noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vertaisarviointi

Benchmarking eli vertaisarviointi tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan pyrkien omaksumaan toimialan parhaimpia käytäntöjä.

Vertaisarviointi auttaa tunnistamaan oman toiminnan kehityskohteita ja laatimaan niiden parantamiseen tähtääviä tavoitteita sekä synnyttämään uusia ideoita.

Palvelu tuottaa vertailukelpoista ja kehittynyttä tietoa toiminnan ja hoidon tuloksista, hoidon vaikuttavuudesta sekä resurssienkäytöstä, joita Tiedon BM-palveluissa mukana olevat terveydenhuollon yksiköt tarkastelevat säännöllisesti.

Jatkuva toiminta mahdollistaa toiminnallisten muutosten vaikutusten seurannan ajantasaisesti ja luotettavasti.

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet tietoja esimerkiksi seuraavien toimintojen tukena:
• Päivystysjärjestelyiden uudelleenorganisoinnissa
• Leikkaustoiminnan pöytäjakojen ja maksikapasiteetin käytön optimoinnissa
• Hoidon kehittämisessä tietyissä potilasryhmissä
• Tehohoidon jälkeisen hoidon kehittämisessä

Vertaisarvioinnissa mukana olevat terveydenhuollon yksiköt kehittävät toimintaansa yhteistyökonsortioissa, joissa ne säännöllisesti tarkastelevat toimintaansa ja vaihtavat ajatuksia kehittämiskohteista ja -tavoista.

TAYSin tehohoidon ylilääkäri ja tehohoitokonsortion johtoryhmän jäsen Sari Karlsson:
•    ”Toiminnan tuloksen seuranta ja sen näkyminen on äärimmäisen
      arvokasta.”
•    ”Tieto on tasalaatuista.”
•    ”Myös vaikeampia asioita mitataan ja ne ovat helposti saatavilla,
       esimerkiksi hoidon tulos ja seurantatiedot.”
•    ”Vertaisarvioinnin kautta saatavista tiedoista on apua toimintaa
      koskevissa kyselyissä.”
•    ”Hyvälaatuinen tieto vertaisarvioinnissa kertoo usein myös osaston
      toiminnan laadukkuudesta.”

 

Kirjautuminen

Kirjaudu palveluun näistä linkeistä:

Kirjaudu syöttösivuille Kirjaudu raportointiportaaliin
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä