noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Vi bryr oss om innbyggeren behov

Fremtidens tjenester må fokusere på innbyggernes behov – tilrettelagt av smarte tjenester og løsninger.

Hvordan skaper vi innbyggertjenestene?

Helse- og velferdssektoren står overfor store utfordringer: en aldrende befolkning og økende forventninger fra innbyggeren. Fremtidens tjenester må fokusere på innbyggernes behov – tilrettelagt av smarte tjenester og løsninger.

Spille av video

Digitale løsninger tilrettelegger for fremtidens helse- og velferdstjenester. Gjennom tilkoblede, digitale løsninger kan vi frigjøre tid brukt på administrasjon og dermed yte bedre pleie og omsorg. Forebyggende arbeid spiller også en viktig rolle – bedre folkehelse bidrar til riktig bruk av samfunnets midler.

Hvordan skaper vi fremtidens innbyggertjenester?

Optimization.png

Preventive.png Integrated care.png Secure.png Citizen empowerment.png

Optimalisering av ferdigheter og ressurser

Forebyggende behandling ved hjelp av prognoser

Tilkoblede digitale løsninger og sømløs informasjonsdeling

Sikre personopplysninger

Selvstendige brukere

Våre kundehistorier

Fredrikstad helse- og velferdssektor

Citizen centric wellbeing.jpg

Økt digitalisering gjør at flere omsorgstjenester kan flyttes inn i hjemmene hos hver enkelt innbygger. Fredrikstad er en av kommunene som satser stort på digitale verktøy som gir eldre mulighet til å bo hjemme, lenger.

“Tidligere var det mye som måtte gjøres manuelt. Blant annet kom telefonene inn til alarmmottaket, legevakten avklarte og kontaktet hjemmesykepleien – alt skjedde over telefon. Vi ønsket å gjøre disse prosessene enklere for hjemmesykepleien og yte bedre service til hver enkelt beboer," sier Tonje Myrvold, systemansvarlig i e-helseavdelingen, Helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Les mer her.

Lifecare Camera

2560x1440px_HKA_5043.jpeg

Brukervennlig og enkel løsning tilrettelegger for bedre omsorg i Espoo kommune, Finland. Basert på de gode erfaringene har kommunen derfor valgt å introdusere løsningen til flere brukere.
 
'Pasientjournaler beriket med bilder vil gi et bedre beslutningsgrunnlag som bidrar til bedre pasientbehandling. Produktutviklerne har også rettet spesiell oppmerksomhet mot datavern av løsningen. All kommunikasjon mellom mobilutstyr og skytjenester er kryptert, og ingen data vil bli liggende i mobilutstyret eller skytjenesten etter lagring,' sier Joona Pylkäs, ansvarlig for Tietos bildediagnostiske løsninger.

Les mer her.

Espoo kommune i Finland

abgavhjxwdq-timon-studler.jpg

Et unikt eksperiment der kunstig intelligens ble brukt for å forbedre byens helse- og omsorgstjenester.

Les mer her.

Trelleborg kommune

2560x1440px_jonathan-daniels-385131-unsplash.jpeg

Nye rutiner og digitale innbyggertjenester reduserer saksbehandlingstiden. Før måtte de som søkte om økonomisk sosialhhjelp, ofte vente i åtte dager før de fikk svar, forutsatt at søkeren allerede var inne i systemet. Hvis man søkte for første gang, tok det 14 til 20 dager. I dag kan søknaden sendes digitalt via internett, og vedtaket kommer dagen etter.

Les mer her.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn