noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Hallitut pilvipalvelut

Pilvipalveluiden automatisoitu hallinta ja optimointi ympäristöäsi ennakoivasti seuraamalla.

Tietoturvallinen ja hallittu pilviympäristö muuttuviin tarpeisiin

Pilven hallintapalveluiden avulla automatisoimme ympäristösi orkestroinnin, käyttöönoton ja konfiguraationhallinnan, pääsyoikeudet ja tietoturvan, sovellusten saatavuuden ja suorituskyvyn, kapasiteetin ja kustannusten seurannan sekä optimoinnin.

Harri Kallioniemi

Head of Public Cloud

Jatkuva pilvipalveluiden riskien tunnistus minimoi uhat ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Tietoturvalliset pilvipalvelut

Jatkuva pilvipalveluiden riskien tunnistus minimoi uhat ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Kaikki sovellukset ja palvelut toteutetaan parhaiten tarkoitukseen sopivilla, joustavilla ja turvallisilla pilvialustoilla.

Sovellusten saatavuus ja suorituskyky

Kaikki sovellukset ja palvelut toteutetaan parhaiten tarkoitukseen sopivilla, joustavilla ja turvallisilla pilvialustoilla.

Seuraa kustannuksia ja optimoi ympäristöä tarpeen mukaan kustannusten alentamiseksi.

Kustannustehokkaat pilvipalvelut

Seuraa kustannuksia ja optimoi ympäristöä tarpeen mukaan kustannusten alentamiseksi.

Pääsynhallinta ja tietoturva

Tietoturva on meille keskeistä. Tämän palvelun avulla voit varmistaa organisaatiosi pilvipalvelujen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Tietoturvallisella seurantatyökalulla varmistat, että tiedot, data ja IT-palvelut vastaavat aina liiketoiminnan tarpeita.

Orkestrointi, käyttöönotto ja konfiguraation hallinta

Autamme sinua tunnistamaan, hallitsemaan, tallentamaan, raportoimaan, auditoimaan ja todentamaan pilvipalvelusi. Otat helposti käyttöön uudet konfiguroinnit ja infrastruktuurikoodin. Tarjoamme pilvipalveluillesi jatkuvan konfiguroinnin hallintapalvelun.

Saatavuuden ja jatkuvuuden hallinta

Turvaamme liiketoimintasi. Saat kattavan suunnitelman ja prosessit, joilla taataan ja optimoidaan pilvipalveluidesi saatavuus ja jatkuvuuden hallinta. Saatavilla ovat automaattisesti jatkuvuuteen liittyvät vähimmäispalvelutasot.

Varmuuskopiointi ja kriisitilanteiden hallinta

Turvaamme yrityksesi suorituskyvyn kriisitilanteessa. IT:ltä vaadittavia teknisiä ja palvelutoimintoja pystytään käynnistämään uudelleen sovitussa aikataulussa.

Muutos- ja versiohallinta

Minimoimme pilvi-infrastuktuuripalveluiden riskit automatisoidulla käyttöönotolla ja infrastuktuuritekniikalla. Asiantuntijamme hallitsevat ympäristöön uusina ominaisuuksina tai ongelman ratkaisuna käyttöön otettuja muutoksia.

Tapahtumien ja ongelmien hallinta

Voimme palauttaa normaalit palvelutoiminnot nopeasti ja minimoida haitalliset vaikutukset liiketoimintaan varmistaen siten palvelun parhaan mahdollisen tason ja saatavuuden. Ongelmat voidaan estää ja ne tapahtumien vaikutukset, joita ei voida estää, voidaan minimoida.

Laskutuksen ja kustannusten hallinta

Pilvipalveluiden kulut on helppo ennakoida. Tarkan pilvikustannusennusteen laatiminen - ja pilvikustannusten hallinta - on silti osoittautunut vaikeaksi organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää pilvipalveluita. Laskutuksen ja kustannusten hallintapalvelumme tavoitteena on vähentää tätä monimutkaisuutta ja tuottaa kustannussäästöjä ja tehokkuutta pilvipalveluiden käytöstä.

Valvonta ja analytiikka

Pilven hallinta ja analytiikka tuo näkyvyyttä sovelluksiin ja muihin pilviympäristön komponentteihin. Se on avainasemassa tekoäly- ja koneoppimispohjaisen ennakoivan hallintapalvelun mahdollistamiseksi.

Monipilvipalvelun hallinta

Mahdollistaa kaikkien sovellusten ja palveluiden suorittamisen tarkoituksenmukaisilla pilvialustoilla. Kaikkia pilviympäristöjäsi hallitaan keskitetysti, ja saat niihin yhtenäisen näkyvyyden.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä