noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Plan & Build 360°

Enklere og bedre byggesaksbehandling for kommuner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Effektiviserer arbeidet med byggesøknader i kommunene

Plan and Build 360° krever ingen nye investeringer i infrastruktur hos kommunene. Løsningen er skybasert eller leveres som et tillegg, alt avhengig av dagens digitale tilstand hos kommunen. Den er fleksibel og leveres som et eget fagsystem, basert på kravspesifikasjoner fra KS og Direktoratet for byggkvalitet.

Magnhild Agerup-Faxvaag

Head of Nordic Plan and Build

All nødvendig informasjon og funksjonalitet er tilgjengelig gjennom ferdige integrasjoner

Én arbeidsflate

All nødvendig informasjon og funksjonalitet er tilgjengelig gjennom ferdige integrasjoner

Leveres uavhengig av kommunens sak/arkiv-system

Skyløsning

Leveres uavhengig av kommunens sak/arkiv-system

Mer tid til oppfølging og tilsyn

Automatisk prosesstøtte

Mer tid til oppfølging og tilsyn

Key features

Mer tid til oppfølging og tilsyn

Byggesaksbehandleren får all relevant informasjon samlet på samme sted, i stedet for å jobbe i ulike kommunale og sentrale systemer. Dette effektiviserer og forenkler prosessen og gjør at tidsbruken går drastisk ned og sparer kommunen for både tid og penger. Siden alt er elektronisk, reduseres papirmengden, og saksbehandlerne får frigjort tid til tilsyn og oppfølging av saker.

Automatisert og digital saksbehandling

Plan and Build 360° er alltid oppdatert på blant annet matrikkel,tiltaksbase og planregister – alt foregår digitalt. Løsningen har også prosesstøtte med automatisering av oppgaver. Raskere og mer smidig saksbehandling er også viktig og velkomment for innbyggerne i kommunen.

Kan kobles til et hvilket som helst saks- og arkivsystem

Plan and Build 360° støtter integrasjon med de store GIS-leverandørene sine kartklienter, leveres i skyen og kan brukes sammen med et hvilket som helst saksbehandlings- og arkivsystem.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn