noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

360° Online villkor och dokumentation

Här hittar du all nödvändig information för beställning 360° Online.

Köporder

Villkor

360° Online - Köporder - Azure
Detta dokument måste fyllas i med korrekt information för att kunna genomföra beställningen av 360° Online. Observera att detta dokument endast är till för de kunder som ska driftas på Microsofts Azure-miljöer och inte de kunder som ska driftas i Norge. De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska fält

360° Online – Huvudavtal beträffande tjänster
Detta dokument innehåller information om avtalens omfång, tjänsten, användningen av underleverantörer, betalning med mera.

360° Online - Dataprocessoravtal - Nya kunder
Detta dokument beskriver hanteringen av personuppgifter som en del av TietoEVRYs molnlösningar.

360° Online - Dataprocessoravtal – Existerande kunder
Detta dokument är en uppdaterad beskrivning för befintliga kunder beträffande behandling av personuppgifter som en del av TietoEVRYs lösningar. Dokumentet är uppdaterat för GDPR-överensstämmelse.

 

Tjänstedokumentation

360° Online – Servicenivå
Detta dokument innehåller information om felkorrigering, lösningens tillgänglighet och support och stöd.

360° Online – Datasekretess och säkerhet
Detta dokument förklarar datasäkerheten i lösningen, samt hur 360° Online hjälper till att administrera verksamhetens data inom ramen för gällande lagar och regelverk.

360° Online – Infrastructure requirements
Detta dokument innehåller information som är viktig att klargöra för att verifiera att kundens befintliga hårdvara och mjukvara möter kraven för att kunna använda 360° Online.

360° Online – Authentication
360° Online levereras med olika lösningar för autentisering. Detta dokument innehåller stegvisa hjälpguider för att säkerställa att autentiseringen genomförs korrekt.

Produktdokumentation

360°
Detta dokument innehåller övergripande beskrivning av lösningen och funktionalitet i 360° Online.

 

 

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn