noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Produkteier, Core Renewal

Fornebu

Regular

Sales and Business Development

06 January 2021 - 14 February 2021

Vil du ta et steg inn i fremtidens betalingsløsninger i et inkluderende og lærerikt miljø hvor din stemme teller?

Hos TietoEVRY får DU muligheten til å forme fremtidens digitale samfunn. Med våre innovative partnerskap og kunder i både privat og offentlig sektor, former vi både dagens samfunn og den digitale fremtiden.

Du vil bli en viktig bidragsyter til vårt kjernebankprosjekt (Core Renewal) og vil være med på å bygge en av de mest fremtidsrettede bankløsningene for Norden og internasjonalt. Prosjektet involverer ansatte over flere land og kulturer, og bringer sammen eksperter innenfor flere fagområder. Vi har et stort aldersspenn, fra nyutdannede til erfarne spesialister. Våre kollegaer ønsker å ha en omgjengelig, fremoverlent person med på teamet, som tørr å utfordre det eksisterende.    

Er du den vi leter etter?

Din hverdag hos oss:

Du vil lage og vedlikeholde en produktstrategi i samarbeid med interessenter. Dette gjøres gjennom å:

 • Bearbeide og analysere krav med kunder og produkteiere i en leveransesetting 
 • Gjennomføre Gap analyser mot eksisterende funksjoner og planer
 • Identifisere, avklare og redusere risiko
 • Håndtere avhengigheter til andre systemer / enheter i verdikjeden 
 • Presentere og avklare prioriteringer i henhold til produktstrategien for teamene 
 • Bistå teamene med å spesifisere krav
 • Kontinuerlig vedlikeholde backlogen til produktet
 • Utarbeide estimater og planlegge i henhold til produktstrategi
 • Evaluere kvalitet og fremdrift i desk checks, showcaser og retrospektiver 
 • Jobbe agilt i og med teamene

Hvem er du?

 • 2-3 års erfaring som produkteier
 • Du ønsker å inspirere og motivere individer og team samt gi konstruktive tilbakemeldinger  
 • Du utvikler nødvendig teknisk kompetanse og evner å samarbeide med andre 
 • Oppdager og løser kritiske problemer og situasjoner på en effektiv måte. 
 • Evner å se det større bilde av produktstrategien og teamene 
 • Håndterer hektiske situasjoner og kommuniserer klart og tydelig 
 • Bidrar til et miljø som oppmuntrer til individuell utvikling og et velfungerende team 
 • Relevant utdanning (bachelor eller tilsvarende, lang erfaring kan kompensere)
 • Setter kunnskapsdeling, samarbeid og åpenhet høyt. 


Hos oss er du en del av noe


Vi tror på samarbeid, personlig utvikling og den enkeltes mulighet til å påvirke. Vi ønsker å bli ledende på teknologi ved hjelp av agil arbeidsmetodikk og dine evner. Hos oss er arbeidshverdagen fleksibel og du har mulighet til å påvirke hvordan du jobber. Du kan håndtere oppdrag på egen hånd, men samtidig samarbeide godt med andre og dele kunnskap og informasjon for å oppnå felles mål.

Vi er kundefokuserte og ønsker deg som har en positiv holdning og sterkt ønske om å levere kvalitet. Du tør å stille spørsmål, så hvorfor ikke ta kontakt med oss da vel? Vi svarer gjerne på spørsmål over telefon eller via mail.

Dag Petter Iversen, Head of Deposit Management, Next Generation Core 
E-post: dag.iversen@tietoevry.com
Tlf: +47 916 13 030
 

   

  About TietoEVRY

  Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

  Read more about us here.

  Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn