noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Seniorrådgiver innenfor Plan & Build 360° (eByggesak)

Oslo

Regular

Consulting

28 December 2020 - 14 February 2021

Industry Software

Seniorrådgiver innenfor Plan & Build 360° (eByggesak): Vil du være med å bygge fremtidens byggesaksløsninger?

Vi har hatt stor suksess de siste årene med digitalisering og effektivisering av privat og offentlig sektor og vi satser nå stort på digitalisering av byggesaksbehandling gjennom vår løsning Plan & Build 360° (eByggesak). For å rigge oss for fremtiden skal vi styrke laget ytterligere.

Du er nysgjerrig på hva fremtiden bringer og har med din faglige kompetanse noen tanker rundt hvordan plan- og byggesaksbehandling bør gjennomføres. Når man tidligere har måttet utføre prosesser på komplekse og tidkrevende måter har du tenkt at du har noen løsninger på hvordan dette kan gjøres bedre. Du vet at innbyggerne har høye krav og forventninger til hvordan plan- og byggesaksbehandling bør understøttes av digitale og automatiserte løsninger og har et stort ønske om å bidra til å ta utviklingen i riktig retning.

Arbeidsoppgaver:

Du vil ha en rolle som seniorrådgiver i vårt konsulentteam. Du har kunnskap og kompetanse knyttet til lover og regler innenfor byggesaksfeltet og praktisk anvendelse av byggesaksstandarden. Kanskje har du også kunnskap om plansaker og reguleringen her. Du har et nettverk innenfor byggesak som fagfelt og kan utnytte dette i rollen som selskapets talerør ovenfor offentlige myndigheter innenfor vår satsning på eByggesak som produkt.

I rollen som seniorrådgiver vil du jobbe med rådgivning knyttet til vår eByggesaksløsning hos våre kommunekunder. Du er systematisk og har evne til å se og omsette kundebehov til konkrete løsninger. Du er ambisiøs og er klar for nye utfordrende oppgaver og et spennende nytt skritt i karrieren. Du trives når det er mye å gjøre og med mange baller i luften. Dersom du blir motivert av å være med på å digitalisere og effektivisere byggesaksprosessen og ser verdien dette gir for både innbyggere og saksbehandlere, så vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Du vil inngå i et nordisk eByggesaksteam med en dedikert gjeng som består av en blanding av roller og bakgrunner. Rollen som seniorrådgiver vil blant annet innebære følgende arbeidsoppgaver:

 • Bidra som faglig input til avdelingen
 • Fungere som en fagekspert ovenfor kunder og kolleger mtp. lover og regler innen for Plan og Bygg
 • Rådgi kunder i forbindelse med implementering og praktisk anvendelse av vår løsning Plan & Build 360°
 • Gjennomføring av arbeidsmøter
 • Være en pådriver for prosessendring og -forbedring hos kunde
 • Være en sparringspartner som trekker inn gode ideer fra våre kunder 

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter kandidater med relevant kompetanse og/eller erfaring fra kommunalteknisk sektor, særlig innenfor plan- og byggesaksbehandling. Det vil være fordelaktig om du har erfaring som konsulent og du bør i tillegg være god til å kommunisere på både norsk og engelsk.

Du har god kjennskap til eByggesaksstandarden og til lover og regler relevante for byggesaksprosessen og/eller plansaksprosessen.

Personlige egenskaper

 • Engasjert og løsningsorientert
 • Teamorientert og evne til å samarbeide effektivt med kollegaer og kunder
 • Innsikt i og interesse for ny teknologi
 • Evne til å lære nye ting og løse utfordringer
 • Fungere som kundens sparringspartner og forstå kundens behov, samt evne til å kunne omsette dette til løsninger

Vi tilbyr

Vi er en gjeng som blir motivert av oppgaven vi skal løse og at vi hver dag ønsker å lære nye ting, slik at vi kan forbedre oss. Vi opplever som alle andre at omgivelsene endrer seg raskere og raskere, og kjenner på disse utfordringene hver dag. Vi trenger deg på laget for å lage en tilpasningsdyktig organisasjon.

Du vil få en sentral posisjon i et selskap i endring. Lønnen er god. Og folka i selskapet er bra. Vi stiller opp for hverandre, som best kan illustreres gjennom at Hjelpsom er en av våre retningsgivende «stjerner». De tre andre er:

 • Kompetanse: Vi feiler fort for å drive vår kompetanse fremover
 • Bruker-orientert: Vi har alltid brukerne i fokus
 • Innovativ: Vi tenkte på morgendagen i går

Vi er et nordisk team som innebærer at det kan by seg internasjonale muligheter.

Virker dette interessant? Ring meg eller send meg din CV.

Om arbeidsgiveren

Som innbyggere i landet vårt er vi alle avhengige av at det store fellesprosjektet «å bygge det nye Norge» skal lykkes. For å få til dette er vi avhengige av å ha en velfungerende og tillitsfull offentlig sektor. Det er det vi driver med i Public 360°. Leverer løsninger som sikrer en transparent forvaltning, kvalitetssikker saksbehandling og bevaring av vår kulturhistoriske arv for fremtidens generasjoner.

Når vi går på jobb så er vår største motivasjon å kunne få muligheten til å endre det samfunnet vi alle er en del av. Vår visjon er å skape et smartere samfunn. Og vi skal gjøre det gjennom å utvikle plattformer for informasjonsdeling. På den måten skal informasjonen bli våre kunders mest verdifulle eiendel.

Vi er et produktselskap med ca 350 ansatte som er en av TietoEVRY-konsernet og vi har over 30 års erfaring med å utvikle og levere produktene Public 360, Business 360, eArkiv 360° og eByggesak 360. Våre løsninger anvendes av over 700 virksomheter og 200 000 brukere.

For mer informasjon

Kontakt Team Lead Charlotte Beck, på charlotte.beck@tieto.com, eller tlf: +47 922 21 037

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn