noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

360° Brukerforeningens årsmøte

Brukerforeningen ønsker velkommen til digitalt årsmøte.

29.10.2020, Norway
Meld deg på

Digitalt årsmøte i 2020

Som bruker av Public 360°, eArkiv eller eByggesak er du automatisk med i Brukerforeningen. Brukerforeningen er til for deg som kunde, og danner kundenettverket rundt løsningene. Brukerforeningen er et interesseforum drevet av og for brukerne. Per dags dato skjer dialogen via brukerforeningen sin FB- gruppe: 360° og Doculive brukerforening og igjennom temamøter vi avholder igjennom året.

I år blir det ikke noe fysisk årsmøte, og vi ønsker deg velkommen til å delta på vårt digitale årsmøte 29. oktober. Sett av en time sammen med oss i styret slik at vi sammen kan planlegge aktiviteter for 2021, og bli litt bedre kjent.

Vi i styret er helt avhengig av involvering fra dere kunder for å få til et godt samarbeid. Vi oppfordrer alle til å melde inn forslag til temamøter og andre bidrag til oss. Derfor har vi laget et kort spørreskjema som vi ønsker at du skal fylle ut, som vil bli gjennomgått på årsmøtet.

Vi i styret er på valg annethvert år og alle kan melde sin interesse til å delta i styret. I år har vi 3 plasser som skal erstattes med nye styremedlemmer. Grip muligheten og meld din interesse til styreleder June Kristin Andresen i Legemiddelverket. En presentasjon av de nye medlemmene vil bli gitt på årsmøtet.

Agenda for årsmøtet er følgende:

  • Hva er Brukerforeningen?
  • Presentasjon av styret i Brukerforeningen
  • Hva gjør styret
  • Styrets årsberetning
  • Eventuelle innkomne saker fra kunder
  • Endre navn på Brukerforeningen
  • Presentasjon av nye styremedlemmer


Styret i Brukerforeningen

Styret i Brukerforeningen består av 8 medlemmer og 2 representer fra TietoEVRY. Vi som sitter i styret jobber tett med TietoEVRY. Det blir avholdt 4-5 styremøter per år, sammen med ledelsen i TietoEVRY. Vi informerer og arrangerer aktiviteter i Brukerforeningens regi, f. eks temamøter. Etter våre innspill har TietoEVRY arrangert flere webinarer enn tidligere og vi har stor fokus på bedre kundeoppfølging.

Velkommen til årsmøte 29. oktober.

Contact us

Our team at your service

Dato og sted

29.10.2020
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn