noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

PPS Konsulttjänster

PPS Konsulttjänster stärker och utvecklar helheten kring dina projekt

Dra nytta av våra konsulters erfarenheter!

När du inför PPS som projektstyrningsmodell, bygger upp ett projektkontor, genomför en projektanalys eller behöver stöd i form av mentorskap eller coaching finns våra konsulter som stöd för dig.

PPS konsulter stödjer hela din projektverksamhet, från första initiativ och under hela programmets eller projektets hela livscykel. Våra konsulttjänster stödjer din projektverksamhet och fungerar som ett komplement till PPS modellen och utbildningar. Helheten skapar effektivare projekt från start till mål. Tillsammans med dig ser vi till att arbetet fungerar enhetligt och effektivt.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta rätt konsult för ditt behov.

PPS Införande

För att etablera PPS-modellen i organisationen behövs ett strukturerat förändringsarbete. Våra PPS konsulter har stor erfarenhet av förändringsarbete.

Sätt PPS i väggarna

PPS som gemensam modell ger effektivitet i projektverksamhet. Gemensamt språk och struktur lönar sig. Men för att verkligen etablera modellen i organisationen behövs ett medvetet förändringsarbete. Både hårda processer och mjuka människor ska med. Att driva förändringen som ett PPS-projekt känns väl givet. Vi har stor erfarenhet av dessa förändringar och är gärna med och hjälper er. Allt ifrån att vara med och stödja er, till att ta helhetsansvar. Använd våra erfarenheter när ni ska införa PPS som projektstyrningsmodell.

PPS Införande
behov - förändring - stöd

 

PPS Projektkontor

Ett projektkontor formas utifrån verksamhetens behov. Använd en PPS konsult när ni ska bygga upp eller driva ett projektkontor.

Uppnå ständiga förbättringar

Projektkontoret är ett lämpligt verktyg för att driva förbättringsarbetet i projektverksamheten. Och för att ge det stöd som ofta behövs. Begreppet projektkontor kan innefatta flera olika former, och man måste utgå från verksamhetens behov när man definierar omfattning och ansvar. Använd våra konsulter när ni ska bygga upp eller driva ett projektkontor. Vi kan vara med som stöd eller ta helhetsansvar.

PPS Projektkontor
uppföljning – stöd – utveckling

PPS Coaching

En coach stöttar dig i din utveckling och förändring. Din coach hjälper dig att fokusera på ditt mål. PPS coacher har projektledarbakgrund och har stor förståelse för din utvecklingsresa. 

Oavsett din roll i projektet, om du är ny eller erfaren kan du många gånger känna dig ensam eller otillräcklig. Du kan då behöva hjälp att undanröja de hinder som bromsar dig från att använda din fulla kapacitet och potential. Med hjälp av en coach kan du få stöd att identifiera och tydliggöra ditt behov samt få stöd till utveckling och förändring. Din coach hjälper dig att fokusera på din strategi och ditt mål.

Coaching är en professionell samtalsmetodik med syfte att skapa resultat och förverkligande av ditt mål. Den individuella prestationsförmågan ökar genom en fördjupad självinsikt, att inneboende potential frigörs samt hjälp att använda dina styrkor tillfullo. Med coaching gör du en personlig resa som kan bli utmanande och kräver din fulla närvaro.

Låt våra coacher med projektledarbakgrund stödja dig på din utvecklingsresa. Coachingprocessen består av målformulering, handlingsplan, lärande, konstruktiv återkoppling och avslut med utvärdering.

PPS Coaching
utmaning – utveckling – stöd – förändring

PPS Mentorskap

En mentor som inspirerar och delar med sig av sina erfarenheter, ger råd och nya infallsvinklar, blir en draghjälp och bidrar till höjd kunskap och motivation. Tillsammans med din mentor hittar du nya vägar för din yrkesroll.

Dra nytta av andras erfarenheter

Att lära av andra stimulerar och ger snabb utveckling. En mentor som inspirerar och delar med sig av sina erfarenheter, ger råd och nya infallsvinklar, blir en draghjälp och bidrar till höjd kunskap och motivation.

Mentorskap innebär att du tillsammans med din mentor hittar nya vägar för din yrkesroll, utifrån dig som person. Resultatet handlar om att skapa framgång i ditt projekt eller i ditt program.

Låt våra mentorer med projektledarbakgrund stödja dig på din utvecklingsresa. Mentorprocessen består av fastställande av behov, målformulering, översikt av möjliga åtgärder, planering, genomförande och avslut med utvärdering.

PPS Mentorskap
kunskap – insikt – perspektiv – utveckling

PPS Projektanalys

Projektanalyser hjälper dig att stärka ditt projekt och ökar möjligheterna för projektet att nå sitt mål. PPS erfarna konsulter ger projektledning och styrgrupp stöd för projektarbetet.

Gör projekten framgångsrika

Projektanalyser hjälper dig stärka ditt projekt och ökar möjligheterna att projektet når sitt mål. Att ge analysstöd och arbeta med granskningar av projekt kräver stor erfarenhet och omsorg. Låt oss ge det analysstöd ni behöver. Om ni vill kan ni delta i analysteamet och på så sätt få egen praktisk kunskap om hur projektanalys planeras, genomförs och om hur resultatet presenteras för projektledning och styrgrupp.

PPS Projektanalys
planering – analys – presentation

PPS Riskanalys

Ta hjälp av någon av våra konsulter som riskanalysmoderator. Vi leder en riskworkshop som resulterar i en riskanalys med identifierade och prioriterade risker samt en lista med föreslagna åtgärder

PPS Projektledare

Ibland behövs fler projektledare eller projektledare med specifik erfarenhet. Använd en projektledare med gedigen PPS-kompetens och erfarenhet från olika branscher.

Förstärk med kunniga projektledare

Ibland räcker inte de egna projektledarna till. Det kan behövas fler av dem. Eller projektledare med bättre metodkunskaper. Använd då våra projektledare med gedigen PPS-kunskap och erfarenhet från olika branscher. De leder först och främst projektet, men kan också ge er en kunskaps- och erfarenhetsinjektion. Vi har erfarna och kompetenta program- och projektledare med internationell erfarenhet. Många av dem är certifierade och behärskar också andra modeller och ramverk, t.ex. RUP, Scrum och Lean.

PPS Projektledare
kunskap – engagemang – lärande

Anpassade efter din verksamhets behov under ledning av en erfaren PPS konsult. Våra workshops ger snabbt konkret kunskap och förmedlar nya insikter. Med teori och praktik anpassad till just era behov stärks projektkulturen och förmågan att arbeta med effektstyrning.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn