noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Utgående faktura – fra fil til faktura

21.april, kl.09:00-12:00

21.4.2021, Online
Meld deg på kurset her

Dette er et kurs for deg som importerer fakturagrunnlag fra et eksternt fagsystem inn i Unit4ERP/Agresso. Det vil bli fokusert mest på jobben i forkant av faktureringen. Vi setter søkelys på prosessen fra import til at dataene er klare for fakturering. I tillegg ser vi på viktigheten av rett rekkefølge og nødvendige kontroller etter hvert enkelt steg før en går videre i prosessen.

Vi gjennomgår innlesning av:

  • Kundeopplysninger
  • Fakturagrunnlag
  • Hjemmelsoverganger
  • Nye og endrede eiendommer

Vi vil se på hvordan en feilsøker, bruken av ajourholdsbilder, avstemming av innlest informasjon med det som ble laget i fagsystemet og hvordan en kan endre på faste verdier som f.eks betalingsbetingelse.


Pris: 2.000 kr
Målgruppe: Utg. faktura: Økonomi- /Regnskapsmedarbeidere
Forkunnskaper: Bør ha kunnskap om Unit4ERP/Agresso generelt fra før. Dette vil være på et nivå som ikke er tilpasset nybegynnere.

Meld deg på kurset her

Contact us

Our team at your service

Dato og sted

21.4.2021
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn