noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Arendalsuka 2022: Fremtidens samfunn er bygget på data

Riktig bruk av data og utvikling av meningsfull teknologi kan løse flere av dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

17 - 18.8.2022, Norway
Arendalsuka.no

Likevel brukes ikke data i så stor grad som mulighetene tilsier. ​

På Arendalsuka 2022 spurte vi flere av landets fremste innen teknologi og politikk om hva som stopper oss – og hva løsningene kan være.

Se opptak fra tre av våre paneldiskusjoner under. 

Økonomisk kriminalitet
Økonomisk kriminalitet øker mer enn noengang på grunn av pandemi, krig og digitalisering. Vi spør to ulike paneler;

- Hva skal til for å bekjempe økonomisk kriminalitet?
- Hvordan styrke samarbeid mellom det offentlige og private, og hvordan forenkle lovverket i jakten på økonomisk kriminalitet?

 

Kryptovaluta
To av verdens mest kjente investorer er skeptiske til kryptovaluta; Warren Buffet har uttalt at han ikke ville investert 25 USD for all bitcoin i hele verden, og Bill Gates sier at kryptovaluta er basert på «greater fool theory".

Likevel finnes det i dag mer enn 12000 kryptovalutaer og mer enn 300.000 nordmenn har allerede investert.

Har kryptovaluta en fremtid eller er det bare et spekulasjonsobjekt?

 

Digital kompetanse
Digital kompetanse er i ferd med å bli den store flaskehalsen til bærekraftig omstilling av Norge. Både Norge og verden trenger flere IT-eksperter og å finne gode løsninger for å få dekket kompetansebehovet er en av vår tids store utfordringer. Samtidig er kapasiteten sprengt - universiteter og høyskoler har ikke plass eller lærere nok til å utvide tilbudet innen IT-studier og vi må finne nye løsninger for å dekke behovene i dag - og i morgen.

Hvordan kan vi løse kompetansegapet?

 

 

 

 

Program 17. august

08:00 - 09:30
E-helse, felles kommunaljournal: Hvorfor får mine bankdata være med på reise, mens mine helsedata må være hjemme?

Tietoevry Care inviterer til frokostmøte på Arendalsuka om hvordan vi enklere skal kunne gi trygg tilgang til helsedata, både nasjonalt og lokalt, og hvordan involverte innbyggere skal kunne bli en ressurs i sitt eget helsesystem.

På flere områder i livet vårt er dataene vi trenger for en bedre hverdag bare et tastetrykk unna. Også data mange av oss opplever som sensitive.

Innen vår egen økonomi er vi alle blitt våre egne banksjefer mens innen helse blir vi fortsatt en del av et system. Hva kan helsesektoren lære av banksektoren når det gjelder trygg deling av sensitiv informasjon og positiv involvering av innbyggeren?

Hvordan kan ny teknologi og deling av helsedata bidra til å løse knappheten på helsepersonell samtidig som vi skaper en bedre hverdag for innbyggerne?

Meld din interesse her

12:00 - 12:45
Gjeldsregisteret - Rekker vi å utvide gjeldsregistrene før gjelda vokser over hodet på folk?

Prisene på mat, strøm og drivstoff stiger. Renta stiger og skal videre opp. Det blir dyrere å leve. Forholdene ligger til rette for at nordmenn tar opp mer lån for å betjene utgifter og opprettholde kjøpekraft. Mange flere vil få gjeldsproblemer. Det haster med å ta grep. Mer gjeldsregister vil gi færre gjeldslaver. Hurdalsplattformen og Stortinget har innstilt på å inkludere all gjeld i gjeldsinformasjonsordningen. Men har vi råd til å vente til alt er klart?

Hva hindrer långivere fra å innhente all nødvendig informasjon i dag? Hva betyr et utvidet gjeldsregister – for långivere, for folk og for samfunnet? Hvorfor gir gjeldsregistrene færre gjeldsofre? Hva med personvernet? Er det bedre å utvide litt nå og mer senere enn å avvente til alt er klart?

Meld din interesse her

12:45 - 13:30
Data og digital suverenitet – Riktig data i riktig sky - Er digital suverenitet nødvendig for å sikre samfunnet?

Det er ikke likegyldig hvor dine og mine data er lagret. Både innbyggere, virksomheter og nasjoner trenger gode løsninger for å sikre at utenforstående ikke kan utnytte og ta eierskap til dataene våre. I en stadig mer urolig verden er tiden nå overmoden for å ta grep rundt digital suverenitet både i offentlig sektor og i næringslivet.

Mange står på terskelen ut i skyen. Riktig sky til riktige data har aldri vært viktigere. Det er ikke lenger "Cloud First", men "Cloud Smart".

Hva betyr GDPR, Cloud Act, Schrems II-dommen og andre regelverk for norske virksomheter og offentlig sektors valg av skyløsninger? Hvordan skal man forholde seg til de mange forskjellige regelverkene? Hvilken rolle vil Digitaliseringsdirektoratet ta for å bistå offentlig sektor med å utnytte mulighetene med å navigere blant skytjenester for riktig formål i en dataøkonomi? Får vi en nasjonal politikk på området? Hva er de smarte teknologivalgene? Hva innebærer det å skifte fra en «Cloud first» til en «Cloud Smart»-strategi?

Meld din interesse her

18:00-20:00
Tapas, mingel og underholdning på Harald's pub

Vi inviterer til en sosial samling av partnere, kunder og ansatte som er tilstede i Arendal. Etter en intens dag med mange inntykk trenger vi å koble av med god mat og noe godt i glasset. Vi byr på tapas, drikke og underholdning fra Need Music.

Meld din interesse her

Program 18. august

10:00 - 11:00
Økonomisk kriminalitet øker mer enn noengang på grunn av pandemi, krig og digitalisering

Politiets trusselvurdering for 2022 fastslår at Norge er attraktivt for aktører som vil begå økonomisk kriminalitet fordi vi har høy levestandard, god økonomi og tilgang på ettertraktede naturressurser. Kriminelle forsøker å flytte sine svarte penger inn i den ordinære økonomien gjennom såkalt hvitvasking, og Økokrim registerte 30% flere mistenkelige transaksjoner ifjor.

Vi har to paneler som diskuterer disse problemstillingene i Arendal. 

Panel 1: Hva skal til for å bekjempe økonomisk kriminalitet?

Er det greit at hvem som helt kan gå inn i et kjøpesenter, kjøpe klær til 80.000 og betale med kontanter uten nærmere kontroll eller rapportering? Og hvorfor er pengestrømmer som går gjennom flere land så vanskelig å avdekke?

Vi spør hva vi kan gjøre med dette, og ser på hva bankene gjør for å ruste seg i kampen mot økonomisk kriminalitet. 

Kan for eksempel sivilrettslig inndragning være et effektivt hjelpemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet? Og vil reguleringer fra myndighetene av kryptovaluta kunne hindre at handel med kryptovaluta skjuler de kriminelles spor? 

Panel 2: Hvordan styrke samarbeid mellom det offentlige og private, og hvordan forenkle lovverket i jakten på økonomisk kriminalitet?

Hvitvaskingsregelverket må styrkes ytterligere, og Norge trenger et mer effektivt samspill mellom ulike aktører for å forebygge, avdekke og sanksjonere økonomisk kriminalitet. Hvordan bygge kompetanse og IT-løsninger som avdekker cyberkriminalitet og miljøkriminalitet?

Etterlevelsene av hvitvaskingsregelverket oppleves som utfordrende for blant andre eiendomsmeglere og regnskapsførere, spesielt knyttet til risikovurdering, kontrollrutiner, kompetanse/opplæring og oppdragsgjennomføring. Hvordan løser vi dette?

Privatpersoner blir avkrevd fysisk oppmøte i banken for ID-kontroll, banktransaksjoner blir stanset og bankinnskudd med bruk av kontantbeløp gir unødig administrasjon. Må det være sånn eller kan det forenkles?

Meld din interesse her

11:30 - 12:15
Har kryptovaluta en fremtid eller er det bare et spekulasjonsobjekt?

To av verdens mest kjente investorer er skeptiske til kryptovaluta; Warren Buffet har uttalt at han ikke ville investert 25 USD for all bitcoin i hele verden, og Bill Gates sier at kryptovaluta er basert på «greater fool theory". 

Likevel finnes det i dag mer enn 12000 kryptovalutaer og mer enn 300.000 nordmenn har allerede investert.

De siste månedene har krypto-verdiene kollapset. Ser vi starten på slutten, eller må man leve med at verdiene svinger voldsomt.

Vi spør;

- Vil kryptovaluta overleve, og i såfall hvilken type krypto bør man satse på?

- Har kryptovaluta blitt et fristed for kriminelle - og hva skjer hvis myndighetene griper inn med reguleringer?

- Hva bør bankene foreta seg for å ikke bli plassert på sidelinjen dersom kryptovaluta skulle vise seg å bli en suksess - og blir det mulig å låne til bolig med sikkerhet i kryptovaluta i fremtiden?

- Hvordan skal vi skattelegge kryptoverdier som svinger så voldsomt i kurs og ikke er registert noen steder?

Meld din interesse her

12:30 - 13:15
Digital kompetanse er i ferd med å bli den store flaskehalsen til bærekraftig omstilling av Norge

Ungdomskullene blir mindre og elevene kan velge og vrake i spennende utdanningstilbud. Samtidig er kapasiteten sprengt - universiteter og høyskoler har ikke plass eller lærere nok til å utvide tilbudet innen IT-studier.

Både Norge og verden trenger flere IT-eksperter og å finne gode løsninger for å få dekket kompetansebehovet er en av vår tids store utfordringer.

Blant spørsmålene vi vil belyse er:

- Kan vi i Norge dekke noe av kompetansegapet innen IT og teknologi ved å tiltrekke oss dyktige teknologer fra andre land?

- Pandemien har vist at vi kan jobbe og samarbeide digitalt - kan vi benytte flinke IT-teknologer i norske prosjekter selv om de fortsatt jobber fra sitt hjemland?

- Kunnskap er ferskvare. Hvordan legger vi til rette for livslang læring? Økt jobbrotasjon - eller skal vi kunne jobbe og gå på skole samtidig?

Meld din interesse her

Panel deltagere 17. august

Terje Wistner
Avdelingsdirektør eHelse i Kommunenes organisasjon (KS)
Terje 2har 20 års erfaring fra digitalisering av legemiddelområdet, samhandlingsløsninger og felles journalløsninger. Han har arbeidet med eHelse siden helsereformen og da i og inn mot spesialist- og primærhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Truls Vasvik
Stortingsrepresentant (AP)og medlem av Helse- og omsorgskomiteen
Truls Vasvik er en norsk siviløkonom og Ap-politiker fra Larvik. Etter Stortingsvalget 2021 er han stortingsrepresentant fra Vestfold. Han er også medlem i Helse- og omsorgskomiteen som behandler saker om helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.
Helge Moan
VP Strategic Deals, Tietoevry Banking
Helge Moan er en erfaren leder med bred kunnskap og erfaring innen finans- og IT-bransjen. Med høy kompetanse innen forretningsutvikling, har han jobbet med de fleste domener innen banksektoren. Moan er lidenskapelig opptatt av den digitale utviklingen av bankbransjen i Norden.
Hans-Jacob Moe
Head of Patient & Citizens Engagement, Tietoevry Care
Hans-Jacob er ansvarlig for å legge den fremtidige strategien og go-to-market plan for Tietoevry Care Sverige og Norge. Han har 20 års erfaring fra helserelaterte offentlige og private organisasjoner, de siste årene har han spisset seg inn på helse og teknologi.
Anders Tunold-Hanssen
Prosjekt leder i Nordic Interoperability Project (N!P)
Anders Tunold-Hanssen har bakgrunn fra markedsføring og kommunikasjon og har jobbet med ulike prosjekter innen ehelse i nær 15 år. Til daglig leder han bl.a. Nordic Interoperability Project (N!P), et Nordisk prosjekt for deling av helsedata og digitale løsninger på tvers av Norden.
Christer Mjåset
Viseadministrerende direktør i Helseplattformen AS
Christer er spesialist i nevrokirurgi fra Oslo Universitetssykehus, men har også jobbet innen allmennpraksis. Han vært visepresident i Legeforeningen (2017-19) og leder for Yngre Legers Forening (2015-19), der en av temaene han jobbet mye med var digitaliseringen av helsetjenesten.
Eirik Sletten
eHelsesjef i Fredrikstad kommune
Eirik Sletten er eHelsesjef i Fredrikstad kommune. Han er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og har blant annet jobbet med systemovervåking, virksomhetsstyringssystemer og helseteknologi.
Even Westerveld
Leder for Mennesker og Merkevare i Vipps
Even Westerveld er leder for Mennesker og Merkevare i Vipps, og har vært med på Vipps-reisen siden starten i DNB i 2015. Han har bakgrunn som statsviter og kommunikasjonsdirektør, og har vært rådgiver for en rekke private og offentlige virksomheter.
Lucie Aunan
Divisjonsdirektør samhandling Direktoratet for e-helse
Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling Direktoratet for e-helse, med tidligere erfaring fra sentrale lederroller i digitalisering av Skatteetaten samt konsulentbransjen
Frode Jacobsen
Vara-stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Jacobsen er vara-stortingsrepresentant og møter fast for Jonas Gahr Støre. Han er medlem av Finanskomiteen på Stortinget og er leder av Oslo Arbeiderparti.
Turid Kristensen
Stortingsrepresentant Høyre
Kristensen er stortingsrepresentant for Høyre siden 2017. Hun er medlem av Familie- og kulturkomiteen og er forbrukerpolitisk talsperson for Høyre.
Jorge Jensen
Fagdirektør, Forbrukerrådet
Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet og leder arbeidet med forebygging av økonomisk sårbarhet blant forbrukere. Han har representert forbrukerinteressene i ulike fora nedsatt av norske myndigheter og EU.
Egil Årrestad
Daglig leder Gjeldsregisteret
Årrestad er daglig leder av Gjeldsregisteret. Han har lang erfaring og kompetanse innen sentrale offentlige registre, herunder kreditt-, forretning- og markedsinformasjon.
Wenche Karlstad
Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Connect
Wenche brenner for å skape verdier for våre kunder og muliggjøre vekst med attraktive tjenestetilbud. Hun har nærmere 20 års erfaring i IT-bransjen med ulike roller innen ledelse og rådgivning, og med å bringe nye tjenester til markedet.
Øyvind Eidissen
Advokat og partner i Advokatfirmaet Schjødt
Øyvind jobber spesialisert innen teknologi, IT og personvern. Øyvind har omfattende erfaring med juridisk rådgivning knyttet til bruk av ulike typer IT-tjenester, behandling av personopplysninger og eierskap til teknologi og data.
Knut Bjørgaas
Avd. direktør digital strategi og samhandling, Digitaliseringdirektoratet
Knut K. Bjørgaas har tidligere vært leder for strategi og forretningsutvikling i Storebrand Livsforsikring. Knut har også hatt ulike lederroller i SPK og i Telenors nordiske IT-enhet. Knut har en mastergrad i elektronikk og datateknologi fra NTH i Trondheim.
Jarle Holtet-Lid
Head of Public sector, Tietoevry Connect

Panel deltagere 18. august

Mario Blazevic
Head of Card Services
Mario er en erfaren leder med lang historie fra informasjonsteknologi- og tjenestebransjen. 18 år innen domener som kort, personbank, betalings- og halvlederindustri med fokus på forretningsutvikling, ledelse, IT-utvikling og salg.
Tom Staavi
Informasjonsdirektør, Finans Norge
Staavi har et helhetlig ansvar for Finans Norges kommunikasjon i det offentlige rom.
Torgeir Waterhouse
Partner i Otte
Torgeir har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Tidligere Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, han har også deltatt i offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter.
Øystein Solbakken
Juridisk direktør og hvitvaskingsansvarlig i Sparebanken Sør
Rolf Bjerke
Seksjonsleder AML Investigations, Group AML i DNB
Magnus Johannessen
Doktorgradstudent NHH
Odd Woxholt
Divisjonsdirektør
Gunnar Koren
Manager Financial Crime Prevention in Tietoevry Banking
Konsulent, rådgiver, prosjektleder og internasjonal forretningsutviklingssjef. Hovedsakelig innenfor bank/finans og institusjons/myndighetsbygging.
Lars-Erik Aas
Avd. Direktør Digital etterforskning og Innovasjon i Økokrim.
Aas er Avd.Dir for Digital etterforskning og Innovasjon i Økokrim. Han er utdannet Master of Science fra Brunel University London. Aas har lang erfaring fra IT-bransjen.
Henning Lauridsen
Adm. Direktør i Eiendom Norge
Lauridsen arbeider med politikk, bransjespørsmål og boligprisstatistikken. Han er utdannet advokat og har en rekke styreverv innen eiendomsbransjen.
Rune Opdahl
Partner, Advokatfirmaet Wiersholms
Opdahl er partner i Advokatfirmaet Wiersholms team for teknologi og immaterialrett. Han er rangert blant ekspertene i både immaterialrett og TMT (teknologi/media/telekom) av de internasjonale rankingbyråene Chambers and Partner og Legal 500.
Gry Arnesen
Manager Data Services, Tietoevry
Arnesen er leder av Data Services i Tietoevry. Hun har lang ledererfaring fra flere IT-selskaper med fokus på tilrettelegging av datagrunnlag til digitalisering av beslutningsprosesser.
Christian Pedersen
Managing Director for Tietoevry Create, og er styreleder for Abelia
Christian har en Master of Science fra NTNU og jobbet i teknologiselskaper som Oracle og Teradata. Han startet i EVRY ASA i 2014 hvor hadde en rekke lederstillinger inntil han begynte som Managing Partner Norway i det fusjonerte TietoEVRY i 2019 og nå som Managing Director for Tietoevry Create.
Camilla Sorknes
Head of Banking Essentials, Tietoevry Banking
Camilla leder den nye banksatsingen til Tietoevry. Hun har mer enn 20 års erfaring fra nasjonal og internasjonal Tech-industri.
Pinar Heggernes
Pro-rektor, Universitet i Bergen
Pinar Heggernes er valgt prorektor og rektors stedfortreder ved UiB. Hun har utdanning og digital kunnskap blant sine ansvarsområder. Hun er professor i informatikk med spesialisering i algoritmer.
Trude Sæther Hansen
Konserndirektør Bank, Eika
Før hun kom til Eika i 2015, var hun 8 år på BM-siden i Danske Bank og 6 år i Group Treasury, Telenor ASA. Hun er utdannet Siviløkonom fra NHH og CERT ICM fra ACT. Nå er hun ansatt som konserndirektør Bank i Eika og kommer fra stillingen som Direktør for Bedriftsmarked.
Elisabet Haugsbø
Head of Data, Tekna
Haugsbø har flere års erfaring som tillitsvalgt, og vært medlem av Teknas Hovedstyre siden 2019. Hun er ekspert på datasikkerhet og ble i 2018 og 2019 kåret til en av landets 50 fremste teknologikvinner. Haugsbø er i fra Bygstad og bor i Trondheim.

Contact us

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dato og sted

17 - 18.8.2022
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn