noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kundportalen skapar värde

De företag som vinner och växer snabbast i ett modernt affärslandskap möter, servar och handlar med sina återkommande kunder digitalt, och fokuserar den personliga kontakten där den tillför värde.

Kundportalen skapar värde

Kundportalen är en central utgångspunkt i kundresan för återkommande kunder. Den ger er som säljer ett samlat och säkert sätt att möta och svara upp mot era kundens förväntningar, att erbjuda kunder mervärden som ökar lönsamheten i den långsiktiga kundrelationen, samtidigt som ni samlar in data som möjliggör nya insikter om era kunders behov. Kundportalen är ett verktyg för att differentiera sig från konkurrensen.

En gammal devis som fortfarande har bäring, är att det kostar mer att förvärva nya kunder än att ta väl hand om och behålla befintliga. En kundportal erbjuder ofta inloggade kunder funktioner inom tre områden; självservice, mervärden för eftermarknaden, och försäljning (e-handel). Vilka funktioner kundportalen ska innehålla beror på användarnas krav och förväntningar, och det säljande företagets affärsmål. Det finns alltså ingen standardiserad mall för kundportalen. Tietoevry har erfarenhet av att förstå målen, och att översätta dessa till den interaktion, och funktionalitet som behövs för att skapa den önskade kundresan för målgruppen. Tietoevry bygger kundportaler med väl beprövad teknik och har den expertis som krävs för såväl enkla som mer komplexa utmaningar.

Vill du veta mer om hur Tietoevry skapar och vidareutvecklar portaler för era kunder och bidrar till ökat värde i kundrelationen? Ta kontakt med oss.
Jonas Prosell

Senior Business Consultant

Genom kundportalen lever ni upp till kundernas förväntningar på service och tillgodoser kundbehov i de digitala gränssnitt som kunderna föredrar

Uppfylla kundernas behov

Genom kundportalen lever ni upp till kundernas förväntningar på service och tillgodoser kundbehov i de digitala gränssnitt som kunderna föredrar

Ni förbättrar lönsamheten genom kostnadseffektiva och skalbara lösningar

Förbättrad produktivitet

Ni förbättrar lönsamheten genom kostnadseffektiva och skalbara lösningar

Engagemanget skapar återköp, merförsäljning, och ökat livstidsvärde i kundrelationen

Ökade intäkter

Engagemanget skapar återköp, merförsäljning, och ökat livstidsvärde i kundrelationen

Värdeskapande innehåll

Självservice

En kundportal bör erbjuda självservice för att möta moderna företagskunders behov av att hitta information och genomföra transaktioner när det passar dem. Självservice ger snabbare åtkomst, undviker flaskhalsar och möjliggör kostnadseffektiva och skalbara lösningar för att växa i er affär.

Mervärden

Att utveckla värdet i en kundrelation är oftast en bra idé, både för säljaren och för köparen. I ett sant partnerskap optimeras resultaten för kunden, vilket med stor sannolikhet leder till ökad kundnöjdhet. Exempel på mervärden kan vara digitala guider, utbildningar, dashboards för visualisering av värdeskapande faktorer, monitorering av maskiner med notifieringar, prediktivt underhåll och användardrivna communities.

Återköp och merförsäljning

En väl utformad kundportal kan underlätta merförsäljning genom e-handel, och relaterade produkter. Återköp, och inköpsfrekvens underlättas via prenumerationer och riktade erbjudanden. Dessutom kan nya intäkter skapas via service, uppgraderingar och tjänster som ökar kundens livstidsvärde.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn