noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Overgang til nytt Folkeregister på 4 steg

Alle som benytter folkeregisteret må ta i bruk ny løsning for distribusjon av folkeregisterinformasjon i løpet av 2021. Følg de fire stegene under.

Ler mer om Modernisert Folkeregister

19 mai 2021

Vi i TietoEVRY tilbyr en enkel og sømløs overgang fra gammelt til nytt register. Vi tilbyr også overgangsløsning til deg som ønsker å få dataene levert i samme format som i dag - uten større tekniske tilpasninger. Dere vil også beholde deres eksisterende brukertilganger mot infotorg og i eventuelle integrasjonsløsninger.

Hva må virksomheten gjøre nå?

For å beholde tilgang til Folkeregisteret via TietoEVRY etter 2021 må virksomheten gjøre følgende:  

 1. Godkjenne Skatteetatens bruksvilkår  
  Skatteetaten krever at alle virksomheter godkjenner bruks- og delingsvilkår, samt viser til eksisterende rettighetspakke, for å få rett til å hente opplysninger fra modernisert Folkeregister. Søk om tilgang her.
 2. Tildele TietoEVRY rettigheter i Altinn 
  Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding i Altinn. Dere må deretter gå videre til “Delegere tilgang til ekstern virksomhet”. Legg inn de fire første bokstavene for EVRY Norge AS: EVRY, i tillegg til organisasjonsnummeret: 933 012 867.
 3. Gi beskjed til TietoEVRY når steg 1 og 2 er gjennomført
  For at vi skal kunne ta prosessen videre må vi få vite når virksomheten har godkjent Skatteetatens bruksvilkår og delegert tilgang til TietoEVRY.
 4. Signere nye avtaler med TietoEVRY 
  Med nytt Folkeregister endrer TietoEVRY rolle fra distributør til databehandler. I tilknytning til denne endringen må virksomheten inngå nye avtaler; databehandleravtale og kommersiell avtale, for å regulere nytt forhold mellom partene.  

Ta kontakt så hjelper vi deg

Det vil bli en gradvis overføring av kunder fra DSF til FREG, ta kontakt med onlineservice@tietoevry.com så snart som mulig så hjelper vi deg slik at du har alt på plass innen 31.12.21.

I forbindelse med fagløsninger oppfordrer vi til en dialog med deres systemleverandører for å sikre folkeregisterdata i løsningene.

For fortsatt å ha tilgang til folkeregisterinformasjon er det viktig at virksomheten har nødvendige tilganger og avtaler på plass innen 31.12.21.

Du kan også finne mer informasjon om modernisert Folkeregister her.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn