noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Konsulttjänster

Dra nytta av våra konsulters kunskap och erfarenheter!

Ta kontakt med PPS

PPS Konsulttjänster

PPS arbetar i partnerskap med våra kunder. Det är till­sam­mans vi skapar kunskap, nytta och för­änd­ring som håller i längden

TietoEVRY PPS

Modellen som ger effekt

Införande av PPS

Vad behöver göras för att modellen ska används på ett effektivt sätt? Vad behöver anpassas? Vi hjälper dig att kartlägga, planera och införa PPS som nytt gemensamt arbetssätt i din verksamhet. Att införandet sker på strukturerat sätt och tillsammans med alla intressenter är av stor betydelse för att få ut hela effekten som modellen kan ge.

PPS Konsulter

Hos PPS möter du några av de mest drivna kompetenta konsulterna inom projekt- och verksamhetsstyrning. Vi stöttar dig genom hela resan, från analys till det praktiska förändringsarbetet. Några exempel på områden vi kan hjälpa dig med:

PPS Effektstyrning

Effektstyrning vägleder projekt och förändringar till nya önskade tillstånd i verksamheten. Ett effektmål beskriver det framtida tillstånd som ska uppnås i verksamheten. I PPS är det beställaren som är ytterst ansvarig för att beskriva effektmålet och att ta fram ett Business case.

Läs mer

PPS Projektstyrning

PPS projektmodell ger stöd för alla typer av projekt. Modellen är skalbar, bygger på praktiska erfarenheter och ligger i linje med standarder inom området. PPS visar vad som ska göras, hur det bör göras och vem som ansvarar för vad. Praktiskt stöd för projektstyrningen finns i de olika färdighetsavsnitt och mallar m.m. som ingår i PPS

Läs mer

PPS och Agilt

PPS och agilt fungerar bra tillsammans! Behovet av att prioritera initiativ och projekt ökar och att snabbt få ut nytta är av allt större vikt. Många verksamheter ser agilt som ett sätt att öka sin förmåga och snabbare leverera resultat. Samtidigt vill man bevara den förhållandevis enkla kontroll som erhålls med en mer traditionell affärs- och projektmetodik och beslutsmodell.

Läs mer

Därför ska du välja PPS

Erkänd projektmodell

Etablerad i stora delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Chansen är stor att dina kunder och underleverantörer använder modellen

Läs mer om fördelarna med PPS

Skalbar

PPS kan användas oberoende av typ av bransch, storlek på verksamhet samt komplexitet på projekt. PPS anpassas efter dina behov!

Rollindelad

PPS ger ett komplett stöd för hela projektverksamheten, oberoende av vilken roll du har i projektet

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn