noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet Play

Bærekraft i hånden

Tenk om du fikk skreddersydde råd om hva du kan gjøre for miljøet - rett i hånden!

ZEC - enkelt forklart

Dette er Zero Emission Citizen

Innbyggerportalen skal gi verdifull innsikt i innbyggernes forbruk, bidra til å skape et marked for grønne varer og tjenester og skape innbyggerinvolvering i tråd med FNs bærekraftsmål og våre klimaforpliktelser.

Spill av video

Denne ideen er utgangspunktet

Snart skal norske kommuner få totaloversikt over innbyggernes karbonavtrykk.

 

Sammen med partnerne våre, Ducky og Asplan Viak, skaper vi en innbyggerportal som gir kommuner tallfestet oversikt over innbyggernes reelle utslipp. Det vil si klimaeffekten av det vi faktisk bruker pengene våre på; fra varene vi handler og deres opprinnelse og reise til nærbutikken, til frisøren vi klipper oss hos og hvordan vi forflytter oss.

Klimakalkulatoren vil, på vegne av kommunene, hente ut samlet, tilgjengelige data direkte fra offentlige primærkilder og presentere det beregnede klimafotavtrykket i et dashbord. 

Etter hvert skal den også tilby innbyggerne råd om hvordan de selv kan ta bedre valg for miljøet.

Innbyggernes individuelle data vil kun benyttes etter deres samtykke, og gjenbrukes fra ulike systemer - deriblant banker, dagligvareforretninger og offentlige transporttjenester. I en innbyggerportal vil det etter hvert bli mulig å sammenligne egne utslipp med resten av Norges befolkning eller andre i mer sammenlignbar bo- og livssituasjon.

 

Slik blir kalkuleringene enda mer nøyaktige og det er vinn-vinn. Bare se her:

  • Kommunen får et mer nøyaktig totalbilde av hvordan innbyggernes faktiske livsstil påvirker nærmiljøet.
  • Innbyggerne får oversikt over egne klimautslipp, skreddersydde råd om hva de kan gjøre for å redusere sitt klimaavtrykk og mulighet til å sammenligne avtrykket sitt med andre.

 

Kim Remvik-Larsen

Bli med! Ta en digital kaffe med Kim for å høre mer om hvordan vi sammen kan skape en mer bærekraftig fremtid, forankret i FNs bærekraftsmål.

Epost: kim.remvik-larsen@evry.com

Mobil: +47 928 66 903

LinkedIn

En app gjør Trondheim mer karbonvennlig

Skal kalkulerere innbyggernes faktiske klimaavtrykk.

Mer om reisen mot et bærekraftig samfunn

Vi vant sølv i prestisjetung konkurranse

Møt teamet bak klimaappen til Trondheim kommune.

Read more

Forskningsrådet støtter ZEC-prosjektet

Gir 12 millioner kroner til utviklingen av klimakalkulatoren.

Read more

Verdens mest korrekte klimakalkulator?

Nordmenns personlige CO2-utslipp fortsetter å stige.

I dag finnes ingen gode verktøy for å måle disse utslippene. Det vil vi gjøre noe med. Derfor utvikler vi det som kanskje er verdens mest korrekte klimakalkulator sammen med partnerne våre, Ducky og Asplan Viak.

Kalkulatoren er del av prosjektet Zero Emission Citizens (ZEC), hvor dataene samles i en innbyggerportal. Målet er å skape et pålitelig verktøy for myndigheter, næringsliv og akademia. ZEC vil gi verdifull innsikt i innbyggernes forbruk, bidra til å skape et marked for grønne varer og tjenester og skape innbyggerinvolvering i tråd med FNs bærekraftsmål og våre nasjonale klimaforpliktelser.

 

Ganske fantastisk, eller hva?

Bli med! Vi tar gjerne en digital kaffe med deg for å fortelle mer om hvordan vi sammen kan skape en mer bærekraftig fremtid, forankret i FNs bærekraftsmål.

 

Bli med du også

Er du interessert i å være en av de første? Fyll ut skjemaet.

Bli en av de første og få mulighet til å være med og forme klimaløsningen! Meld din interesse her.

Digitale fortrinn for bedrifter og samfunn

Som et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet, skaper vi digitale fortrinn for bedrifter og samfunn. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier. Vårt hovedkontor ligger i Finland, og våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn