noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Sharepoint Software Developer Online

Stockholm

Regular

Application and Product Development

04 November 2021 - 03 February 2022

Digital Consulting

Om TietoEVRY
TietoEVRY is one of the leading companies in the Nordics building better digital services for our clients both in the private and public sectors. With us, you are part of the forefront of emerging businesses and technology making a difference with our customers. Cooperate and exchange ideas with professionals in an international and evolving working environment. Increase your knowledge in a variety of areas, you set the limit. Our culture is built on transparency and active sharing – a truly open environment.

Vi växer snabbt och letar nu efter en SharePoint-utvecklare som vill bli en del av TietoEVRY Customer Experience i Sverige. 

Om rollen 
På TietoEVRY Customer Experience är användarfokus den viktigaste aspekten när man utvecklar nya digitala upplevelser. Våra kunder experimenterar med nya sätt att förbättra sin verksamhet och vi hjälper dem under hela resan genom att ge råd, utforma, implementera och stödja digitala lösningar som hjälper deras slutanvändare och ökar deras effektivitet.

 

Som SharePoint-utvecklare hos oss kommer du att ta fram och presentera lösningsförslag för våra kunder. I din roll kommer du att även driva utvecklingsarbete på våra plattformar/applikationer tillsammans med våra lösningsarkitekter, utvecklare och UX-designers, samt assistera och leda juniora utvecklare. Exempel på arbetsuppgifter är att genomföra migrationsprojekt från SharePoint Server till SharePoint Online och utveckla intranätslösningar baserade på SharePoint. Vår agila leveransmodell innebär att du kommer att delta i flera projekt samtidigt, vilket kräver förmåga att samarbeta och prioritera. 

Du kommer att spela en nyckelroll i våra leveranser genom att hitta och implementera nya lösningar för våra kunder tillsammans med våra utvecklare och designers. Vi sätter individen först och lägger stor vikt vid teamarbete för att uppnå våra gemensamma mål. Vi tycker om att umgås och att hitta på roliga aktiviteter tillsammans.

Din kompetens  

 • Du har minst tre års erfarenhet av SharePoint-utveckling 
 • Du har arbetat i agila projekt och organisationer, exempelvis DevOps 
 • Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, tal och skrift  
 • Erfarenhet av intranät, Teams- och samarbetslösningar och dokumenthantering 

I rollen kommer du att arbeta med nedanstående tekniker. Har du erfarenhet av några av dessa ser vi det som positivt.

 • SPFX (SharePoint Framework UX) 
 • SharePoint 2016/2019 
 • Microsoft 365 / Azure
 • Graph API  
 • Power Apps / Power Automate  

För att lyckas i rollen som SharePoint -utvecklare så behöver du vara en driven lagspelare med ett genuint intresse för kundens verksamhet för att kunna kartlägga kundens behov och utmaningar.  

Övrigt 
Lön: Fast månadslön 
Omfattning: Heltid, tillsvidare 
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid 
Placeringsort: Stockholm, alternativt remote

Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
 


 

Om karriärbyrån Procruitment 
Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. Dagens nyexaminerade talang – morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig – idag och imorgon. 

___________________________________________________________________________

 

About TietoEVRY
TietoEVRY is one of the leading companies in the Nordics building better digital services for our clients both in the private and public sectors. With us, you are part of the forefront of emerging businesses and technology making a difference with our customers. Cooperate and exchange ideas with professionals in an international and evolving working environment. Increase your knowledge in a variety of areas, you set the limit. Our culture is built on transparency and active sharing – a truly open environment.

We are growing fast and are now looking for a SharePoint developer who wants to be part of TietoEVRY Customer Experience in Sweden.

 

About the position
At TietoEVRY Customer Experience, user focus is the most important aspect when developing new digital experiences. Our customers are experimenting with new ways to improve their business and we help them throughout the journey by advising, designing, implementing and supporting digital solutions that help their end users and increase their efficiency.

 

As a SharePoint developer you will develop and present solution proposals for our customers. In your role, you will also conduct development work on our platforms / applications together with our solution architects, developers and UX designers, as well as assist and lead junior developers. Examples of tasks are implementing migration projects from SharePoint Server to SharePoint Online and developing intranet solutions based on SharePoint. Our agile delivery model means that you will participate in several projects at the same time, which requires the ability to collaborate and prioritize. You will play a key role in our deliveries by finding and implementing new solutions for our customers together with our developers and designers. We put the individual first and focus on teamwork to achieve our goals. We also like to hang out and come up with fun activities that we do together.

 

Your qualifications

 • You have at least three years of experience in SharePoint development
 • You have worked in agile projects and organizations, such as DevOps
 • Fluency in Swedish and English, both written and oral

In the role, you will work with the techniques below. If you have experience of any of these, we see it as positive.

 • SPFX (SharePoint Framework UX)
 • SharePoint 2016/2019
 • Microsoft 365 / Azure
 • Graph API
 • Power Apps / Power Automate

 

To succeed in the role of SharePoint developer, you need to be a driven team player with a genuine interest in the customer's business to be able to map the customer's needs and challenges.

 

Terms
Start: As soon as possible
Salary: Fixed monthly salary
Extent: Full time, permanent
Location: Stockholm, remote

About Procruitment
Procruitment makes companies grow with the right people! In the same time we are making opportunities for people to grow through their whole career. Todays New Grads talents – up and coming Specialist or Leader. Regardless of your experience, we are a partner for you – today and tomorrow.

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn