noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

IT Dalīto Pakalpojumu Centrs

TietoEVRY in Latvia IT Pakalpojuma Centra pamatdarbība ir IT sistēmas administrēšana, uzturēšana un atbalsta sniegšana lietotājiem.

IT Dalīto Pakalpojumu Centrs

TietoEVRY in Latvia IT Dalīto Pakalpojumu Centrs (Shared Service Center), fokusējas uz kāda noteikta pakalpojuma nodrošināšanu mātes kompānijai, sniedzot IT pakalpojumus korporatīvajiem klientiem valsts sektorā, komunālajos pakalpojumos, mazumtirdzniecībā un loģistikā norvēģu, zviedru, dāņu un angļu valodā.

IT Dalīto Pakalpojumu Centrs atrodas Rīgā un savu darbību sāka 2013. gadā. Kopš 2013. gada Dalīto IT Pakalpojumu Centrs ir izaudzis no 60 līdz 120 darbiniekiem, paralēli attīstot kompetences un prasmes ir paplašinājies arī sniegto pakalpojumu un lomu klāsts. Šajā laikā esam transformējušies un auguši no vienkāršota pakalpojumu atbalsta veikšanas uz komplicētāku, servisa orientētu modeli, kas sevī ietver pirmās līnijas, otrās līnijas un vairāku saistīto un atbalsta pakalpojumu sniegšanu, kā arī atbildības par produkcijas vadību, projektu vadību, datu analīzi un citiem uzdevumiem. Dalīto IT Pakalpojumu Centra darbība balstīta uz ITIL, Lean, Projektu vadības un 6Sigma principiem.

Norvēģu valodas akadēmija

IT Dalīto Pakalpojumu Centrs darbinieku attīstība un kvalifikācijas celšana notiek vairākos aspektos. Norvēģu valodas attīstības veicināšanai uzņēmumā ir Norvēģu valodas pasniedzējs, klientu apkalpošanas prasmju attīstībā ielaistīts kvalitātes nodrošināšanas un apmācību speciālists, turklāt darbiniekiem ir pieejama iekšēja apmācību platforma.

Norvēģu valodas akadēmija ir iespēja iegūt Norvēģu valodas zināšanas B2 līmenī, kas nepieciešams lai veiksmīgi turpinātu apgūt nepieciešamās IT zināšanas kā rezultātā tiek iegūts IT atbalsta speciālista amats TietoEVRY in Latvia un iespēja strādāt vadošajā uzņēmumā Ziemeļeiropā digitālo pakalpojumu un programmatūru izstrādes jomā. Norvēģu valodas akadēmiju ir pabeiguši vairāk nekā 100 dalībnieki.

Jānis Špunders

Operations Manager Cloud & Infra Service Desk

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn