noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Utbildningsprogram för projektledare

Har du ett utmanande projekt?
Vill du ha ett kvitto på din kompetens?
Vill du bli bättre projektledare och praktisera på ditt projekt?

Här ges möjligheten att öva på ditt eget projekt samtidigt du får del av nya kunskaper. PPS är övertygade om att kombinationen av praktik och teori ger ökad förmåga. Du har även möjligheten att genomgå en certifiering i PPS Projektledning.

Utbildningen ger stöd för ett förändrat beteende och bidrar på så sätt till effekt i verksamheten, genom att innefatta att etablera åtagande, skapa kunskapsbas, utveckla färdighet samt förändra och nå resultat. Efter att ha deltagit i programmet ges möjlighet att genomgå en certifiering i PPS Projektledning.

När du gått utbildningsprogrammet finns möjlighet att certifiera sig som PPS projektledare.

Se kursschema och boka din plats

Referenser

"Det är en utbildning som har gett mig, inte bara kunskap i PPS modellen som en traditionell kurs, utan ett program där jag också fått möjlighet att tillämpa kunskapen. Upplägget med självstudier i form av korta filmer och uppgifter passade mig mycket bra och som sedan kompletterades med workshop ledda av erfarna lärare. Programmet gav mig också bra möjlighet att dela erfarenheter med andra deltagare i workshop och online.
En professionellt genomförd utbildning där jag också fick möjlighet att genomföra en certifiering som ett bevis på min förmåga i PPS modellen."
Peter Persson, Senior projektledare inom Tieto Business Consulting

”PPS-utbildningen är upplagd på ett interaktivt sätt och möjligheter till att reflektera från verkligheten i uppgifter som görs under programmet. I utbildningsprogrammet används ett trevligt verktyg som underlättar inlärning och även möjlighet till att kommunicera med utbildningskollegor och lärare.
Man lär sig att hitta bättre i online verktyget där mallarna  finns och  även beskrivningar.”
Seija Martin, Senior projektledare Tieto

 

 • Allmänt om projekt och översikt
 • Initiering av projekt
 • Idé- och målformulering
 • Intressenter och krav
 • Planering och uppföljning
 • Projektorganisation och bemanning
 • Risker och ändringar
 • Styrgruppens roll
 • Leverans och överlämning
 • Förändring och Projekt

Efter utbildningsprogrammet har du:

 • erfarenhet av att arbeta enligt PPS synsätt och struktur i din verksamhet
 • insikt om projektledarens ansvar i relation till beställare och styrgrupp
 • tillämpat grundläggande färdigheter i din verksamhet/projekt
 • erfarenhet av att med hjälp av PPS hantera utmaningar i projekt
 • insikt om vilket agerande som bidrar till ett lyckat projekt i den egna verksamheten

Erfarenheter av arbete i projektform och ett pågående projekt att arbeta med under programmets gång. För att få bästa effekt bör din chef vara med under programmet, i rollen som din coach.

Eget projekt
För att kunna genomföra PPS utbildningsprogram krävs att du är aktiv i rollen som projektledare under hela programmets löptid. Under utbildningen kommer du att tillämpa det du lär dig på detta projekt och det behöver därför vara av storleksordningen minst 6 månader långt och involvera en projektorganisation med minst 10 personer. Det är en fördel om projektet är i en tidig fas.

För att få bästa effekt av utbildningen så bör du ha stöd av en så kallad coach. Coachen bör vara den person som är ansvarig för din kompetensutveckling inom projektledning, dvs vanligtvis linjechef/resursägare. Coachen är aktiv, intresserad och tillgänglig under hela utbildningen, vilket inkluderar:

 • komma överens med dig om individuella mål med utbildningen, stötta i att identifiera och åtgärda hinder för att nå dessa, samt följa upp din utveckling.
 • ta del av och kommentera dina svar på självstudieuppgifter som har koppling till verksamheten
 • hjälpa till att skapa förutsättningar för att du ska kunna genomföra utbildningens olika moment

Programmet är indelat i tre etapper, där digitalt och socialt lärande kombineras med praktik. Första etappen består av självstudier, reflektionsövningar till den egna verksamheten, webinar, samt kommunikation mellan deltagarna, lärarna och deltagarens coach. Andra etappen är en workshop med fokus på att öva. Deltagarna får öva både med hjälp av fiktiva uppgifter och på verkliga projekt, under ledning av två erfarna PPS lärare, samt ta fram en handlingsplan för ett förändrat beteende. I tredje etappen fortsätter deltagaren att tillämpa sina kunskaper i den egna verksamheten med möjlighet att få återkoppling. Coachen vägleder in i verksamheten och ger återkoppling utifrån behov och mål i verksamheten. Det inkluderar även webinar och mentorskap för att fördjupa kunskaperna.

 • Färdigheter och mallar från PPS OnLine.
 • Deltagarens pågående projekt.
 • Tieto PPS Co-Learning – digitalt utbildningsstöd.

Programmet löper under tre månader:
Första etappen: ca 8 tim arbete under 3 veckor
Andra etappen: 2 dagar workshop
Tredje etappen: ca 8 tim arbete under 8 veckor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn