noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät

#atkpaivat

6 - 8.5.2019, Finland

Tervetuloa tutustumaan innovatiivisiin ratkaisuihimme 6.-8.5.2019!

Olemme mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivillä Tampere-talossa.

Tervetuloa osastollemme 157 tutustumaan uusiin ratkaisuihimme! Tältä sivulta löydät tietoa esittelyistämme sekä tapahtumassa mukana olevat yhteyshenkilömme.

Tavataan Tampereella! 

 

Esittelyssä osastollamme:

Esittelemme ensimmäisiä openEHR-pohjaisia Lifecare-ratkaisujamme. openEHR-tietomalli

mahdollistaa parhaan kliinisen tiedon ja hoitosuositusten hyödyntämisen sekä organisaatiokohtaisen muokattavuuden. openEHR-pohjaisissa Lifecare-esittelyissämme erityisesti: konfiguroitava Lifecare-työpöytä ja  potilaan kooste; Kertomuskatselin ja kertakirjaus; Lifecare Hoidonseuranta sekä Kasvun ja kehityksen seuranta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon datakeskeinen tuoteperhe mahdollistaa terveys- ja hyvinvointidatan ennakoivan hyödyntämisen yksilön hyvinvoinnin sekä sote-palveluiden kustannusten optimoimiseksi.  Se kerää datan tietojärjestelmistä, jäsentää avointa tekstitietoa koneille ymmärrettävään muotoon ja hyödyntää edistyneitä koneoppimisen algoritmeja.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan paremmin kohdennettua ja ennaltaehkäisevää hoitoa sekä palveluita. Lifecare Pulssi tarjoaa kokonaisnäkymän väestön terveyden ja hyvinvoinnin, palvelujen käytön ja toiminnan tulosten seurantaan. Ratkaisu visualisoi tärkeimmät tilannetiedot ja mittarit, jotka tukevat päätöksentekoa, toiminnan jatkuvaa parantamista ja vaikuttavuuden seurantaa.  Lifecare Pulssin näkymät: Väestön terveys, Väestön hyvinvointi ja Organisaatio.

Lifecare tarjoaa kokonaisratkaisun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tieto- ja toiminnanohjaustarpeisiin. Yhteinen järjestelmä vähentää päällekkäisiä työvaiheita, tehostaa palvelu- ja hoitoketjuja, sekä tukee moniammatillista tiimityötä perusterveydenhuollossa, erikossairaanhoidossa ja sosiaalitoimessa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Esittelyssä esimerkiksi: yhteinen viestintä, suostumuskäsittely, asiakassuunnitelma, yhteinen kirjausalusta.  

 

Lifecare tukee sosiaalihuollon ammattilaista palveluprosessien hallinnassa. Kansallisten vaatimusten mukainen ratkaisu varmistaa, että vireilletulleisiin asioihin ja palveluprosesseihin liittyvät asiakirjat sekä kertomusmerkinnät tallentuvat myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Lisätietoja:

tieto.com/openehr

https://www.tieto.com/fi/palvelut-ja-ratkaisut/data-ja-tekoaly/tieto-intelligent-wellbeing/

tieto.com/ecosystem

http://tapahtumat.fcg.fi/atkpaivat

 

Tieto

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani toiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Sosiaali- ja terveydenhuolto on Tiedolle strategisesti tärkeä toimiala. www.tieto.fi

#atkpaivat

Ota yhteyttä

Teemu Vähäkainu

Head of Healthcare

Aika ja paikka

6 - 8.5.2019
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä