noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Ett datadrivet förhållningssätt optimerar vårdresurser

Hälso-och sjukvårdssektorn skiftar nu fokus från reaktiv behandling av symptom till proaktiv, riktad och förebyggande vård.

Analys kan förbättra vården

Sjukvården skiftar nu fokus från reaktiv behandling av symptom till proaktiv, riktad och förbyggande vård.

Tapio Pitkäranta

TietoEVRY alumn

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn