noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Primärvård och specialistvård

Modernisera vården med ett användarvänligt system för elektroniska patientjournaler (EHR) som ger en helhetsbild av situationen och hjälper dig att förbättra kvaliteten på sjukvården.

Patienten i centrum

Om all medicinsk data lagras på ett och samma ställe sparar man tid och lägger grunden för bättre vårdkvalitet. Lifecare för primärvård och specialistvård samlar all patientinformation på en öppen plattform så som tidsbokningar, provtagningar, undersökningar, medicinering och kommunikationsutbyten. Tack vare integreringen med andra Lifecare-lösningar får du snabbt en helhetsbild av patientens behov.

Tieto har tagit betydande steg mot en öppen och internationell standardbaserad datamodell. Initiativet syftar till att förbättra effektiviteten och kvaliteten i vården samt för att minska vårdkostnader. Den valda datamodellen, openEHR, möjliggör bästa möjliga använding av internationell och nationell klinisk information, vårdrekommendationer och möjliggör snabb organisatorisk anpassning. De första openEHR-baserade lösningarna har distribueras hösten 2019 i Finland.

Teemu Vähäkainu

Head of Health, Tietoevry Care

Minska mängden administration och få mer tid över till patienterna.

Bättre patientupplevelse

Minska mängden administration och få mer tid över till patienterna.

Tillförlitliga patientuppgifter samlas på ett och samma ställe.

En fullständig översikt

Tillförlitliga patientuppgifter samlas på ett och samma ställe.

Vårt självinstruerande och användarvänliga system ger dig alltid rätt beslutsunderlag.

Bättre beslutsstöd

Vårt självinstruerande och användarvänliga system ger dig alltid rätt beslutsunderlag.

Viktiga funktioner:

Bättre beslutsstöd

Lifecare tillhandahåller allt från riktlinjer för behandling till varning vid medicinering med kontraindikation. Systemet säkerställer även att personalen fattar rätt beslut rörande varje enskild patient.

Fördefinierade arbetsflöden

Snabba upp processerna genom att lägga till fördefinierade arbetsflöden och automatisera vissa uppgifter. På så sätt frigörs tid som personalen kan lägga på patientvård.

Anpassningsbart gränssnitt

Lifecare anpassar gränssnittet efter användarens roll och den aktuella vårdsituationen. Rätt information i rätt tid.

Flexibel lösning

Lifecare finns som lokal installation eller PaaS-lösning (Platform as a Service), beroende på era krav och behov. Vi kan även erbjuda lösningen som SaaS-tjänst (Software as a Service).

Integrerad business intelligence

Tack vare ett stort utbud av rapport- och analysfunktioner har du har full kontroll över budget, klinisk data, resursfördelning och andra administrativa uppgifter.

En obruten vård- och omsorgskedja

Lifecare är ett öppet system som löper tvärs igenom hela hälso- och välfärdssektorn. Alla vårdinstanser får tillgång till information och kan därmed koncentrera sig på att ge patienten bästa möjliga vård.

Självbetjäning

Ge patienterna chansen att ta en mer aktiv del i behandlingen och undvik onödiga besök. Vårdtagarna kan på egen hand boka in besök, förbereda besöket hemifrån, läsa behandlingshistoriken samt följa upp resultatet.

Datasäkerhet

All data lagras i ursprungslandet. Våra datacenter uppfyller de senaste lagkraven för behandling av medicinska journaler och myndighetskrav.

Öppen plattform

Dagens digitala landskap befinner sig i ständig förändring. Vårt elektroniska journalsystem (EHR) är baserat på en öppen plattform, som kan integreras med andra leverantörer.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn