noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitaalisen eriarvoisuuden teema tärkeämpi kuin koskaan

"Kun kaikki siirtyi verkkoon ja työt loppuivat yhdessä yössä, panostimme ammatillisia taitoja tukeviin online-koulutuksiin", kirjoittaa Startup Refugeesin Elisa Vepsäläinen.

27 marraskuuta 2020

Koronavuosi on tarkoittanut uuden ajan alkua myös pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymisessä. Startup Refugeesin kaikki toiminta on perustunut ihmisten yhteen tuomiseen, joten keväällä jouduimme todella pohtimaan, miten jatkaa työtämme pandemian takia muuttuneessa maailmassa. Entä mitä tapahtuu niille jo lähes 900 henkilölle, jotka olemme onnistuneet työllistämään?

Startup Refugees syntyi tasan viisi vuotta sitten, kun Suomeen saapui lyhyessä ajassa yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Jotain oli tehtävä vasta maahan saapuneiden työllistymisen ja yrittäjyyden eteen.

Viiden toimintavuoden aikana olemme nähneet läheltä, miten työ avaa parhaiten ovet ja ikkunat uuteen kotimaahan, luo kontakteja suomalaisiin ihmisiin, auttaa kielen oppimisessa ja tarjoaa mielekästä tekemistä myös silloin, kun tieto tulevaisuudesta on muuten epävarmaa. Monelle Startup Refugeesin kautta työllistyneelle kaikkein tärkeintä on se, että saa mahdollisuuden elättää itse itsensä sen sijaan, että eläisi yhteiskunnan tuella. 

Koronaepidemian aikana uusien työpaikkojen etsiminen kävi hyvin nopeasti aiempaa haastavammaksi. Pakolaiset alkoivat ottaa yhteyttä Startup Refugeesiin yhä enemmän eri kanavia pitkin, sillä moni aiemmin kauttamme työllistynyt menetti työnsä yhdessä yössä. Kun aiemmin arabian ja darin kieliset koordinaattorimme olivat vastaanottaneet päivittäin kymmeniä työnhakijoita ja koulutuksiin osallistuneita kasvotusten, oli nyt turvauduttava nopealla aikataululla erilaisiin online-työkaluihin. 

Kaikki on kuitenkin sujunut suorastaan yllättävän hyvin. Pakolaiset ovat tottuneet pitämään yhteyttä toisella puolen maailmaa asuviin sukulaisiinsa verkon välityksellä, joten virtuaalimaailmaan siirtyminen on ollut kohderyhmällemme paljon helpompaa kuin kuvittelimme. Usein jopa helpompaa kuin meille. Työllistämisen hidastuessa hetkeksi olemme panostaneet entistä vahvemmin ammatillisia taitoja tukeviin online-koulutuksiin, mentorointiin ja muihin työelämätaitoihin, jotka edesauttavat työllistymistä Suomessa työmarkkinoiden taas käynnistyessä. 

Ehkä suurimman loikan olemme kuitenkin tehneet siinä, että yhtäkkiä toimintamme on aidosti valtakunnallista, kun koulutuksen ja kouluttajan fyysisellä sijainnilla ei olekaan samalla tavalla merkitystä kuin ennen. Erilaiset verkkokoulutukset ja webinaarit ovat keränneet osallistujia aina Helsingistä Kittilään saakka. Tavoitamme ihmisiä myös pienemmistä kaupungeista, syrjäseuduilta ja alueilta, joihin Startup Refugeesilla ei ole aiemmin ollut pääsyä. Yrittäjyysohjelmaamme otettiin mukaan jopa Azerbaidžanista kaksi osallistujaa, jotka olivat löytäneet koulutuksen sosiaalisen median kautta. 

Poikkeusaika on korostanut yhteistyön merkitystä ja myös Startup Refugeesin toiminta olisi näyttänyt hyvin erilaiselta ilman verkostossamme mukana olevien yritysten ja organisaatioiden tukea. Koronavuosi on leimannut myös yhteistyötä TietoEVRYn kanssa ja muuttanut yhteisiä suunnitelmiamme. Onneksi yhteistyötä digitaalisen eriarvoisuuden poistamiseksi on takana pian jo kolme vuotta, joten yhteisten kokemuksien pohjalle oli helppo rakentaa etänäkin tapahtuvaa yhteistyötä. 

Digitaalisen eriarvoisuuden teema tuntuu tällä hetkellä ajankohtaisemmalta kuin koskaan ennen. Nyt jos koskaan tarvitaan sekä keinoja tukea pakolaisten digitaalisia taitoja että työllistymistä digitaalisille aloille, sillä näiden alojen työpaikat eivät ole samalla lailla vaarassa kuin fyysisestä läheisyydestä riippuvat työt.

Aluksi fyysisiksi tapahtumiksi suunnittelemamme työpajasarja käynnistyikin lokakuun alussa verkossa TietoEVRYn asiantuntijoiden kanssa. Teemoiksi valikoitui esimerkiksi LinkedInin käyttö työnhaussa, datan hyödyntämisen tulevaisuus sekä asiakaskokemuksen parantamisen tärkeys. 

On ollut hienoa huomata, miten kaikki ovat puhaltaneet yhteen hiileen: rekrytilaisuuksissa käytetään ahkerasti maskeja, yhteistyössä järjestettyjä webinaareja kuvataan jälkikäteen hyödynnettäviksi ja uusia koulutuksia suunnitellaan koko ajan niin, että ne vastaavat työnhakijoiden muuttuneisiin tarpeisiin.

Pahin skenaario ei siis toteutunut ja työmarkkinoiden epävarman kevään ja hiljaisen kesän jäljiltä syksy on lähtenyt yllättävän hyvin käyntiin. Osaajiamme tarvitaan edelleen ja tällä hetkellä välitämme taas työntekijöitä yrityksiin ympäri Suomea.

Tutustu TietoEVRYn ja Startup Refugeen yhteistyöhön.

Haluatko olla mukana tukemassa Startup Refugeen toimintaa? Lue lisää!

Kirjoittaja:

Elisa Vepsäläinen on Startup Refugeesin toinen toimitusjohtaja. Elisa on kokenut järjestöammattilainen, joka on aiemmin johtanut Suomen Somalia-verkostoa ja työskennellyt Kirkon Ulkomaanavussa, Suomen Punaisessa Ristissä ja Interpediassa.

Haluatko tietää lisää?

Kia Haring

Tietoevry alumni

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä