noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

TEIS - Tietoevry Integration Server

Besök vår kundportal genom att surfa in till www.teis.se och registrera din användare idag!

TEIS Kundportal

TEIS

Tietoevry vill hjälpa företag och organisationer att hantera, dela och använda digital information och göra den till en värdefull tillgång i verksamheten.

Vi erbjuder integrationsplattformen TEIS som underlättar den digitala vardagen för olika affärsområdens behov av systemintegrationer.

TEIS är byggd för att vara enkel att använda. Du lär dig snabbt och det krävs inga stora investeringar i kompetensutveckling eller ytterligare produkter. Att installera och driftsätta TEIS går snabbare än någon annan liknande integrationsprodukt.

Med TEIS kan ni enkelt skapa integrationsprocesser med alla färdiga komponenter som medföljer plattformen. Skulle nyutveckling eller anpassning krävas kan ni arbeta i olika programmeringsspråk som C#, Java, VbScript för att addera integrationsprocesser. Därtill finns möjligheten att initiera era PowerShell processer från TEIS för att få full kontroll på händelserna direkt i TEIS.

Är ni intresserade av att veta mer om allt detta, tveka inte att höra av er till oss!

Ai-2977565.jpg

TEIS Kundportal

Äntligen är kundportalen lanserad. Denna kundportalen kommer bland annat att innehålla nyheter, information om driftstörningar samt en väldigt efterlängtad kunskapsbank!

Besök www.teis.se för att skapa åtkomst till allt innehåll.

Kunskapsbanken kommer att fyllas på allt eftersom, och kommer att fortsätta uppdateras tillsammans med uppdateringar i TEIS. Berätta gärna för oss om det finns saker ni till exempel vill ha en guide för, så finns det en stor chans att det kommer att dyka upp i Kunskapsbanken.

Men detta är bara början! Vi arbetar redan på nästa version av kundportalen och vi är glada att avslöja några av de kommande funktionerna:

 • Forum: Ett interaktivt forum där ni kan dela erfarenheter, ställa frågor och lära er av varandra.
 • Beställningsformulär: Ersättning för blanketterna, som gör det ännu enklare att beställa våra produkter och tjänster.
 • Script och Templates: Färdiga script och mallar för att underlätta integration och användning av våra produkter.
 • Uppdatering av Nyhetssidan: En uppgraderad nyhetssida med ännu mer relevant och engagerande innehåll.
 • Möjlighet att prenumerera på olika element: Få skräddarsydd information direkt i er inkorg genom att prenumerera på de element som intresserar er mest.
 • Nedladdningsbara produktkomponenter: Möjligheten att enkelt ladda hem patchningar och nya versioner av TEIS. Allt med tillhörande dokumentation så att ni själva enkelt kan genomföra uppdateringar av plattformen.

Vi är glada över att äntligen kunna meddela er detta, och vi hoppas att ni vill testa den. Ni får hemskt gärna också komma med feedback om det är något ni saknar, önskar att vi lägger till eller om ni har andra åsikter om kundportalen.
Skicka gärna ett mail till teis.kundportal@tietoevry.com 

01_Tietoevry-3D_Hero-InnovationTransformation.jpg

TEIS är en bindande länk mellan system och applikationer för lokal och extern integration. TEIS är erkänd som en enkel plattform att förvalta och underhålla vilket minskar de löpande kostnaderna. Tack vare att plattformen är kraftfull, flexibel och kostnadseffektiv har TEIS en stor kundbas i Norden inom åtskilliga branscher inom energi, detaljhandel samt privat och offentlig sektor.

Med TEIS uppnås bland annat följande:

 • Skapa ett enhetligt distributionsflöde av information mellan medarbetare, processer och system.
 • Övervaka och optimera anslutningar till verksamhetssystem och applikationer.
  • Koppla samman system för att erbjuda digitala själservicetjänster.
  • Koppla samman och hantera e-handel, sökmotorer, metadatalager och portaler.
  • Koppla samman verksamhetssystem till olika elektroniska tjänster.
  • Koppla samman egna system med externa parter som leverantörer, banker och myndigheter.
 • Processövervakning och varningshantering.
 • Automatisering av integrationsprocesser.
 • Tids- eller händelsekontrollerade processtarter.
 • Tjänstebaserad integration (SOA-lösningar, host samt access till webbtjänster).
 • Filöverföring via olika protokoll (FTPS, SFTP, http/s, X400 etc.).
 • Meddelandehantering via flera metoder (MQ, SMTP och SMS).
 • Konvertering och överföring av bl.a. EDI- och XML-meddelanden.
 • ETL av till exempel databaser.
 • Integration med katalogtjänster (som Active Directory).
 • Säkerhetsimplementeringar som kryptering och elektroniska sigill.

Vad är TEIS?

TEIS är utvecklat på en flerskiktad arkitektur som består av:

 • TEIS Management Console - används för att övervaka och administrera TEIS.
 • TEIS Server - är den kontrollerande delen av systemet.
 • TEIS Process Engine - hanterar utförandet av processer.
 • TEIS Development Studio - används för att utveckla nytt skript, testa och redigera befintliga skript.
 • TEIS Webbportal - ger ett enkelt sätt att nå TEIS-plattformen och dess innehåll.
 • TEIS Webbtjänster - kan användas för att aktivera och styra processer i TEIS via programgränssnittet.

TEIS stödjer en distribuerad arkitektur vilket innebär att flera användare kan ansluta till TEIS från det användargränssnitt som är installerat på deras system, samt via det portalbaserade gränssnittet plattformen tillhandahåller.
TEIS har ett inbyggt auktoriseringssystem där åtkomstnivå kan justeras. Exempelvis: Användare med normal åtkomst ges åtkomst till information om pågående processkörning (processtatus, loggar, etc.). Användare med högre behörigheter har tillgång till mer information.
En TEIS-användare med administratörsbehörighet kan exempelvis se all information om alla processer i plattformen. Åtkomstnivåerna ger också tillgång till teknisk information, till exempel driftstatus och konfigurationsdata. Det är också möjligt att kontrollera tillgängligheten till vissa processer - en användare med normal åtkomst kan bara se processer som han eller hon har beviljats åtkomst till.

TEIS Server
TEIS Server är byggd på Java. JBoss Application Server är implementering av Java EE-paket med tjänster. JBoss Application Server används för att vara värd för TEIS Server för kommunikation mellan UI och Process Engine. TEIS Server körs i bakgrunden som en service. Detta är "kärnan" i systemet, och det aktiverar och avslutar processer, hanterar köer, processoptimering, loggning och återställning etc. Driftsäkerheten är en viktig prioritet i TEIS. TEIS-Servern styr aktiva processer och startar automatiskt processerna om de oväntat avslutats. Servern lagrar kontinuerligt information om aktiva och köade processer. Om TEIS Servern stannar oväntat (om strömmen bryts exempelvis) fortsätter processerna när servern startar om.

TEIS Process Engine
TEIS Process Engine (PE) utför själva processbehandlingen. När en process körs startas ett PE -program som hanterar processlogiken och tolkningen av skriptkoden från vilken processerna är byggda. PE innehåller logik för lagring av processinformation, vilket gör det möjligt att starta om processer som har slutat onormalt. PE kan finnas på samma server som TEIS Server eller på en annan server. PE är byggt i .Net -ramverket i C# -ramverk. Process Engineservern utför den uppgift som tas emot från TEIS-servern. För exekvering av uppgiften använder Process Engine en inbyggd WinWrap-komponenten. Kommunikationen mellan TEIS Server och PE sker på JSON-tjänsterna från servern och PE för tvåvägskommunikation.

TEIS Development Studio
Nya Integrationer görs ofta med de standardskript som finns tillgängliga i TEIS. Skulle nya funktioner behövas, utvecklas dessa i TEIS utvecklingsstudio. Här kan integrationerna testas och debugas innan de produktionssätts. Nya integrationer skapas vanligtvis av standardskript som återfinns i TEIS som modulära byggstenar vilket medför att man med enkelhet kan nyttja de skript repeterande för att effektivt bygga nya integrationer. Om nya funktioner krävs kan dessa utvecklas i TEIS Development studio i programmeringsspråket VB-script. Integrationer kan testas och felsökas i TEIS Deveploment Studio före produktionssättning såväl som vid felsökning av befintliga integrationer. Det finns även möjlighet via TEIS Addon Manager att implementera objekt skrivna i C#-ramverket och använda dessa program som adaptrar till TEIS plattformen och nyttja dessa komponenter med de befintliga skript som finns lagrade i TEIS.

TEIS Webbportal
TEIS Webbportal skapar ett enkelt sätt att nå TEIS-plattformen och dess innehåll. TEIS Webbportal ger snabbare åtkomst och möjlighet att skala skärmstorlek till olika typer av enheter, till exempel mobila enheter som smartphones eller surfplattor. TEIS Webbportal tillhandahåller funktionalitetövervakning av de traditionella integrationsobjekten, övervakning av det nya flödeskiktet och kontroll på TEIS plattformens status. Användningen av webbportalen kräver grundläggandeautentisering. Användaråtkomsten styrs av TEIS-autentiseringsskikt där behörighetsnivå sätts i plattformen. Klientanvändaren måste ha behörighet att få åtkomst till Web Portal tjänstenivå, roller som anges i TEIS administrationsverktyg.

TEIS Webbtjänster
Ett externt system kan aktivera och styra processer i TEIS via programgränssnittet. Miljön är synkron; instruktionssystemet tar emot svar i realtid från TEIS. Funktion för att instruera TEIS i realtid är produktens SOAP- & REST-gränssnitt. Detta innebär att TEIS-processer kan instrueras som webbtjänster. Gränssnittet skyddas av ett auktoriseringssystem med mycket starkt intrångsskydd. TEIS-processer kan instrueras från ett auktoriserat system på den föredragna plattformen.

Driftstatus

Besök www.teis.se för att se aktuell driftstatus

Kundportal

Kontakta oss

joseph-gruenthal-XGC_1eH_ZGI-unsplash.jpg

Kontakta oss

Skriv upp er här för att få de senaste nyheterna om TEIS och driftinformation gällande BIX-tjänsterna.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn