noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Education EXPO 2020

Välkommen till webbinarium

12 - 13.5.2020, Sweden

Till dig som redan är anmäld till EXPO 2020

Med tanke på den rådande Corona-pandemin och hur det påverkar hela vårt samhälle kommer EXPO 2020 istället att genomföras som ett webbinarium den 12 och 13 maj.

EXPO Education 2020 blir ett webbinarium!

Här kommer vi att ta upp ämnen som berör vår gemensamma digitaliseringsresa. En resa som vi anpassar efter era förutsättningar och mål. Det kan till exempel beröra den digitala transformationen, myndighetsförändringar eller ökad automatisering oavsett om ni arbetar i Procapita eller Tieto Education.

Vi välkomnar dig till ett digitalt EXPO 2020!

Agenda

 

 

 

9.00 – 10.00 Välkomna till Education EXPO 2020
Hur skapar vi en smartare skola?
Lars Åström, Head of TietoEvry Education

Vårt digitala ekosystem – Idag och i framtiden
Jenny Nyberg, Head of Market Insight, TietoEvry Education

En resa mot framtiden – Hur ser vår produktportfölj ut under de kommande åren?
Peter Hjorth, Produktansvarig för TietoEvry Education

Lund använder ny digital plattform – Från Procapita till Tieto Education
Jonas Eriksson och Jonas Sjöberg, Lund kommun

Parallella seminarium/spår
Seminarier för respektive skolområde

10.05 – 11.00 (Alla skolformer)
Skolledaren kommer att ha en betydande roll i skolans framtida digitalisering
För att lyckas med den digitala transformationen så innebär det att skapa värde och rätt förutsättningar för medarbetarna både när det gäller administration, undervisning och lärande. Några punkter som vi kommer att beröra: Finns det verktyg för att kunna leda transformeringen i relation kopplat till både kvalitet och säkerhet?

Talare: Diego Lopez, TietoEvry IT-säkerhetsexpert, Andreas Hedlund

11.05 – 12.15 (Alla skolformer)
Produktutveckling

Under detta pass berättar vi hur vi tar del av våra kunders synpunkter och arbetssätt och går igenom arbetsgången för ett ärende/önskemål. Frågeställningar som besvaras under detta pass är till exempel; ”Hur svårt kan det va´ att få till en leverans?” och ”Agil utveckling – varför inte stabil utveckling?”
Talare: Kristina Boström och Benny Hedlund

12.15 – 12.50 PAUS

12.50-14.00 (Alla skolformer)
Skolutveckling

Digitalisering inom skolan är ett arbete som berör många och under detta pass vill vi inspirera och ge er stöd i det dagliga arbetet. Utgångspunkten är olika frågeställningar som har inkommit till vår support och som berör allt ifrån roller och nationella prov till hur känsliga uppgifter dokumenteras.
Talare: Peter Holmström och Karin Lindström

14.05-15.15 (Alla skolformer)
Förenkla din vardag och arbeta smartare

Hur hänger vår lösning ihop, ett så kallat tekniskt ekosystem, och vad är fördelarna med det för verksamheten? Kopplat till olika målgrupper och behov? Med hjälp av vår lösning kan du få ett sammanhängande flöde och funktionaliteter som kan kopplas till andra leverantörers lösningar. Allt för att du ska kunna jobba smart och optimera den tid du lägger på administration.

Vi går igenom:

 • Koppling mellan elevregister, schemasystem, lärmiljö, elevhälsovård, frånvarolösning, personalsystem, etc.
 • Smarta lösningar, som exempelvis gör att du inte behöver mata in samma information flera gånger i olika system.
 • Hantering av olika behörigheter, mentorskap, etc. i sammankopplad värld.

Talare: Kent Nilsson

15.15 SLUT

 

09.00 – 10.00 (Förskola)
Digitalisering som motor för verksamhetsutveckling - Kvalitetssäkra förskolans stödprocesser

Ta del av arbetssätt kopplat till förskolan. Spara tid med smarta räknare, kö sorteringsfunktion och utnyttja e-tjänster som bidrar till verksamhetsutveckling. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra de jobb som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Använd kö sorteringsfunktion, bakgrundsjobb och räknare som ett led i att förenkla din vardag och effektivisera arbetsflödet:
  • Underlätta placeringar genom att matcha kommunens regelverk med ansökningar med hjälp av funktionen kö sortering.
  • Hämta och behandla data för att effektivisera processer med hjälp av de automatiska tjänsterna bakgrundsjobb.
  • Använd räknare för att få en uppdatering av viktiga händelser som behövs för det dagliga arbetet. 
 • E-tjänster: ett sätt att slippa blanketter, säkerställa rätt information och öka säkerheten.
 • Följ upp och jämför nyckeltal för verksamheterna och få en samlad bild med hjälp av vår nya produkt Egenkontroll. Ett effektivt verktyg för att skapa formulär och rapporter utifrån relevanta bedömningsområden som exempelvis barnsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete.

Talare: Andreas Hedlund och Jessica Feldt

10.05 – 10.30 Myndighetspass SCB (gäller förskola och grundskola)

10.35 – 11.35 (Grundskola)
Verktyg som effektiviserar grundskolans arbetsflöden – enkelt och effektivt.
Ta del av arbetssättet kopplat till grundskolan. Spara tid och arbeta smartare med automatiserade processer och analysverktyg. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra de jobb som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Lagar och förordningar samt nya direktiv.
 • Analytics - ett verktyg för kvalitetsuppföljning. Vi tittar på bland annat på uppföljning av betyg och behörighet till GY.
 • Effektivisera arbetsflödena med automatiserade processer.

Talare: Peter Holmström och Pontus Östlund

11.35 – 12.05 PAUS

12.05 – 13.05 (Gymnasium)
Verktyg som effektiviserar gymnasieskolans arbetsflöden – enkelt och effektivt.
Ta del av arbetsprocesser kopplat till gymnasieskolan. Spara tid och arbeta smartare med automatiserade processer och analysverktyg. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra jobbet som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Lagar och förordningar samt nya direktiv.
 • Årshjul - arbeta effektivt för att gynna verksamheten.
 • Hur kan du som administratör arbeta/förbättrar/förenkla din vardag.
 • Toppar och dalar och vilka personer bör vara involverade.
 • Uppföljning av betyg och nationella prov/ Behörighet till GY.
 • Tips och Trix gällande statistik GY.
 • Effektivisera arbetsflödena med automatiserade processer.

Talare: Ulrika Stenbäck och Fredrik Öström

13.10 – 14.25 Myndighetspass UHR, CSN, SCB (gäller GY/VUX)

14.30 – 15.30 (Vuxenutbildning)
Verktyg som effektiviserar vuxenutbildningens arbetsflöden – enkelt och effektivt.
Ta del av arbetsprocesser kopplat till vuxenutbildningen. Spara tid och arbeta smartare med automatiserade processer och analysverktyg. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra jobbet som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Lagar och förordningar samt nya direktiv.
 • Vuxenutbildning och externa aktörer/anordnare; vi går igenom konsekvenser av den nya rapporteringen av kursdeltagare till SCB första halvåret 2020.
 • Analysera och utveckla verksamheten; vi går igenom olika typer av verksamhetsperioder och CSN-perioder
 • Effektivisera arbetsflödena med automatiserade processer.

Talare: Karin Lindström och David Lundgren

15.30 AVSLUT

 

Dag 1: 9.00 -15.15
Dag 2: 9.00 -15.30

Pris
2.995 SEK / person exkl. moms. I priset ingår föreläsningar och material.


Frågor? Kontakta
Malin Dahlbäck

 

Contact us

Suzana Johansson

Head of marketing, Tietoevry Care

Datum och plats

12 - 13.5.2020
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn