noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Fördelar med PPS

Den moderna och flexibla projektmodellen

Därför ska du välja PPS – Praktisk ProjektStyrning

Att välja en projektmodell är likställt med att förändra delar av sin verksamhet. Genom att alla i verksamheten börjar jobba på ett likvärdigt sätt uppstår många nyttor. Ni får ett gemensamt språk och jobbar effektivt. Praktisk ProjektStyrning modellen ger stöd i projektarbetet och underlättar kommunikation och beslutsfattande. Detta kompletteras med utbildningar och konsulttjänster. PPS har ett helhetserbjudande för att öka projektmognaden i din verksamhet och få ut effekterna av det som ni investerar i. 

därför pps

  • Erkänd projektmodell som är etablerad i stora delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Chansen är god att dina kunder och underleverantörer använder modellen.
  • Gemensamt arbetssätt för alla projektroller, på samtliga nivåer, från portfölj till projektmedarbetare. Detta höjer förståelsen för nyttan av resultaten och åtaganden i projekten.
  • Anpassningsbar och oberoende av verksamhet, bransch och storlek på din organisation. Du kan använda modellen för både enkla och komplexa projekt, program och portföljer.
  • PPS OnLine är en användbar webbapplikation för din vardag. PPS OnLine ger dig alltid tillgång till praktiskt stöd i det projektarbetet genom steg för steg-beskrivningar, mallar och checklistor. Därav namnet Praktisk ProjektStyrning.
  • Låg underhålls- och utvecklingskostnad. Du delar kostnaden för utveckling och underhåll med över 130 licenskunder.
  • Erfarenhetsutbyte. För PPS kunder anordnas PMO-träffar och kunddagar där du får byta erfarenheter och nätverka med andra organisationer. Du har dessutom möjligheten att påverka PPS-modellens utveckling genom att delta i olika utvecklingsaktiviteter.
  • Internationell standard. PPS produktledning bevakar internationella projektstandarder som IPMA, PMI och ISO. PPS ger dig en god grund för certifiering.
  • Samverkar med andra arbetssätt. Synsätt och innehåll i PPS ger goda förutsättningar för samverkan med andra arbetssätt som Agilt, Lean och Scrum.
  • PPS Utbildningar ger dig och din organisation rätt förutsättningar och insikt om hur ni kan jobba med modellen. Vi utbildar både verksamhetsinternt och i så kallade öppna kurser.
  • PPS Konsulttjänster ger din verksamhet det stöd som ni behöver. Våra erfarna konsulter hjälper dig med de utmaningar som du står inför.
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn