noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Bærekraft i hånden

Tenk om du fikk skreddersydde råd om hva du kan gjøre for miljøet - rett i hånden!

Nordmenns forbruk er ikke del av den offisielle klimastatistikken. Hvordan skal vi løse klimautfordringene da?

Innbyggerne i en kommune har et personlig fotavtrykk som er 16 ganger større enn utslippene fra kommunens virksomhet. Men dette individuelle forbruket har vært usynlig i statistikken.

Frem til nå.

For å kunne nå FNs bærekraftsmål må verden innen 2030 ha sikret både bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre. Et viktig steg på veien er å starte registeringen av forbruket til én av befolkningene med det høyeste forbruket per hode i verden: nordmenn.

Gjennom å utvikle en avansert klimakalkulator for personlige utslipp, vil vi - sammen med norske kommuner og våre partnere, Ducky og Asplan Viak, dokumentere innbyggernes indirekte utslipp i en egen nettportal.

Dataene som skal samles i portalen finnes allerede tilgjengelig hos nasjonale og lokale aktører. Forbrukere som gir sitt samtykke, vil bidra til at deres anonymiserte data og dermed korrekte forbruk, vil bli tilgjengelig for norske kommuner gjennom denne portalen.

Slik kan vi sammen skape en riktigere oversikt over det totale forbruket vårt. Og systematisk jobbe målrettet med tiltak for å krympe utslippene, for eksempel ved å tilby innbyggerne skreddersydde råd gjennom en app - rett i hånden.

Kim Remvik-Larsen

Head of Business Concepts

Innbyggerportalen Zero Emission Citizen - enkelt forklart

Den nye klimaportalen skal bidra med verdifull innsikt i norske innbyggeres forbruk for både kommuner og privatpersoner, bidra til å skape marked for grønne varer og tjenester, samt skape innbyggerinvolvering i tråd med FNs bærekraftsmål og verdens felles klimaforpliktelser.

Spill av video
Vi forbruker mer enn det kloden vår kan tåle. I følge FNs bærekraftsmål, skal vi innen 2030 sikre bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre (bærekraftsmål 12). Da må alle endre livsstil.

Hva er problemet?

Vi forbruker mer enn det kloden vår kan tåle. I følge FNs bærekraftsmål, skal vi innen 2030 sikre bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre (bærekraftsmål 12). Da må alle endre livsstil.

Nordmenns forbruk er i dag ikke del av den offisielle klimastatistikken - til tross for at norske innbyggere har et personlig fotavtrykk som er 16 ganger større enn utslippene fra kommunen.

Hvorfor er det viktig?

Nordmenns forbruk er i dag ikke del av den offisielle klimastatistikken - til tross for at norske innbyggere har et personlig fotavtrykk som er 16 ganger større enn utslippene fra kommunen.

Nå skapes nye og avanserte målemetoder for bærekraftig utvikling. Klimakalkulatoren vil dokumentere innbyggernes indirekte utslipp i en egen nettportal for det offentlige.

Hvordan kan vi løse det?

Nå skapes nye og avanserte målemetoder for bærekraftig utvikling. Klimakalkulatoren vil dokumentere innbyggernes indirekte utslipp i en egen nettportal for det offentlige.

Sammen bidrar vi til FNs bærekraftsmål

Bevissthet skaper endring

For å kunne nå FNs klimamål, må både ressursbruken, miljøødeleggelsene og klimautslippene i verden krympe - både som samfunn og enkeltmennesker. Første steg på veien mot endring er bevissthet. I dag er klimakostnaden til oss som enkeltmennesker usynlige. Det er her den nye klimaportalen kommer inn i bildet.

Data skal bidra til et riktigere bilde

I dette prosjektet som kalles Zero Emission Citizens (ZEC), utvikles nye og avanserte målemetoder for en bærekraftig utvikling. Ved hjelp av data fra banktransaksjoner, energiforbruk, offentlige registre og innbyggernes egne opplysninger, skal et nøyaktig og oppdatert personlig klimautslipp beregnes for innbyggerne i en avansert klimakalkulator. Disse dataene vil vi gjøre tilgjengelige for deltakende kommuner i en egen nettportal.

Asker kommune vil måle indirekte og direkte utslipp

Klimarådgiverne i Asker kommune mener data er det viktigste verktøyet for målrettede utslippskutt i kommunen. Men hittil har dette vært vanskelig å oppdrive. Nå øyner Bente og Bjørn en lovende mulighet.

Les mer

Partnere og bidragsytere

Banktransaksjoner

Vi bruker data fra innbyggernes banktransaksjoner.

 

Offentlige registre

Vi bruker data fra offentlige registre.

 

Energiforbruk

Vi bruker nøyaktige data fra innbyggernes smarte strømmålere.

 

Spørreundersøkelser

Vi sender ut spørreundersøkelser til innbyggerne.

Gjennomføringspartnere i prosjektet:

Trondheim Kommune – Initiativtaker og prosjekteier.

Asplan Viak – Uavhengig faginstans, og kvalitetskontroll på resultatet

Ducky – Lang erfaring med aktivering og motivering av individer for klimafotavtrykk

TietoEVRY – Har drevet med sikker dataforvaltning, og skapt merverdi fra Norges viktigste datakilder i 30 år

 

Disse aktørene bidrar med data:

Rema1000: Data om handlemønster innen dagligvare
Sparebank1 MN: Data om generell personøkonomi
AtB: Data om kollektivtransport
Trønderenergi: Data om energiforbruk
Asplan Viak: Bærekraftsdata på nasjonalt nivå
Ducky: Bruksatferdsdata og bærekraftsdata på individnivå
TietoEVRY: Data om livssituasjon og eiendeler

Disse kommunene har tatt på seg den grønne ledertrøyen som demokommuner for innbyggerportalen.

The municipality of Asker
 
The municipality of Stordal
 
The municipality of Viken
 
The municipality of Innlandet
 
The municipality of Vestlandet

Mer om reisen mot et bærekraftig samfunn

Forskningsrådet støtter ZEC-prosjektet

Gir 12 millioner kroner til utviklingen av klimakalkulatoren.

Les Mer

Appen gjør Trondheim mer karbonvennlig

Den nye løsningen skal kalkulere innbyggernes faktiske klimaavtrykk.

Les mer

Vi vant sølv i prestisjetung konkurranse

Møt teamet bak klimaappen til Trondheim kommune.

Les Mer

Bli med fra starten av! Sikre deg tilgang til verktøy og støtte nå

Forenkle og forbedre klimaregnskapet ved å sette måltall på indirekte utslipp for din kommune

Vårt Early Bird-tilbud inneholder:

Tilgang til betaversjon av innbyggerplattformen med lokale klimadata i 12 måneder etter lansering (estimert til januar 2021), jevnlig nyhetsbrev med tips fra nabokommuner og fremgang i utviklingen, eksklusiv tilgang til funksjoner som lanseres basert på deres tilbakemeldinger og innspill for å forbedre innbyggerportalen, samt støtte til å planlegge aktiviteter som reduserer innbyggernes fotavtrykk.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn