noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Kursen genomförs nu delvis på distans

Med anledning av rådande situation gällande covid-19 pandemin genomförs nu PPS Steg1 delvis på distans.

Kursen genomförs i tre delar:

 • Del 1: Består av 3 schemalagda halvdagar på distans. Dessa är lärarledda och kombineras med seminarier, filmer, quiz och gruppövningar. De genomförs interaktivt med hjälp av vår lärplattform co-learning och videomötesverktyg.
 • Del 2: Är en workshop under 1 dag som genomförs i klassrum med fokus på gruppövningar som är baserade på riktiga projekt. Deltagarna kommer att kallas till denna workshop efter att läget kring covid-19 stabiliserats.
 • Del 3: Deltagarna erbjuds en timmes uppföljningssamtal på distans.

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.

PPS Steg 1 - Grundläggande projektstyrning

Behöver du hjälp med att styra ditt projekt från början till slut?
Vill du kunna kommunicera enkelt med omgivningen?
Är nyttan med projektet tydlig?

PPS Steg 1 hjälper dig att styra ditt projekt från start till slut. Som projektledare måste du kunna lägga en stabil grund för projektet och förankra mål, planer och status till alla berörda. Kommunikation är en förutsättning för ett lyckat projekt. Efter kursen kommer du kunna planera, styra och följa upp ditt projekt på ett framgångsrikt sätt.

Se kursschema och boka din plats

PPS Ref

Kursens innehåll:

 • Allmänt om projekt och översikt
 • Initiering av projekt
 • Idé- och målformulering
 • Intressenter och krav
 • Planering och uppföljning
 • Projektorganisation och bemanning
 • Risker och ändringar
 • Styrgruppens roll
 • Leverans och överlämning

Mål
Efter kursen har du:

 • kunskap om PPS synsätt och struktur
 • förståelse för projektledarens ansvar i relation till beställare och styrgrupp
 • förmågor att tillämpa grundläggande färdigheter
 • stöd i att hantera utmaningar i projekt

Målgrupp
Alla som vill utveckla sin förmåga att styra projekt.

Förkunskaper
Erfarenheter av arbete i projektform.

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten,
diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Omfattning i tid
Tre dagar (se daguppdelningen för distansutbildningen här ovan)

Ladda ner kursbladet för PPS Steg 1 - Grundläggande projekstyrning

Se kursschema och boka din plats

PPS Referenser

Kursen kan även genomföras versamhetsinternt. Begär offert!

Kontakta oss 

Övrigt

När du genomfört kursen kan du välja att certifiera dig

Kursen ger totalt 22 PDU
Strategiska 2 PDU
Tekniska 19 PDU

 

PMI Registrerad

Tieto PPS PMI registered education provider

IPMA Registrerad


IPMA Registering är ett system för att verifiera innehållet i projektledarutbildningar utifrån IPMAs internationella ramverk för kompetens i projektledning. Det är samma ramverk som används vid verifiering av projektledarkompetens inför certifiering enligt IPMA.

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn