noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet Play

Yksilön hyvinvointi keskiössä

Sote-palvelut keskittyvät kansalaisten tarpeisiin.

Kansalaiskeskeiset sote-palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto on suurien haasteiden edessä: väestö ikääntyy, ja kansalaisten odotukset kasvavat. Tulevaisuuden palveluiden tulee keskittyä yksilön tarpeisiin. Älykkäät sovellukset ja palvelut mahdollistavat muutoksen.

Katso video

Yhteentoimivat järjestelmät mahdollistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa. Tiiviin integraation ja avoimen tiedon avulla saavutetaan tehokkaita hoito- ja palveluketjuja. Digitalisoidut palvelut vapauttavat resursseja hallinnollisista tehtävistä hoito- ja palvelutyöhön ja yksilön tarpeisiin. Jokainen omistaa omat tietonsa ja ne ovat hänen käytettävissään. Ennaltaehkäisevillä palveluilla on merkittävä rooli – sekä yksilön hyvinvoinnin että yhteiskunnan kustannusten kannalta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tulee pohjautua yksilön hyvinvoinnin tarpeisiin.

 

Optimization.png

Preventive.png Integrated care.png Secure.png Citizen empowerment.png

Resurssien ja osaamisen optimointi

Ennaltaehkäistävyys ja ennustaminen

Saumattomat hoito- ja palveluketjut

Yksilön tiedon saatavuus ja turvallisuus

Kansalaisten osallistaminen

Tarinamme

Kainuun uusi sairaala

Citizen centric wellbeing.jpg

Tuotannonohjausjärjestelmä on yksi Kainuun uuden sairaalan keskeisimpiä hankintoja ja uudistuksia. Lean-oppien käyttö on ollut lähtökohtana sairaalan arjen suunnittelussa hankkeen alusta alkaen eikä kehittämistä ole rajattu vain hoidollisiin tehtäviin.

"Ennakoinnin avulla jo päätyminen sairaalaan vähenee eikä sairaalaan oteta varmuuden vuoksi. Kotiuttamiseen liittyvät asiat ovat iso osa hoitoa. Kotihoidon edellytykset, kuten apuvälineet, pitää varmistaa jo etukäteen ja tämä ketju toimii tuotannonohjausjärjestelmän avulla”, projektipäällikkö Terho Pekkala kertoo.

Lue koko tarina.

Jyväskylän kotihoito

2560x1440px_HKA_6269.jpeg

Jyväskylän kotihoidon keskitetty toiminnanohjaus vapauttaa aikaa hoitotyöhön
 
Asiakkaan luona tehtävää työtä mittaava kotihoidon välitön työaika on Jyväskylässä vahvassa kasvussa. Ennen optimointia välitön työaika oli 40 prosentin tienoilla, nyt luvut ovat 55 prosentissa, tavoite on 60 prosentissa. 
 
”Kotihoidon työntekijä voi luottaa, että työt jaetaan kotihoidon optimoinnin tuella tasapuolisesti ja käynneille varataan niille suunniteltuaika. Hän saa keskittyä hoitotyöhön ja asiakkaiden tarpeisiin”, Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana vahvistaa.

Lue koko tarina

Espoon kaupunki: tekoälykokeilu

abgavhjxwdq-timon-studler.jpg

Espoon kaupungin ainutlaatuisessa kokeilussa tekoäly tunnisti tukea tarvitsevia. Tavoitteena oli yhdistää tekoälyn avulla aiemmin erillään olleita tietoaineistoja siten, että niistä muodostuu asiakas- ja palvelupolkuja.

Lue koko tarina

Eksote: Sosiaalihuollon Kanta-palvelut

2560x1440px_Healthcare_web17.jpeg

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) IT-palvelupäällikkö Minna Kälviän mukaan Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa on yhteiskunnallisesti merkittävä muutos, koska se tekee sosiaalityön näkyväksi. Kansallisiin prosesseihin nojaava arkistointi yhtenäistää ja vahvistaa sosiaalihuollon kirjaamista sekä palvelutuotantoa.

Lue koko tarina.

Lifecare Camera on helppo ja nopea

2560x1440px_HKA_5043.jpeg

Lifecare Camera –järjestelmän käyttö laajenee Espoossa. Aiemmin ratkaisua käyttivät kotihoidon sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Kokemukset olivat niin hyviä, että käyttäjäjoukkoa halutaan mahdollisimman pian laajentaa.

Lue koko tarina.

Parempaa businesta datan avulla.

Tietolaiset asiantuntijat apunasi liiketoimintasi uudistamisessa.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä