noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Møt oss på EHiN 2019

Vi bryr oss om innbyggeren og brukerens behov. Sammen skaper vi fremtidens helsetjenester. Møt oss på stand 42-44.

12 - 13.11.2019 / Oslo, Norway
Book et møte

Hvordan kan teknologi støtte opp under målet om bedre helse i befolkningen? 

Tenk deg et helsevesen  - hvor legen faktisk blir din coach!  Som møter deg der du er, fremfor å vente på at du banker på døren til legen eller sykehuset. Helsesektoren står nå overfor en bølge av teknologiske løsninger som gjør målrettet forebygging mulig.

Et helsevesen under press – hvordan forebygge?

Vi blir flere eldre, noe som vil utfordre evnen til å finansiere dagens helsesystem. Vi blir flere med kroniske sykdommer som har behov for flere  av ressursene i helsetjenesten. Vi blir færre hender til å ta vare på alle med et reelt behov for oppfølging. At forebygging er en åpenbar vei framover er hevet over enhver tvil, men hvordan kan støtte opp under et mer proaktivt helsevesen som møter dine behov? Hvordan kan helsevesenet rekke ut hånden før du blir syk, heller enn å vente til du blir syk og oppsøker legen selv.

Datasjø gir innovative helesjenester

Tieto har, i samarbeid med Helsinki og Uusimaa sykehusdistrikt  (HUS), utviklet en plattform som analyserer store mengder datasett for å lage helserelaterte prediksjoner og akserellere innovasjon på forebygging. Plattformen, eller HUS-DataLake, samler data fra 2,8 millioner pasienter, som blir brukt til utvikling av avanserte algoritmer. Algoritmene kan i sin tur oppdage risiko for utvikling av sykdom hos pasientene, som i fremtiden kan få mer tilpasset oppfølging og forebyggende behandling.

Store spørsmål - book et møte med oss på EHIN

Det er enighet om at det er et behov for å la hver og en av oss ta et større ansvar for egen helse. Men da trenger vi samtidig teknologi og informasjon som gir hver og en av oss muligheten til å gjøre informerte valg for en bedre helse.  Samtidig må helsevesenet dreie fokuset mer over på forebygging og rådgivning til innbyggerne. Teknologien finnes, men vi må sammen med helsevesenet drive innovasjon og endring av hvordan helsetjenester tilbys.

Tieto i spissen sammen med HUS

HUS-DataLake er også med på å fremme forskning og utvikling av nye helsetjenester og produkter. Pasientdataene er anonymisert og kan ikke spores tilbake til enkeltindivider. Dermed kan IT-utviklere samarbeide med klinikere for å analysere data og utvikle ny kunnskap, som i sin tur brukes i innovasjonsarbeidet ved HUS.


På EHiN ønsker vi å treffe deg for å lære mer om din organisasjons utfordringer , og sammen finne muligheter og løsninger. Vi vil dele innsikt og erfaringer fra HUS-DataLake og andre relevante prosjekter - håper du ønsker å høre mer!

Tieto sitt program på EHIN

Aki Puustjärvi, Development manager fra HUS IT management -  møter du 12. november kl. 10:30 - 11:45

Bli kjent med Aki:

Aki has been responsible of the technology choices and IT development methodology in the Finnish Virtual Hospital initiative lead by Helsinki University Hospital for the past two years. Earlier Aki has been involved in all sides of IT development in various industries ranging from programming and architecture to business management. Aki holds a Masters degree from Helsinki University of Technology, department of Technical Physics (currently Aalto! University)

Tema: Health Village – Digitalizing a hospital at a time (room 5)

Digitalization dilemma: hospital IT environment is already cluttered and new ”bleeding edge” solutions are popping up every day. New workflows are introduced with each new application.

Health Village is an eService development framework that creates coherence and accelerates innovation by simplifying the deployment of new solutions. In Health Village clinicians are creating digital workflows and services for themselves together with patients and supported by lean coaches and ICT professionals. Health Village is used by all University hospital districts in Finland and is expanding to other hospital districts as well as social services.

Learn how it was done and what were the key success factors.

 

Book et møte

Contact us

Unni Kvisvik

Head of Regions, Public Sector

Dato og sted

12 - 13.11.2019
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn