noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Frigör tid till lärarna

Optimera administrationen genom att välja ett enhetligt system. Frigör tid som lärarna istället kan lägga på eleverna.

En likvärdig utbildning för alla

Lärare ska jobba med att lära ut och minimera onödig administration. Minska manuella rutinuppgifter med hjälp av en digital lösning som automatiserar processer för hela skolans administration.

TietoEVRY Education Administration är en lösning som förenklar administrationen, förvaltningen och beslutsfattandet för alla skolformer. Vi jobbar för att skapa en enklare vardag för alla.

Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Tack vare automatisering kan administratören lägga mindre tid på manuella rutinuppgifter.

Spara tid

Tack vare automatisering kan administratören lägga mindre tid på manuella rutinuppgifter.

Genom datavisualiseringar får rektorer och andra beslutfattare en tydlig bild och bättre beslutsunderlag.

En fullständig översikt

Genom datavisualiseringar får rektorer och andra beslutfattare en tydlig bild och bättre beslutsunderlag.

Administratörerna har alltid tillgång till adekvat data och alla funktioner som behövs för att sköta rapporteringen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Säkerhet

Administratörerna har alltid tillgång till adekvat data och alla funktioner som behövs för att sköta rapporteringen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Viktiga funktioner

Enkla rapportfunktioner

Inbyggda funktioner gör det enklare för lärare och administratörer att sammanställa rapporter och annan redovisning avsedd för statliga organisationer och myndigheter.

Lätt att använda

Tieto Education Administration går snabbt att lära sig och är enkelt att använda. Navigeringen har utformats med fokus på användaren. Gränssnittet anpassas efter användarens roll, så att denne alltid får tillgång till rätt information.

Helhetsgrepp

Vår lösning ger en fullständig överblick över hela administrationen. Växla smidigt mellan aktuella och historiska vyer och känn dig trygg i att informationen alltid är tillförlitlig. Smarta kontrollfunktioner varnar i förebyggande syfte.

Analys

Använd data från flera olika källor till exempel betyg, närvaro, elevgrupper och lärarkompetenser – som ger en bättre kvalitetsuppföljning.

Optimerar resursanvändningen

Nu kan du optimera resursanvändningen med hjälp av avancerade algoritmer. Utnyttja resurserna på ett kostnadseffektivt sätt genom att fördela administration och planering kring skoltransport och faciliteter mellan alla skolformer.

Enkel kommunikationslösning

Med Tieto Education Administration får skolledningen och administratörerna en användarvänlig kommunikationslösning som underlättar kontakten mellan vårdnadshavare, lärare och elever.

Automatisering

Tieto Education Administration frigör tid för personalen genom automatisering av rutinuppgifterna, till exempel lektionsplanering, indelning i elevgrupper och sammanställning av rapporter till olika myndigheter.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn