noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hvordan skape konkurransefortrinn når kompetansegapet innen teknologi øker?

Velkommen til frokostseminar 20.september på Grand Bergen med Bergens Næringsråd, Tietoevry Create, Abelia og Offshore Norge.

20.9.2023 / Bergen, Norway
Meld deg på her

Teknologi og digitalisering påvirker alle områder av virksomheter i dag, dette stiller krav til teknologi og IKT-kompetanse og tilgang til ressurser. I Norge vil vi om noen år mangle rundt 40.000 teknologihoder og kompetansegapet er økende. Hvordan sikrer vi vekst skalering av digitaliseringen i et marked i rask endring?

Bli med på frokostseminar med Bergen Næringsråd, Tietoevry Create, Abelia og Offshore Norge.

Meld deg på her!

Program

08:00 – Frokost og registrering

08:30

Velkommen

Norges kompetansebehov og IKT næringens utvikling.
Nils-Ola Widme - Næringspolitisk direktør – Abelia

Norge har en 'sardinboksøkonomi' – vi tjener godt på olje, fisk og aluminium. Men vi har også en IT-sektor som vokser, og som holdes igjen av kompetansegapet. Hva er IT-sektorens kompetansebehov, og hvordan løser resten av næringslivet sitt IT-kompetansebehov? Hva må politikere og det offentlige gjøre for å øke vekstkraften i norsk teknologisektor?

Basert på informasjonen fra rapporten «IKT-næringens kompetansebehov - Kompetanseområder som blir viktige i næringen framover» har vi oppsummert tre hovedpunkter knyttet til behovene for IKT-utdanning:

  1. Behovet for systemutviklere er størst i antall
  2. Kompetanse om IT-sikkerhet er strategisk viktig
  3. Kunstig intelligens og maskinlæring er sentralt for datadrevet næringsutvikling

Prosjekterfaring – ekte partnerskap for fremtidige leveranser.
Yngve Nilsen – Seniorrådgiver (material management) - Offshore Norge

Digital Samhandling er en avdeling i Offshore Norge, som arbeider med store samhandlingsprosjekter og tjenester for offshore næringen, der det er stort behov for kvalifisert kompetanse og leveranser.

Her vil vi se nærmere på samhandlingsprosjekter og tjenester i næringen, hvordan de ble levert og hvordan Offshore Norge i godt samarbeid med sine leverandører har klart å få på plass suksessfulle løsninger som sikrer effektivitet og forsyning i offshore- industrien. Hvordan skape suksess sammen med leverandører som benytter kompetanse utenfor Norge?

Effektive prosjektleveranser som skaper forretningsverdi og konkurransefortrinn.
Tomáš Malík - Global Delivery Manager – Tietoevry Create

Hvordan lykkes med å sette sammen internasjonale team med kundefokusert tilnærming i krevende utviklingsprosjekter? Vi ser på ulike samarbeidsformer som fungerer godt og som sikrer forretningsverdi. Her deler vi prosjekterfaringer fra flere norske bedrifter.

10:00 – Takk for i dag

 

Bli med på en inspirerende morgen med innsikt, diskusjoner og nettverksbygging.

Meld deg på ved Bergens Næringsråd sine sider her

Yngve Nilsen
Seniorrådgiver (Material Management), Offshore Norge
Nils-Ola Widme
Næringspolitisk direktøy, Abelia
Tomáš Malik
Globl Delivery Manager, Tietoevry Create

Contact us

Tietoevry at your service

Yngve Nilsen

Seniorrådgiver (Material Management), Offshore Norge

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktøy, Abelia

Tomáš Malik

Globl Delivery Manager, Tietoevry Create

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn