noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Hyvä tietojärjestelmä helpottaa arkea

Enemmän aikaa potilas- ja asiakastyöhön

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-  ja potilastietojärjestelmien perimmäinen tarkoitus on organisaation toiminnan tehostaminen. Hyvä käytettävyys merkitsee, että ammattilainen pystyy suorittamaan tehtävänsä sujuvasti ja onnistuneesti.

Hyvä järjestelmä tarjoaa oleellisen tiedon kussakin hoito- ja palvelutilanteessa. Kokonaiskuva potilaasta tai asiakkaasta ja hänen tilanteestaan helpottaa hoitopäätösten tekoa sekä palvelu- ja hoitopolun suunnittelua.

Sosiaalihuollon ammattilaiset

 • Asiakkaan palvelukokonaisuus koosteena
 • Käyttäjän palveluohjaus
 • Moniammatillisen työn tuki
 • Asiakkaiden osallistuminen palvelupolkuun
 • Käytön helppous ja tietojen saatavuus

2560x1440px_jonathan-daniels-385131-unsplash.jpeg

Terveydenhuollon ammattilaiset

 • Olennainen tieto oikea-aikaisesti
 • Kokonaiskuva potilaasta                                                      
 • Mukautuminen käyttäjän rooliin ja hoitotilanteeseen
 • Kaikki toiminnot samassa näkymässä
 • Päätöksentuki
 • Tietoa ei tarvitse syöttää uudelleen

2560x1440px_HKA_6354.jpeg

Hyvä tietojärjestelmä mahdollistaa

Oikea tieto oikea-aikaisesti

2560x1440px_HKA_4929.jpeg

Terveys- ja hyvinvointitietoa on järjestelmissä jo paljon: hoitotilanteessa tarvittavan oleellisen tiedon etsiminen on vaikeaa. Mitä kattavampi kokonaiskuva hoitohenkilökunnalla on potilaasta, sitä nopeammin ja luotettavammin he pystyvät tekemään oikeita päätöksiä. Hoidon turvallisuutta tukevat päätöksentuki sekä eri tietojen ja tietolähteiden yhdistämiskyky.

Sujuvuutta ja tehokkuutta

2560x1440px_linkedin-sales-navigator-403843-unsplash.jpeg

Hyvässä tietojärjestelmässä kaikki toiminnot, esimerkiksi potilaan kokonaiskuvan tarkastelu ja tietojen syöttäminen, voidaan suorittaa samassa paikassa ilman siirtymiä. Turhien ja päällekkäisten työvaiheiden vähentyminen synnyttää myös säästöjä. Sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä tukee sote-ammattilaisten työtä. Asiakkaan tilannetta hallitaan kokonaisvaltaisella asiakassuunnitelmalla.

Mukautuva ja kehittyvä järjestelmä, ketterä käyttöönotto

2560x1440px_HKA_6354.jpeg

Hyvä tietojärjestelmä mukautuu ammattilaisen roolin ja käyttötilanteen mukaisesti. Jatkuvasti kehittyvien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien tulee tukea nopeasti muuttuvan toimialan tarpeita. Järjestelmän käyttöönotto pienemmissä osissa on ketterämpää kuin aiemmin.

Avoimuus – nopeutta ja innovaatioita

2560x1440px_HKA_6255.jpeg

Tietojärjestelmän avoimet rajapinnat ja tietomallit nopeuttavat uusien innovaatioiden ja kliinisen tiedon hyödyntämistä. Sote-organisaatiot pystyvät joustavasti kehittämään toimintaansa, kun järjestelmäintegraatiot ovat aiempaa kevyempiä, nopeampia ja edullisempia.

Hyvinvoinnin parantaminen ja ennaltaehkäistävyys

2560x1440px_HKA_6269.jpeg

Potilas- ja asiakastietojärjestelmissä on paljon terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää dataa. Sen avulla voidaan luoda potilas- ja asiakaskeskeisiä palveluita, joilla ennaltaehkäistään sairauksien, ja ongelmien kroonistumista riskiryhmissä. Siten voidaan vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin ja yhteiskunnan kustannuksiin. Ennakoivien palveluiden avulla voidaan vähentää raskaita ja kalliita hoitoja.

Kiinnostuitko?

2560x1440px_rawpixel-733989-unsplash.png

Haluatko lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuistamme?

Klikkaa tästä!

Lifecare Camera on helppo oppia ja nopea käyttää

2560x1440px_adult-blond-blur-789703.jpeg

Espoon kotihoito, suun terveydenhuolto, terveysasemat ja kotisairaala saavat käyttöönsä Tiedon Lifecare Camera -järjestelmän. Lue lisää.

Toiminnanohjaus tuo sujuvuutta Kainuun uuteen sairaalaan

2560x1440px_HKA_4929.jpeg

Tuotannonohjausjärjestelmä on yksi Kainuun uuden sairaalan keskeisimpiä hankintoja ja uudistuksia. Lean-oppien käyttö on ollut lähtökohtana sairaalan arjen suunnittelussa hankkeen alusta alkaen eikä kehittämistä ole rajattu vain hoidollisiin tehtäviin. Lue lisää.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelut sujuvasti vauhtiin Eksotessa

2560x1440px_Healthcare_web17.jpeg

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) IT-palvelupäällikkö Minna Kälviän mukaan Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa on yhteiskunnallisesti merkittävä muutos, koska se tekee sosiaalityön näkyväksi. Kansallisiin prosesseihin nojaava arkistointi yhtenäistää ja vahvistaa sosiaalihuollon kirjaamista sekä palvelutuotantoa. Lue lisää.

Espoon kokeilu todisti: Tekoäly tunnistaa tukea tarvitsevia

2560x1440px_HKA_5335.jpeg

Espoon kaupungin ja ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon ainutlaatuinen tekoälykokeilu tuotti toivotun tuloksen: tekoäly pystyy seulomaan valtavasta asiointidatamassasta palvelupolkuja eli niputtamaan yhteen riskitekijöitä, jotka samalle henkilölle osuessaan laukaisevat raskaiden ja kalliiden palvelujen tarpeen. Lue lisää.

Kotihoidon toiminnanohjaus on ennen kaikkea johdon työväline

2560x1440px_HKA_6269.jpeg

Kotihoidon toiminnanohjaus tekee kotihoidon vaativaa arkea sujuvammaksi. Toiminnanohjaus suuntaa oikealle polulle, kun hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla, tekeviä käsiä on riittävästi ja johdon tuki kantaa läpi muutoksen. Lue lisää.

Keskitetty toiminnanohjaus vapauttaa aikaa hoitotyöhön

hka_5526.jpg

Jyväskylän kotihoidon asiakaskäyntien optimointi on mahdollistanut kasvavan asiakaskunnan palvelun samalla henkilöstömäärällä. Lue lisää.

Lifecare ja Kanta palvelevat suun terveydenhuollossa

niemi_hietanen_uusikaupunki.jpg

Uudenkaupungin suun terveydenhuolto astui Kanta-aikaan tietojärjestelmän uudistuksella. Lain vaatimusten täyttämisen ohella Lifecare on tuonut suun terveydenhuollon arkeen ja potilaiden hoitoon sujuvuutta sekä parempaa tietojen hyödyntämistä. Lue lisää.

Lifecare on vahvistanut asiakaspalvelua ja -turvallisuutta

2560x1440px_siarhei-plashchynski-560887-unsplash.jpeg

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuus Lifecare on tuonut enemmän aikaa asiakastyölle ja vahvistanut asiakasturvallisuutta, selviää Etevan kuntayhtymässä teetetyssä loppukäyttäjille suunnatussa kyselyssä. Lue lisää.

HUS kehittää datan hyödyntämistä

Käynnistä video

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kehittää ennakoivaa sairaanhoitoa ja lääketieteellistä tutkimusta HUS-tietoaltaan avulla. Yhteistyössä Tiedon kanssa kehitetty ratkaisu mahdollistaa suurten tietomassojen analysoinnin terveydenhuoltoa koskevien ennusteiden ja merkittävien innovaatioiden luomiseksi. Lue lisää.

Palvelut elämäntapahtumien mukaan

Käynnistä video

Valtiokonttorin digijohtaja Nina Nissilä ja HUS Lastensairaalan dosentti Pekka Lahdenne kertovat miten palveluja kehitetään kansalaisten elämäntapahtumien mukaan. Lue lisää.

Avoimuus luo aidosti asiakaslähtöisen ekosysteemin

2560x1440px_artem-kovalev-86365.jpg

Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologia kehittyy tulevaisuudessa yhä vauhdikkaammin. Yksikään järjestelmätoimittaja ei ole maailman paras jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon erikoisalueella, ja iso osa uusista teknologiainnovaatioista syntyy start-upeissa globaalisti. Lue lisää.

Kuvantaminen avaa tietä tekoälyn hyödyntämisessä

2560x1440px_HKA_5378.jpeg

Radiologia ja muut kuvadataa hyödyntävät erikoisalat ovat raivanneet tekoälylle tietä terveydenhuollossa. Yleisesti konenäköön liittyvät teknologiat ja erityisesti syväoppivilla neuroverkoilla toteutetut ratkaisut ovat kehittyneet valtavin harppauksin viimeisen viiden vuoden aikana. Lue lisää.

Terveyspalveluja kotisohvalle

Käynnistä video

Virtuaalisairaala-hankkeessa luotiin yhdessä potilaiden kanssa kehitetty Terveyskylä-palvelu, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja palveluohjausta kansalaisille ja sote-alan ammattilaisille.Lue lisää.

Haluatko tietää lisää?

Haluatko saada jatkossa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuistamme?

Ota vapaasti yhteyttä! Täytä tietosi lomakkeeseen, ja vastaamme viestiisi niin pian kuin mahdollista.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä