noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tjänstedesign i vården

Tjänstedesign förenar människa, teknik och verksamhetsnytta och erbjuder en möjlighet att utveckla organisationer, enskilda processer och digitala stöd och tjänster för invånare och medarbetare.

Tjänstedesign i vården

Att arbeta med tjänstedesign innebär att arbeta med människan i centrum – vilket inom vården betyder patienter och vårdpersonal. Genom att tydliggöra behov, önskemål och svårigheter kan gamla sanningar utmanas för att hitta hållbara och inte sällan innovativa lösningar.

Varför tjänstedesign?
Patientens väg genom vården och omvärldens digitalisering är centrala utvecklingsområden. Tjänstedesign ger nya sätt att lösa utmaningar och skapa insikter på ett nytt sätt. Ett tjänstedesignbaserat arbetssätt innefattar kreativa metoder som utgår från människans behov, vilket fungerar för att ringa in en mängd olika problemformuleringar och utmaningar i vården.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder en kurs som riktar sig till medarbetare som vill lära sig identifiera och lösa verksamhetens problem i vardagen med hjälp av kreativa problemlösningsmetoder. Våra konsulter kan även arbeta tillsammans med verksamheten under delar av eller hela vägen från idé till förverkligande av ert projekt.

Våra utbildare har lång bakgrund inom hälso- och sjukvården och har även arbetat med designmetoder i verksamhetsutveckling. Kursen riktar sig till medarbetare i vården och kan anpassas efter er organisation eller verksamhetens behov.

Kursen grundar sig på upplevelsebaserat lärande och innehåller både teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Kursen omfattar två heldagar och du väljer om du vill delta i våra schemalagda kurser i våra lokaler eller om du vill att utbildningen ska ske hos er.

Karin Pihlgren

Konsultchef hälsa och sjukvård

Effektiv förändring med tjänstedesign

– hitta utmaningsområdet och förstå behov och drivkrafter hos målgruppen


Definiera, Formulera
 – tydliggör utvecklingsområdet och skapa grunden för kommande lösningar

Identifiera och Förstå

– hitta utmaningsområdet och förstå behov och drivkrafter hos målgruppen Definiera, Formulera – tydliggör utvecklingsområdet och skapa grunden för kommande lösningar

 – fånga många och olika idéer som kan leda fram till lösningsförslag

Idégenerera och Visualisera

– fånga många och olika idéer som kan leda fram till lösningsförslag

 – testa, utvärdera och vidareutveckla idéer innan de realiseras

Prototypa och Testa

– testa, utvärdera och vidareutveckla idéer innan de realiseras

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn