noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Näkyvyys väestön terveyden ja hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen auttaa ennakoinnissa ja tuo terveyshyötyjä

07 toukokuuta 2019

Vain pieni osa väestöstä aiheuttaa valtaosan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Tiedolla johtamisen avulla voidaan tunnistaa asiakasryhmiä, jotka ovat vaarassa ajautua palvelujen suurkuluttajiksi. Olemassa olevaa dataa ja uusia työkaluja hyödyntämällä onnistutaan ennaltaehkäisyssä, saadaan terveyshyötyjä ja säästetään kustannuksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuva on yleisesti tiedossa - väestö ikääntyy, palvelutarve kasvaa ja kustannukset ovat karkaamassa käsistä. Resursseja on vaikea saada riittämään kysynnän kasvaessa. Tilastot osoittavat, että 10-20% kansalaisista aiheuttaa valtaosan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Palvelutarpeet ovat yksilöllisiä ja muodostavat monimutkaisen vyyhdin, joka kuormittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa. 

Ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto on paras lääke kustannusten kasvun hillitsemiseen. Tällä hetkellä resurssit kohdentuvat suurelta osin sairauden hoitoon ja silloin ollaan jo myöhässä kustannusten syntymisen ehkäisyssä. Lisäksi sairauden hoito on kuitenkin vain osa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat elintavat, perimä, koulutustausta, työssäkäynti, sosiaaliset suhteet ja monet muut tekijät. Niinpä tarkastelunäkökulman on oltava laaja ja katettava sekä sosiaali- että terveydenhuollon toiminta. 

Väestötason seuranta lähtee olemassa olevasta datasta ja vaatii uusia mittareita

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden tavoitteena on saada parempi käsitys oman alueensa väestön tilanteesta. Ratkaisun avain piilee olemassa olevassa datassa. Oikeiden työkalujen avulla vuosien mittaan kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Puhutaan tiedolla johtamisesta eli tunnetaan alueen sairastavuus, sosiaalihuollon tilanne sekä kehitystrendit ja ennusteet. Tiedon pohjalta yksiköt voivat tunnistaa ja suunnitella eri ryhmille sopivia interventioita sairauksien ennaltaehkäisyyn, kohdentaa tehokkaasti resursseja ja seurata toimien vaikuttavuutta.

Nykyiset mittarit keskittyvät sairaanhoidon suoriutumiseen, mutta väestötason ennaltaehkäisyn näkökulmasta ne eivät riitä. Tarvitaan uusia mittareita, joilla voidaan seurata väestön terveyttä ja hyvinvointia kattavasti. Kansansairauksista esimerkiksi diabeteksen sairastavuuteen voitaisiin vaikuttaa etukäteen niin, että taudin puhkeaminen myöhentyy tai kokonaan estyy, mikäli sairastumisvaarassa olevien henkilöiden tavoitettavuuteen pystytään kiinnittämään paremmin huomiota. Jo yhdenkin prosentin sairastavuuden laskulla saadaan helposti huomattavia kustannussäästöjä.

Tiedolla johtamisen tueksi uusia visuaalisia työkaluja

Lifecare Pulssi on tiedolla johtamisen työkalu, jolla tunnistetaan ne asiakassegmentit, joilla on riski ajautua raskaampien palveluiden piiriin. Järjestelmän avulla tuodaan näkyvyyttä alueelliseen terveystilanteeseen, mahdollistetaan palvelujen parempi kohdentaminen ja annetaan konkreettisia työkaluja vaikutusten mittaamiseen ja seurantaan. Väestön terveys ja Väestön hyvinvointi -näkymien lisäksi ratkaisu sisältää organisaationäkymän, joka on tarkoitettu johdon työpöydäksi. Se antaa kattavan yleiskuvan toiminnan nykytilasta, kehityksestä ja ennusteista.

Koska väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan ymmärtäminen on avain tehokkaiden ja vaikuttavien palveluiden suunnitteluun, teemme Tiedolla aktiivista kehittämistyötä tällä alueella. Visuaalinen ratkaisumme tarjoaa kokonaisnäkymän väestön terveyden ja hyvinvoinnin, palvelujen käytön ja toiminnan tulosten seurantaan. Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä, lähellä asiakkaita.

Tutustu demoon! Voit tilata demon tältä sivulta.

 

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä