exempelvis mallar och information anpassas utifrån önskemål.

Kontinuerliga utgåvor - Kunddriven utveckling med kontinuerliga utgåvor, där användaren alltid har tillgång till den senaste versionen.

Flera språk - PPS OnLine finns på svenska och engelska.

 

Utöver nivå- och rollindelningen finner du en mängd projektrelaterad information som exempelvis:

Agilt arbete – stöd kring agilt arbetssätt och hur det genomförs med PPS som styrmodell.

Projektstandarder – Mappningar till befintliga standarder såsom IPMA, PMI och ISO.

Förändring – PPS syn och stöd kring förändringar och förändringsledning.

Ordlista – En ordlista över vad de termer och ord vi använder och vad det betyder.

Klassificering – Ett verktyg för ta reda på hur komplext ett projekt är.

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn