noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

PMI certifieringar

Project Management Institute är ett standardiseringsinstitut inom projekt, program och portfölj. De har sitt ursprung i USA, men är verksamma över hela världen

PMI certifieringar

Project Management Institute, förkortas PMI, har sitt huvudsäte i USA men har idag spridning över hela världen. Certifieringar, för projektledare, enligt PMI grundar sig på kunskaper i PMI standard, processer och terminologi, som finns beskrivet i PMBoK (Project Management Body of Knowledge).

PMI certifierar projektledare på två olika nivåer. 

  • CAPM® - Certified Associate in Project Management
  • PMP® - Project Management Professional

På CAPM®-nivån är grundkraven att du har projekterfarenhet (ej nödvändigtvis som projektledare), har deltagit i projektutbildning samt får godkänt på examinationen.

För certifieringen PMP® krävs att du uppfyller krav på projektledarerfarenhet, utbildning samt blir godkänd på PMP®-examinationen. PMP®-certifieringen kräver att du förbereder dig och gör självutvärdering och reflekterar över dina erfarenheter och kunskaper. För båda certifieringarna krävs kunskap om innehållet i PMBoK.

Utöver dessa projektledarcertifieringar finns även certifieringar för bland annat portföljledare och programledare.

För dig som har bestämt dig för en PMI-certifiering rekommenderar vi våra PPS utbildningar, som ger dig god förståelse och kunskap om projektstyrning.

Relevanta PPS-utbildningar för respektive nivå:

  • PPS Steg1 är relevant för certifiering på CAPM® och PMP®- nivå
  • PPS Steg2 är relevant för certifiering på PMP®- nivå
  • PPS Projektledarskap är relevant för certifiering på PMP®- nivå

Vill du ha stöd inför certifieringen kan vi också rekommendera dig att ta stöd av en erfaren mentor från Tieto PPS.

Läs mer om PMI:s certifieringar på http://www.pmi.org/certifications

PPS är en godkänd utbildningsleverantör (PMI R.E.P. Registered Education Provider). Som godkänd utbildningsleverantör har vi genomgått PMI:s kvalitetskrav på innehåll, utbildarnas förmågor och det pedagogiska upplägget.

Tieto PPS PMI registered education provider
The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Boka certifiering här.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn