noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lösningar för en effektiv och tillgänglig vård

Lösningar baserade på en djup förståelse för verksamheten.

Kliniska lösningar

Vägen till digitaliserad vård är sällan enkel. Därför är det viktigt att välja rätt partner på resan. När du väljer oss för att hjälpa dig får du lång erfarenhet på köpet. År av nära samarbete med olika organisationer inom vård och omsorg har gett oss unik kunskap om vårdprocesser. Vi utnyttjar den erfarenheten när vi designar och utvecklar de produkter och tjänster som gör din arbetsdag lättare och ökar säkerheten för dina patienter.

Vi tillhandahåller marknadsledande lösningar som följer klinisk standard och som stödjer verksamhetens processer inom många områden. Vårt mål är att med våra produkter och tjänster göra vardagen enklare för både patienter och hälsopersonal. Här syns några utvalda exempel – välkommen att kontakta oss med frågor kring våra paketerade lösningar eller för att diskutera lösningar för dina specifika behov.

Helge Halvorsen Monstad

Head of Healthcare, Tietoevry Care

Smarta och användarcentrerade digitala lösningar som underlättar verksamheten och ökar patientsäkerheten.

Ökad patientsäkerhet

Smarta och användarcentrerade digitala lösningar som underlättar verksamheten och ökar patientsäkerheten.

Vid kroniska eller andra längre hälsotillstånd, kan patienten ta en aktiv roll i sin hälsa och medverka till en mer effektiv och säker vård.

Aktiva och involverade patienter

Vid kroniska eller andra längre hälsotillstånd, kan patienten ta en aktiv roll i sin hälsa och medverka till en mer effektiv och säker vård.

För att kunna bedriva en effektiv och säker vård måste åtkomsten av vårdsystem vara så enkel som möjligt. En inloggning och ett patientval räcker för att nå all information om en patient.

Enkel och säker tillgång sparar tid

För att kunna bedriva en effektiv och säker vård måste åtkomsten av vårdsystem vara så enkel som möjligt. En inloggning och ett patientval räcker för att nå all information om en patient.

Exempel på kliniska lösningar

Enkel och säker inloggning med patientkontext

För att kunna bedriva en effektiv och säker vård måste åtkomsten av vårdsystem vara så enkel som möjligt. En inloggning och ett patientval skall räcka för att nå all information om en patient. WEADD™ Sync skapar förutsättningar för en sammanhållen journal där vårdapplikationer från olika leverantörer kan samverka i en gemensam session och dela informationskontext.

Patientmedverkan och hemmonitorering

Vid kroniska eller andra längre hälsotillstånd kan patienten ta en aktiv roll i sin hälsa och själv registrera olika mätvärden regelbundet. Med hjälp av insamlade data kan både patienten och vårdgivaren i tidigt skede upptäcka trender och sätta in de insatser som krävs för att undvika ohälsa. I Medixine Suite kan vårdgivaren fjärrövervaka parametrar som puls och blodtryck tack vare färdiga anslutningstjänster och medicinteknisk mätutrustning.

Effektiv operationsplanering

Orbit är ett operationsplaneringssystem som stöder varje steg i verksamhetsflödet för alla yrkeskategorier – allt från operationsanmälan med fördefinierade operationskort, via koordinatorn som bokar operationen till anestesibedömning, förberedelserna på vårdavdelningen, registrera plocklista och uppdatera status under operation och slutligen situationen under post-op.

Informationssystem för anestesi och intensivvård

I kritiska lägen behöver du se rätt information, i rätt kombination – och det snabbt. Dagens högteknologiska anestesi- och intensivvård ställer höga krav på såväl personal som på dokumentation. MetaVision är ett kliniskt informationssystem (CIS) som stödjer hela vårdprocessen inom anestesi- och intensivvård.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn