noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Produktinformationen – en nyckel för att nå framgång vid multikanalförsäljning

Produktinformation är helt centralt för att driva försäljning. Kunder behöver tillgång till relevant information om produkter genom hela sin köpresa.

Hantera produktinformation med PIM

Kundresan spänner från den inledande undersökande fasen, till valideringen av att rätt köpbeslut har fattats. Under kundresan är det viktigt att informationen är uppdaterad och likvärdig oavsett kanal. Felaktiga köpbeslut kan få allvarliga konsekvenser, särskilt för professionella köpare.

Att hantera en omfattande produktkatalog kan vara utmanande och kräva betydande resurser, vilket kan begränsa marknadsföringsinsatser och expansion. Företag behöver effektiva processer för att lansera produkter och upprätthålla produktinformationen. Ett välkonfigurerat och välutnyttjat PIM-system kan vara en möjliggörare för att nå affärs- och försäljningsmål på ett kostnadseffektivt sätt.

Vid ett PIM-implementeringsprojekt guidar och stöttar Tietoevrys erfarna specialister kundens produktspecialister, marknadsförare, affärsägare och IT-resurser, samt konfiguerar, och integrerar PIM-systemet.
- I upptäcktsfasen analyseras produktinformationshanteringen för att identifiera krav, problemområden och mål.
- Under konfigurations- och byggfasen anpassas PIM-systemet enligt de identifierade kraven.
- I acceptansfasen genomförs omfattande tester för att säkerställa att PIM-systemet uppfyller kraven och fungerar som förväntat.
- Under implementeringsfasen rullas PIM-systemet ut i produktionsmiljön, och överlämnas sedan till den operativa verksamheten..

Vill du veta mer om hur ett produktinformationssystem kan hjälpa er, och hur Tietoevry kan bistå er vid ett införande? Ta gärna kontakt med oss.
Jonas Prosell

Senior Business Consultant

Hur PIM skapar värde

Relevant produktinformation för informerade köpbeslut

Kunder behöver komplett och relevant produktinformation för att fatta välgrundade köpbeslut och minska risken för felaktiga inköp. Det kräver tydliga produktbeskrivningar, högkvalitativa bilder och video samt relevanta nyckelord. Relaterade produkter kan också ge kunder stöd i deras köpbeslut.

En bättre kundupplevelse i omnikanal

Konsekvent produktinformation över alla försäljningskanaler skapar bättre kundupplevelse och minskar förvirring. Kunden behöver korrekt, fullständig och sammanhängande produktinformation oavsett kanal, inklusive e-handel, butik, katalog, marknader och marknadsplatser

Rätt stöd för effektiv hantering av produktinformation

Ett PIM-system (Product Information Management) hanterar och organiserar produktdata samt distribuerar det till olika försäljningskanaler. Det säkerställer att produktinformationen är korrekt, konsekvent och uppdaterad i alla kanaler, och optimerar även informationen för att driva trafik till säljkanalerna.

En enda källa för produktinformation

Ett PIM-system fungerar som en enda sanningskälla för produktinformation i samtliga försäljningskanaler, vilket underlättar att säkerställa att produktinformationen är konsekvent och uppdaterad i alla försäljningskanaler.

Ett strukturerat stöd för kvalitetssäkrat samarbete

Hantering av produktinformation kan styras genom att sätta upp roller och behörigheter för användare. Valideringsverktyg kontrollerar noggrant produktinformationen för fel och inkonsekvenser. Ändringar loggas och versionskontroll hjälper till att identifiera och korrigera fel. Distributionen av produktinformation automatiseras för effektivitet.

Berikad och fulländad produktinformation

PIM ger användaren verktyg för att berika produktdata genom att lägga till mer information, förbättra produktbeskrivningar med relevanta nyckelord, och associera bilder, videor och relaterade artiklar till produkten. Datastrukturer och mallar hjälper till att organisera produktinformationen smidigt och säkerställa att den är komplett och informativ.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn