noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Dyktig utvikler? Kom til Team Buktu!

Regular

Application and Product Development

18 December 2020 - 29 January 2021

Industry Software

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier.TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 3 milliarder EUR. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com
 

Har du lyst til å være med å utvikle fremtidens programvare for kommunal del av NAV ?

Tieto har en avdeling i Ski, Tieto Velferd, som utvikler og leverer fagsystem til kommunal del av NAV, Socio og elektronisk pasientjournalsystem til kommunal pleie- og omsorgstjenester, Gerica. Per i dag har vi ca 170 kommuner som benytter Socio og ca 130 kommuner som benytter Gerica.

Tieto Velferd har et sterkt fokus på kundenes behov til enhver tid og følger nøye med i samfunnsutviklingen. Et viktig område som vi i Tieto Velferd brenner for, er å gjøre våre kommuner bevisste på å utnytte muligheter som teknologi gir. Hvordan bruke de teknologiske verktøyene til å jobbe smart og effektivt, samtidig som kvalitet opprettholdes eller gjerne forbedres og tjenestemottakerne føler seg godt ivaretatt. Kommunene står overfor store utfordringer fremover og det er avgjørende at de har fokus på digitalisering og utvikling av organisasjonen for å møte disse.

Nå har vi en åpen posisjon i ett av våre norske team som leverer programvare til kommunal del av NAV.

Team Buktu er gjeng som synes Buktu er et festlig navn på et team. Hvis vi joiner våre 8 mailsignaturer, manuelt omskriver først, og filtrerer ut duplikater etterpå, får vi: “utvikler, arkitekt, tester, produktsjef, ux-designer”. Men de merkelappene vi tror og håper du vil plassere på teamet vårt er: “engasjement, trivsel, ansvar, kompetanse”. Vi bryr oss både om det vi utvikler, hverandre, kundene og verden rundt oss. Og vi synes det er viktig at teamet vårt forteller med egne ord hvem vi er, hva vi gjør - og ikke minst - hvem vi tror du er.

Omtrentlig team-statistikk og -facts  - før du begynner:

Fødested: 5 fylker, 2 land
Alder: 39,5 år (snitt), 35 år (median)
Høyere utdanning: 4,18 år (snitt)

År i arbeidslivet: 112 (total, cirka)

År i Tieto: 59 (total, cirka)

Fritidsinteresser: gitar, løping, sjakk, kampsport, fotball, musikk, broderi, gaming, duppeditter

I India har vi også et team som heter Sapiens. Dem har vi samarbeidet med i 2 år nå og de jobber ut ifra samme Product Backlog som vi gjør.

Teamet vårt jobber med å utvikle software som i hovedsak benyttes i sosialtjenesten og integreringsarbeid i kommunene. Det vi utvikler er et viktig hjelpemiddel for å levere velferdstjenester.

Av spennende funksjonalitet med nyere datostempel har vi blant annet utviklet funksjonalitet for å ta imot digitale søknader om sosialtjenester fra nav.no. Når søknadene blir behandlet i kommunene, sender vår software oppdateringer tilbake som brukerne kan lese på nav.no.

Om deg

Du er en dyktig utvikler som får ting gjort. Du har sannsynligvis studert noen år og jobbet noen år før du blir med i vårt team, men framtidig bidrag korrelerer ikke nødvendigvis med antall år på baken. Mange av git-commit-ene våre inneholder filer med en eller flere av disse endelsene: .js, .css,  .cs .sql, .yaml. Hvis du har både endra, oppretta, sletta og commita slike filer før, så finner du nok fort fram.

Siden det er snart jul har vi satt opp et par ønskelister:

Teknologi

  • Web frontend – HTML/Javascript/CSS
  • React
  • Dotnet
  • Database
  • Docker

Utvikling

  • Lage automatiske tester
  • God kommunikasjon
  • Få ting gjort
  • Ta fornuftige valg og prioriteringer
  • Nysgjerrig på ny teknologi

Å få alt man ønsker seg til jul er nok ikke realistisk, men jo flere ønsker oppfylt jo mer stiger julestemningen. Om du kommer med gaver vi ikke tenkte på at vi trengte, så er det selvsagt en hyggelig overraskelse.

I rekrutteringsprosessen vil du få utdelt en liten kodeoppgave for å gi oss en liten smakebit på tankegang og kode. Den vil være liten av omfang – fritid er viktig det også.

Vi håper å høre fra deg snart. Les videre over, under eller til siden for kontaktinformasjon, firmainformasjon og sånt.

-----

Mer om TietoEVRY

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn