noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Besök oss på Vitalis 2019

Anmäl dig till Tieto Talks

21 - 23.5.2019, Sweden
Mer om Tieto på Vitalis

Vitalis 2019

I vår monter har du möjlighet lyssna på våra Tieto Talks.

Läs mer om våra spår under respektive dag.

13.00–13.25 | Etiska risker

Ethics and the Smart City
The promises of a Smart City are certainly appealing. But the temptation to introduce advanced technology into public services needs to be balanced against the ethical risks and unintended negative consequences. We will talk about Ethics and the Smart City and explain why suppliers and customers both need to take more responsibility.

Simon Kavanagh, head of Public Sector Innovation at Tieto.

14.10–14.35 | Patientsäkerhet

Har sjukvården rätt förutsättningar kring patientsäkerhet?

Bristande IT-säkerhet är ett potentiellt hot mot integritet och patientsäkerhet. Sjukvården står inför ett stort förändringsskede och de närmaste åren gör spjutspetsteknik med alltmer avancerad teknik i form av artificiell intelligens, robotar och IoT sitt intåg på sjukhusen. Den nya lagstifningen GDPR innebär att all personlig information bör hanteras varsammare, med en högre grad av avancerad IT-säkerhet.

Diego Lopez, Tietos säkerhetsexperter.

14.35-15.05 | Äldreomsorg

Ett modernt verksamhetssystem är sammanhållet, mobilt och med integrerat stöd för välfärdsteknik. 

Vi visar, utifrån hemtjänsten, hur fysiska och digitala besök samplaneras, utförs och enkelt följs upp i en och samma app.

Jahn Sundin, Lead Product Manager, Tieto 

15.30- 15.50 | Lab

Digitala verktyg möjliggör förbättringar inom patologin 

När digitala verktyg introduceras inom patologin skapar detta möjligheter att i grunden förändra arbetsflödet, till exempel inom områden som utskärning, snittning, utlämning och bildanalys.

Digitaliseringen förbättrar patientsäkerheten genom spårbarhet av prover, ökad kvalitet och kortare ledtider. Som marknadsledare inom LaboratorieInformationsSystem (LIS) har Tieto både de digitala verktygen samt den praktisk erfarenheten. 

Anders Olsson, Product manager Pathology Tieto, Rickard Lindelöf VP clinical products Visiopharm

10.00–10.30 | Dynamic consent 

Kan medborgaren bidra till utveckling och innovation?
Ge medborgaren en röst och kontroll över möjligheterna att bidra till utveckling och innovation genom att involvera medborgaren i samtyckesprocessen. Med digitaliserad samtyckesprocess skapas en enklare och säkrare administration både för medborgaren och beställaren. Med digitala samtycken kan du reducera kostnader, öka säkerheten och skapa bättre medborgardialog.

Maria Kumle, Affärsutvecklare Tieto

10:35–11:00 | Etiska risker

Ethics and the Smart City
The promises of a Smart City are certainly appealing. But the temptation to introduce advanced technology into public services needs to be balanced against the ethical risks and unintended negative consequences. We will talk about Ethics and the Smart City and explain why suppliers and customers both need to take more responsibility.

Simon Kavanagh, head of Public Sector Innovation at Tieto

13:00–13:25 | Patientsäkerhet

Har sjukvården rätt förutsättningar kring patientsäkerhet?
Bristande IT-säkerhet är ett potentiellt hot mot integritet och patientsäkerhet. Sjukvården står inför ett stort förändringsskede och de närmaste åren gör spjutspetsteknik med alltmer avancerad teknik i form av artificiell intelligens, robotar och IoT sitt intåg på sjukhusen. Den nya lagstifningen GDPR innebär att all personlig information bör hanteras varsammare, med en högre grad av avancerad IT-säkerhet.

Diego Lopez, Tietos säkerhetsexperter

13.30-13.50 | Öppna plattformar – OpenEHR 

Hur effektiv kan utvecklingen av vård-IT-system bli när kliniker och verksamhetsutvecklare tillsammans utvecklar IT-stöd med hjälp av internationell modellering?

Ex från region Östergötland, Patologisvar för bröstcancer. Talare Thérèse Mårder, Kimmo Ulltjärn, Åsa Skagerhult och Erik Sundvall

14.40–15:05 | Dynamic consent 

Kan medborgaren bidra till utveckling och innovation?
Ge medborgaren en röst och kontroll över möjligheterna att bidra till utveckling och innovation genom att involvera medborgaren i samtyckesprocessen. Med digitaliserad samtyckesprocess skapas en enklare och säkrare administration både för medborgaren och beställaren. Med digitala samtycken kan du reducera kostnader, öka säkerheten och skapa bättre medborgardialog.

Maria Kumle, Affärsutvecklare Tieto

15.30-16.00 | Postmodern EHR

How to foster innovation by creating a multivendor environment on an open and agile architecturep.

Tomaz Gornik, Co-chair, Management Board at openEHR Foundation

Anmäl dig här till våra Tieto Talks!

Contact us

Suzana Johansson

Head of MarCom PHCW Nordic

Datum och plats

21 - 23.5.2019
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn