noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry og Microsoft inviterer til Energikonferanse

Vi setter søkelys på digitalisering i energibransjen og presenterer resultatene fra vår markedsundersøkelse.

6.6.2023 / Fornebu, Norway
Les mer om våre tjenester

Tirsdag 06. juni 2023 inviterer Tietoevry i samarbeid med Microsoft til energikonferanse. Konferansen vil sette søkelys på digitalisering i energibransjen og vil gi deg muligheten til å lære om de siste trendene innen teknologi og digitalisering i energisektoren, med fokus på kraftprodusenter og distribusjonsselskaper.

Som en del av konferansen vil vi presentere resultatene fra en markedsundersøkelse vi har gjennomført blant energi- og teknologiledere i energisektoren. Resultatene vil gi innsikt i muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i energibransjen. Vi vil ta opp flere spennende temaer, blant annet "Fra OT til IT", krav for uthenting og lagring av data, og hvordan gjøre data til en verdiskapende ressurs gjennom datadrevne beslutninger. En av våre kunder vil presentere hvordan de jobber med digitalisering i sitt energiselskap. Det vil også bli en paneldiskusjon med representanter fra ulike selskaper, hvor vi vil diskutere hvordan teknologi og digitalisering kan hjelpe energibransjen i møte med dagens utfordringer.

Agenda:

09:00-09:10  Velkommen
09:10-09:30  Tietoevrys markedsundersøkelse og innsikt i energibransjen. 
09:30-10:00  Fra OT til IT - tilgjengeliggjøre produksjonsdata.
10:00-10:30  Kundepresentasjon: Digitalisering hos Akershus Energi.

10:30-11:00  LUNSJ.

11:00-11:30  Microsoft: Trender og innsikt i energibransjen.
11:30-12:00  Datadreven optimalisering av drift. 
12:00-12:30  Rapportering og visualisering hos energiselskaper. .
12:30-12:50  Paneldiskusjon. 
12:50-13:00  Avslutning

(Agendaen er tentativ og det kan forekomme endringer)

Vi håper du vil bli med oss på denne spennende konferansen, og ser frem til å møte deg der.

 

 

 

Contact us

Amund Haugseth

Manager of Data Science

Dato og sted

6.6.2023
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn