noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Service Delivery Manager

Luleå

Regular

Delivery, Project and Product Management

15 July 2021 - 30 August 2021

Industry Software

Service Delivery Manager

Om oss

Smart teknik gör det enklare för sjukvårds- och välfärdssektorn att fokusera på omställningen från reaktiv behandling till en mer proaktiv och riktad vård och omsorg. Digitala verktyg är nyckeln som skapar värde för både verksamhet, patienter och användare. TietoEVRY är ledande helhetsleverantör av tjänster och integrerade lösningar inom vård och omsorg för organisationer och medborgare i Norden. Hos oss arbetar 1 400 hälso- och välfärdsspecialister med sammankopplade digitala lösningar som är nyckeln till att möjliggöra vårdtjänster i framtiden.

Vi söker

en Service Delivery Manager som kan hjälpa till att bygga upp och utveckla vår nya Platform-as-a-Service-leverans, eHealth PaaS. eHealth PaaS-plattformen är TietoEvry:s nordiska Private Cloud-leveransförmåga som är skräddarsydd mot sjukvårds- och välfärdssektorn i enlighet med gällande EU/nationella direktiv och lagstiftning. Denna leveransförmåga är under kraftig tillväxt och som Service Delivery Manager är du en mycket viktig kugge i ett kompetent produktteam.

Du ansvarar för att våra leveranser fungerar enligt avtal. Du leder arbetet med hela leveranskedjan samt tar tag i alla operativa frågor som kan tänkas dyka upp. På produktteamets uppdrag är du ansvarig för att vidareutveckla våra befintliga PaaS-leveransförmågor. Du är också den som ansvarar för att nya och befintliga produktleveranser till plattformen har rätt tjänsteinnehåll och realiseras med kvalitet. Du är fokalpunkten för PaaS-leveranser och ser kontinuerligt till förbättra och effektivisera dessa.

Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar att:

  • Upprätthålla service-nivåer (SLA)
  • Hantera flödet i Service Now kring Incidenter och Changes enligt SLA
  • Säkerställa den interna styrningen av PaaS-leveransförmåga
  • Upprätta en realistisk leverans-/projektbudget
  • Säkerställa fullgod bemanning
  • Upprätthålla operativa och taktiska kontakter under leveransen
  • Representera PaaS-perspektivet för kvalitetssäkring och förankring av offerter, lösningsförslag och kalkyler
  • Hålla Governance Handbook uppdaterad
  • Driva nätverkssammankomster för teknikspridning runt plattformen

Vi förväntar oss

att du har bred kunskap inom tjänsteleveransledning och att du är öppen för att lära dig mer om PaaS-leveransområdet som är ett mycket teknikdrivet område. Vi ser också att du är en handlingskraftig ledare och en naturlig auktoritet. Du kan kommunicera detta flytande i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Som person har du

god ledarskapsförmåga och förmåga att samverka affärsmässigt både internt inom TietoEVRY samt mot kunder. Då eHealth PaaS-förmågan snabbt utvecklas vidare och innefattar allt fler nyttor väntar vi oss också att du ser positivt på förändrings- och förbättringsarbete kring leveransinnehåll och -tekniker.

Vi erbjuder

en spännande karriärbana med stora möjigheter till professionell utveckling tillsammans med ett stort produkttnätverk och -portfölj. Du kommer att beredas chansen att vara en viktig del i att forma våra leveransförmågor tillsammans med skickliga kollegor i en inspirerande omgivning då ett utmärkt lagarbete är en central del av TietoEVRY:s värdegrund.

För mer information

är du varmt välkommen att kontakta och/eller ansöka om tjänsten till linjechef Martin Hellström (martin.hellstrom@tietoevry.com).

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn