noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet Play

360° Online villkor och dokumentation

Här hittar du all nödvändig information för beställning 360° Online.

Köporder

Villkor

360° Online - Köporder - Azure
Detta dokument måste fyllas i med korrekt information för att kunna genomföra beställningen av 360° Online. Observera att detta dokument endast är till för de kunder som ska driftas på Microsofts Azure-miljöer och inte de kunder som ska driftas i Norge. De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska fält

360° Online – Huvudavtal beträffande tjänster
Detta dokument innehåller information om avtalens omfång, tjänsten, användningen av underleverantörer, betalning med mera.

360° Online - Dataprocessoravtal - Nya kunder
Detta dokument beskriver hanteringen av personuppgifter som en del av TietoEVRYs molnlösningar.

360° Online - Dataprocessoravtal – Existerande kunder
Detta dokument är en uppdaterad beskrivning för befintliga kunder beträffande behandling av personuppgifter som en del av TietoEVRYs lösningar. Dokumentet är uppdaterat för GDPR-överensstämmelse.

 

Tjänstedokumentation

360° Online – Servicenivå
Detta dokument innehåller information om felkorrigering, lösningens tillgänglighet och support och stöd.

360° Online – Datasekretess och säkerhet
Detta dokument förklarar datasäkerheten i lösningen, samt hur 360° Online hjälper till att administrera verksamhetens data inom ramen för gällande lagar och regelverk.

360° Online – Infrastructure requirements
Detta dokument innehåller information som är viktig att klargöra för att verifiera att kundens befintliga hårdvara och mjukvara möter kraven för att kunna använda 360° Online.

360° Online – Authentication
360° Online levereras med olika lösningar för autentisering. Detta dokument innehåller stegvisa hjälpguider för att säkerställa att autentiseringen genomförs korrekt.

Produktdokumentation

360°
Detta dokument innehåller övergripande beskrivning av lösningen och funktionalitet i 360° Online.

 

 

 

Ett ledande mjukvaru- och tjänsteföretag i Norden

TietoEvry vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn