noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Näkymät

Koko vuoden tulosnäkymät

Näkymät vuodelle 2020

20.10. TietoEVRY palauttaa tulos-ohjeistuksensa vuodelle 2020

 

TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa vuodelle 2020 Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen. Koska näkyvyys koko vuoden kannattavuuteen on parantunut, yhtiö palauttaa ohjeistuksensa vuodelle 2020.

Koko vuoden 2020 näkymät

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 341,7 milj. euroa vuonna 2019).

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Julkistettu 24.7.

Covid-19-pandemiasta johtuen TietoEVRYn päämarkkinoiden talouskehitykseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Nämä epävarmuustekijät huomioon ottaen, yhtiön ei tällä hetkellä ole mahdollista arvioida pandemian vaikutuksia kannattavuuteensa. Tästä johtuen
TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa koko vuodelle. Yhtiö antaa ohjeistusta kuluvalle vuodelle, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen toisella vuosipuoliskolla paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee.

TietoEVRY on peruuttanut ohjeistuksensa vuodelle 2020

Covid-19-pandemiasta johtuen TietoEVRYn päämarkkinoiden talouskehitykseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Nämä epävarmuustekijät huomioon ottaen, yhtiön ei tällä hetkellä ole mahdollista arvioida pandemian vaikutuksia kannattavuuteensa. Tästä johtuen TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa koko vuodelle. Yhtiö antaa ohjeistusta kuluvalle vuodelle, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee.

Julkistettu 14.2.

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu 1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 343,1 milj. euroa vuonna 2019).

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Aiemmin julkaistut tulosohjeistukset ovat saatavilla englanninkielisellä sivustollamme.

 

 

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä