noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Unit4 e-læringskurs

1.8 - 31.12.2020, Online

Praktisk informasjon om e-læringskurs

Etter påmeldingen vil deltageren i løpet av et par dager få tilsendt en link som brukes for å få tilgang til kurset. Brukslisensen på produktet har en varighet på seks måneder fra leveringsdato på e-post. Bruksretten til kurset er personlig og gjelder for den personen som har mottatt linken.

e-læringskurs: Exelerator i Unit4
Du går gjennom de prosessene du har behov for å lære deg når du skal arbeide med Excelerator. 

Dato: fra 2. august til 31. desember 2020 00.00
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato.
Pris: NOK 2600
Register deg her

e-læringskurs: Lag egne rapporter i Unit4 (Browser)
Du lærer å lage egne spørringer og rapporter i Unit 4 Business World.

Dato: Fra 2. august til 31. desember 2020
Tilgang i 6 måneder fra påmeldingsdato.
Pris: NOK 2600
Register deg her

e-læringskurs: Tilgangsstyring i Unit4 Business World
Formålet med kurset er å lære hvilke muligheter som finnes og hvordan du kan få kontroll over tilganger i din virksomhet.

Følgende emner blir gjennomgått i e-læringen:

 • Styre tilganger i Unit4 Business World
 • Roller og rolleoppbygging
 • Menytilgang
 • Brukere og brukeradministrasjon
 • Verktøy
 • Forberede dokumentasjon for revisjon

Målgruppe: Superbrukere

Dato: Fra 3. august til 31. desember 2020 
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato.
Pris: NOK 1750
Register deg her

e-læringskurs i Anleggsmodulen i Unit4
Anleggsmodulen, i dette kurset lærer du det grunnleggende.

Dato: Fra 3. august til 31. desember 2020
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato.
Pris:NOK 2600
Register deg her


e-læringskurs: Informasjonsbrowser - spørring i Unit4

Lær å lage spørringer i Unit4 Business World Web. I dette kurset får du en innføring i hvordan du kan sette opp egne spørringer på Web og lære å bruke de mulighetene som ligger i spørreverktøyet Informasjonsbrowser.

Agenda

 • Rapporteringsstruktur
 • Hvor finner du informasjons browser
 • Opprette rapport
 • Administrere rapport
 • Formler, funksjoner og betinget formatering

Målgruppe: Alle som arbeider med Unit4 Business World
Forkunskaper: Introduksjon til Unit4 Business World. Det er en fordel å ha jobbet litt i systemet.

Det finnes også for salg et opptak av et seminar som er spilt inn på engelsk. Angi i påmeldingen dersom dette alternativet ønskes.

Dato: Fra 4. august til 31. desember 2020
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato
Pris: NOK 1750
Register deg her

e-læringskurs: Lønn - rydd deg til en enklere hverdag i Unit4
Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om hvordan man med enkle grep kan få bedre oversikt og en enklere hverdag i Unit4 Business World. Følgende emner blir gjennomgått i e-læringen:

 • Fjerne menypunkter du ikke bruker, lage snarveier, og rydde opp i menystruktur
 • Har du mange rapportvarianter og bruker du alle?
 • Har du oversikt over spørringer eller er det noen som kan slettes?
 • Gjennomgå relasjonene dine, bestem hvor de skal ligge, og systematiser dem i mapper
 • Hvordan rydde opp i åpne relasjoner som gir varsel i lønnskjøring
 • Hvordan styre hvilke satser som skal være synlig på den ansattes skillekort
 • Lønninfo
 • Se på lønnstransaksjoner og rydde opp i lønnsarter som ikke lenger er i bruk
 • Rydde opp og slette feilopprettede stillinger

Dato: Fra 4. august 2020 til 31. desember 2020
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato.
Pris: NOK 1750
Register deg her


e-læringskurs: Lønn- Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner i Unit4
Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om hvordan man kan benytte spørringer til hente ut opplysninger om ressurser og lønnstransaksjoner, både før, underveis og i en lønnskjøring. Følgende emner blir gjennomgått:

 • Spørringer i Unit4 Business World
 • Hvordan du setter opp en spørring
 • Hvordan du lagrer en spørring
 • Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner
 • Hvilke spørringer du kan benytte for kontroll i en lønnskjøring
  • Spørring på netto utbetalt lønn
  • Spørring på negativ lønn
  • Spørring på arbeidsgiveravgift
  • Spørring på skatt
  • Spørring på Bedriftsnummer/virksomhetsnummer eller på den relasjonen som utleder dette, og hvordan du ser hvilke relasjon eller dimensjon det er i oppsett til a-melding
  • Spørring på variable transaksjoner som ikke er med på lønnsforslaget
  • Spørring på ressurser som ikke er med på lønnsforslaget
  • Spørring på inntektsdetaljer – a-melding

Dato: Fra 4. august 2020 til 31. desember 2020
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato.
Pris: NOK 1750
Register deg her

e-læringskurs: Introduksjon til Unit4
Formålet med kurset er å gi deltageren en innføring i Unit4 Business World (UBW). Etter kurset skal deltageren ha kjennskap til funksjoner i menyer, skjermbilder, hjelpefiler, spørrefunksjonalitet og standard rapporter.

Følgende emner blir gjennomgått i e-læringen:

 • Hva er UBW
 • Logge på og logge av
 • Brukergrensesnitt
 • Navigere i UBW
 • Skjermbilde og funksjonstaster
 • Grunnstrukturen i UBW
 • Spørringer
 • Rapporter

Målgruppe: Funksjonelle brukere
Forkunnskaper: Generelle PC kunnskaper.

Dato: Fra 4. august til 31. desember 2020
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato.
Pris: NOK 2500
Register deg her

e-læringskurs: Lønnsforhandlingsmodulen i Unit4
Går gjennom de prosessene som skjer rundt Lønnsforhandlingsprosessen i Unit4 Business World.

Dato: Fra 4. august til 31. desember 2020
Abonnement, løpende til oppsigelse.
Pris: NOK 5000
Register deg her


e-læringskurs: Tips og triks i Økonomi og Systemadministrasjon i Unit4
E-læringen fokuserer på Systemadministrasjon (Web) og Økonomi (Desktop). E-læringen er beregnet for deg som har ansvar for daglig drift av løsningen.

Agenda

 • Opsjoner
 • Egne menyer og oppstart
 • VP10
 • Øredifferanser
 • Flerfirma og rapport på tvers av selskaper
 • Systemadministrasjon på WEB

Målgruppe: Superbrukere
Forkunnskaper: god kunnskap om løsningen.

Dato: Fra 10. august 2020 til 31. desember 2020
Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato.
Pris: NOK 1750
Register deg her

e-læringskurs: EveryOne i Unit4
Går gjennom de prosessene du trenger å lære noe om dersom du skal jobbe med Everyone.

Dato: Fra 1. september til 31. desember 2020
Årlig abonnement, gjelder til oppsigelse.
Pris: NOK 5000
Register deg her

Contact us

Our team at your service

Dato og sted

1.8 - 31.12.2020
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn