noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Arendalsuka 2022: Fremtidens samfunn er bygget på data

Riktig bruk av data og utvikling av meningsfull teknologi kan løse flere av dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Likevel brukes ikke data i så stor grad som mulighetene tilsier. ​

17 - 18.8.2022, Norway
Klikk her for å lese mer

På Arendalsuka spør vi flere av landets fremste innen teknologi og politikk om hva som stopper oss – og hva løsningene kan være.

Vi er tilstede i Arendal med panelsamtaler onsdag og torsdag, og inviterer til uformell mingling og servering på Haralds Pub onsdag kveld. 

Vi gleder oss til å treffe deg i Arendal! 

Program 17. august

08:00 - 08:45
Tietoevry Care: Er deling av helsedata god samfunnsmedisin og pasientbehandling?

På mange områder i livet vårt er dataene vi trenger for en bedre hverdag bare et tastetrykk unna. Tilgang på helsedata er avgjørende for riktig og effektiv behandling. Likevel strever helsesektoren fortsatt med å finne ut hva og hvordan man deler helsedata lokalt og nasjonalt. Resultatet er dårligere pasientbehandling og ineffektiv ressursbruk i helsetjenestene. Pasientenes tålmodighet er snart over. De er lei av å fortelle historien sin. Om og om igjen.

Er felles kommunaljournal riktig medisin? Hvordan må vi dosere medisinen for at den skal ha raskest mulig effekt? Hva kan helsesektoren lære av banksektoren når det gjelder trygg deling av sensitiv informasjon? Hvordan kan deling av helsedata bidra til mer effektiv ressursbruk i hjemmetjenesten? Hvordan kan teknologi og helsedata bidra til å løse knappheten på helsepersonell? Hvordan skaper teknologi en bedre hverdag for innbyggerne?

12:00-12:45
Tietoevry Industry: Gjeldsregisteret - Rekker vi å utvide gjeldsregistrene før gjelda vokser over hodet på folk?

Prisene på mat, strøm og drivstoff stiger. Renta stiger og skal videre opp. Det blir dyrere å leve. Forholdene ligger til rette for at nordmenn tar opp mer lån for å betjene utgifter og opprettholde kjøpekraft. Mange flere vil få gjeldsproblemer. Det haster med å ta grep. Mer gjeldsregister vil gi færre gjeldslaver. Hurdalsplattformen og Stortinget har innstilt på å inkludere all gjeld i gjeldsinformasjonsordningen. Men har vi råd til å vente til alt er klart?

Hva påvirker nordmenns gjeldsnivå? Hva hindrer långivere fra å innhente all nødvendig informasjon i dag? Hva betyr et utvidet gjeldsregister – for långivere, for folk og for samfunnet? Hvorfor gir gjeldsregistrene færre gjeldsofre? Hva med personvernet? Er det bedre å utvide litt nå og mer senere enn å avvente til alt er klart? Hvem er egentlig ansvarlig for at folk ikke blir gjeldslaver?

12:45 - 13:30
Tietoevry Connect: Hvordan påvirker data og digital suverenitet våre valg?

Hvordan påvirker data og digital suverenitet våre valg, og hva bør offentlig organisasjoner gjøre for å ivareta informasjon og data på en sikker måte sett opp mot gjeldende regler og retningslinjer?

18:00-20:00
Tapas, mingel og underholdning på Harald's pub

Vi inviterer til en sosial samling av partnere, kunder og ansatte som er tilstede i Arendal. Etter en intens dag med mange inntykk trenger vi å koble av med god mat og noe godt i glasset. Vi byr på tapas, drikke og underholdning fra Need Music.

Program 18. august

10:45 - 11:30
Tietoevry Banking/Industry: Er vi så rike at 100 hvitvaskete milliarder årlig ikke spiller noe rolle?

Til tross for at Norge er en stabil, åpen og gjennomsiktig økonomi med lite korrupsjon så forsvinner 100 milliarder kroner i økonomisk kriminalitet årlig. Kriminaliteten finner stadig nye smutthull og veier. Hvert år utnyttes banker, eiendomsmeglere, regnskapsførere og andre virksomheter til hvitvasking.

Vi har både de teknologiske verktøyene og dataene til å gjøre noe med dette. Men har vi viljen? Er personvern viktigere enn å stoppe denne type kriminalitet? Hvorfor får ikke bankene utvidet datatilgang? Stoler ikke myndighetene på at de kan behandle denne type data også? Bruker vi dagens regelverk på å fange uskyldige småfisker mens de store slipper de store unna?

10:00 - 10:45
Tietoevry Banking: Digitale penger – en økonomi i økonomien? «All in» eller skygge banen?

300 000 nordmenn har investert i kryptovaluta. Stadig flere profesjonelle investorer satser på digitale penger. Samtidig brukes krypto til å begå kriminalitet og motvirke økonomiske sanksjoner. Få banker anerkjenner i dag krypto som sikkerhet for boliglånet, mens fremtidens bankkunder, Roblox-generasjonen, vokser opp med å bruke «digitale penger» og bygge digitale verdier i spill. Digitale penger krever høyt energiforbruk, tåler klimaet det?

Er digitale penger en revolusjon som utfordrer vårt eksisterende pengesystem? Er det en økonomi i økonomien? Bør du sette sparepengene dine i krypto? Hvordan kan vi regulere og skattlegge digitale penger? Er bankene bakstreverske når de ikke aksepterer sikkerhet i kryptovaluta? Gjør de seg irrelevante for fremtidens bankkunder? Er digitale penger en klimatrussel og hva kan vi eventuelt gjøre for å gjøre det mer klimavennlig?

11:30 - 12:00
Pause
12:00 - 12:45
Tietoevry Create: Kan 5 millioner mennesker egentlig fylle kompetansegapet?

Norge trenger flere utviklere, programmere og teknologer. Utdanner vi ikke flere enn i dag vil vi mangle 40 000 mennesker med IT-kompetanse innen 2030. Men det er ikke bare mennesker med IT-utdanning og -kompetanse som mangler i Norge. Vi mangler også sikkerhetseksperter, sjåfører, servicemedarbeidere og sykepleiere og lærere. Norge trenger alle.

Er vi egentlig nok mennesker i Norge til å mette behovet for IT-kompetanse? Hvem har ansvaret for at det utdannes flere? Staten eller privat sektor? Hvis vi skal utdanne flere med IT-kompetanse hvem skal vi utdanne færre av? Hvem skal vi omskolere? Hva er konsekvensen for Norge og vår innovasjons- og konkurranseevne hvis vi ikke tetter kompetansegapet? Hva er alternativene til å utdanne alle selv? Er internasjonal rekruttering og globale samarbeid løsningen?

Contact us

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dato og sted

17 - 18.8.2022
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn