noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Fokusera på medborgarnas behov

Kan smarta digital lösningar bidra till en bättre omsorg?

Vad är medborgarens välbefinnande?

Framtidens vård- och välfärdstjänster möjliggörs av sammankopplade digitala lösningar. Nära integration och ett sömlöst dataflöde skapar en effektivare vårdkedja. Digitaliserade tjänster med hög volym frigör resurser från administrativa uppgifter som istället kan läggas på medborgarvård och behov. Medborgarna äger sina egna personuppgifter och har tillgång till dem. Förebyggande vård kommer att spela en viktig roll - både för medborgarnas välbefinnande och samhällets vårdkostnader.

Titta på videon

Framtidens vårdsystem måste baseras på medborgarcentrerad vård och omsorg:

Optimization.png

Preventive.png Integrated care.png Secure.png Citizen empowerment.png

Optimering av kunskap och resurser

Förebyggande vård baserad på förutsägelse

Integrerade vårdkedjor & sömlös information

Säker persondata

Mer egenmakt till medborgarna

Våra kundreferenser

Karlskrona kommun

2560x1440px_HKA_6075.jpeg

 

Digitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare

Karlskrona kommun har tagit ett helhetsgrepp kring införandet av smidiga e-tjänster i samtliga verksamheter. Att lyckas handlar mycket om det digitala ledarskapet.

"För oss har det varit viktigt att se digitalisering som en del av vår totala förändringsstrategi. Det kan inte stå alldeles ensamt på egna ben, för då blir det bara en teknik," säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör vid Karlskrona kommun.

Läs hela caset.

Fredrikstads vård-och omsorg

Healthcare_web15.jpg

Ökad digitalisering gör att många vårdtjänster kan flyttas in i patientens hem. Fredrikstad är en kommun som satsar stort på digitala verktyg som ger de äldre möjlighet att stanna hemma längre.

'Lösningen ger oss möjlighet att underlätta för ett bättre medicinskt beslutsunderlag,' säger Tonje Myrvold, systemansvarig för avdelningen för e-hälsa, vård och välfärd i Fredrikstads kommun.

Läs hela caset.

Lifecare Camera

2560x1440px_HKA_5043.jpeg

Lifecare Camera ger dig möjligheten att överföra bilderna direkt till patientinformationssystemet. Dokumentera vårdbehandlingen med bilder. Säkert och användarvänligt.

"En patientjournal illustrerad med bilder möjliggör välgrundade beslut som leder till bättre vård," säger Applikationsspecialisten, Nina Tähkäpää från Esbo.

Läs hela caset.

Trelleborgs kommun

2560x1440px_jonathan-daniels-385131-unsplash.jpeg

Nya rutiner och smart e-tjänst kapar handläggningstiderna i Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningens ledning bestämde sig för att organisera om arbetet runt försörjningsstöd och tog hjälp av Tieto för att digitalisera ansökningsprocessen. Idag kan handläggarna ge besked om bistånd dagen efter att ansökan kommit in.

"Idag kan ansökan göras digitalt via internet, och beslut lämnas dagen efter," säger Eleonore Schlyter, handläggare försörjningsstöd vid arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Läs hela caset.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn