noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry uppdaterar sitt jämlikhetsmål till 49/49 för att skapa utrymme för inkludering

10 maj 2024

Teknologi är en nyckelfaktor för att lösa många av dagens och morgondagens stora utmaningar. Bristen på talanger inom IT förstärker behovet av mångfald och inkludering. Mångfald och inkludering är avgörande för framtidens IT-utveckling på många sätt: det har visats att team som representerar och respekterar olika perspektiv och tillvägagångssätt fattar bättre beslut, har en högre innovationsgrad och därmed i större utsträckning bidrar till en organisations framgång.

Behovet av att attrahera fler kvinnor fortsätter att vara ett fokusområde för företag i IT-branschen. Samtidigt är det avgörande att skapa utrymme för inkludering. Därför har Tietoevry uppdaterat sitt mål om en jämn könsfördelning från 50/50 till 49/49. Förändringen tydliggör vikten av att respektera varje individs rätt till individuell självidentifikation och att alla är välkomna som de är. Målet 49/49 korrelerar med att 1% av befolkningen globalt identifierar sig som icke-binära eller tillhörande en annan könskategori.**

– Vi har varit stolta över vårt mål att nå en jämn könsfördelning om 50/50 till år 2030. En bieffekt med målformuleringen är dock att målet inte inkluderar alla. I detta specifika sammanhang kan det till och med framstå som exkluderande för personer som identifierar sig bortom det binära könssystemet. Det är därför vi har uppdaterat vårt mål om jämn könsfördelning till 49/49. Med detta signalerar och förbinder vi oss att skapa utrymme för inkludering av alla, säger Trond Vinje, HR-chef på Tietoevry.

Samarbetar med Pride för att stärka en inkluderande företagskultur globalt

Tietoevry samarbetar med Pride, vilket skickar ett viktigt budskap och bidrar till att öka medvetenheten bland arbetsgivare om hur man kan främja inkludering och skapa en företagskultur som välkomnar alla. Det speglar också Tietoevrys bredare engagemang för att främja lika möjligheter och ökad mångfald.

– Att stötta Pride är ett sätt för oss som bolag att visa vårt stöd för HBTQ+-gemenskapen. Att skapa en kultur som värdesätter mångfald och inkludering gör oss starkare som företag. Dessutom vet vi att detta är något som många av våra kollegor brinner för och som de vill bidra till. Vi har varit, och fortsätter att vara, stolta över att sträva efter inkludering genom att välkomna alla människor, oavsett könsidentitet och sexuell läggning, fortsätter Trond Vinje.

06 Officiell supporter BW.png

I mars lanserades Tietoevrys Sustainability Pledge med syfte att vägleda och accelerera företagets hållbarhetsinsatser för 2024 och framåt. Planen inkluderar tre fokusområden: klimatåtgärder, etik och social påverkan.

Tietoevry är fast beslutna att respektera och stötta mänskliga rättigheter i hela verksamheten och har satt upp följande mål inom området social påverkan:

  • Respektera mänskliga rättigheter
  • Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier
  • Uppnå 49/49 jämn könsfördelning över tid
  • 30 % av det underrepresenterade könet ska vara i ledande befattning till 2030

Lär dig mer om Tietoevrys Sustainability Pledge här.

**A 30-Country Ipsos Global Advisor Survey (2023)

För mer information, vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk, +358 40 5704072, news (at) tietoevry.com

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Vill du veta mer?

Anna Gulliksen

Head of Talent & Acquisition

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn