noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Continuous Service Manager

Malmö

Regular

Delivery, Project and Product Management

14 October 2021 - 11 January 2022

Industry Software

We're the leading healthcare and welfare IT provider in the Nordics, with over 40 years of Nordic well-being expertise. This extensive experience and our close cooperation with our customers give us a strong foundation to further enhance healthcare and welfare services at the individual, regional, and national levels.

Our Health Information System (HIS) IT solutions enable healthcare professionals to work within one unbroken chain, where information is seamlessly shared. These professionals will have the right information, in the right place, at the right time, for the best possible care. Our Product Services organization is now looking for Continuous Service Manager (CSM) to work in HIS Service Delivery in Sweden. The primary location will be based on client’s needs and appointments.

What you get to do in this role:

As a Continuous Service Manager (CSM) you are responsible for the operative management of the assigned customers/markets to make sure that the agreed services within the boundaries of the Service description and according to agreed SLAs are delivered.

What's needed:

 • Excellent communication skills in Swedish and English

 • Strong analytical abilities and decision-making capabilities

 • Ability to creatively contribute to strategic and tactical plans

 • Effectiveness in a dynamic, matrix organization with an aggressive multi-project schedule

 • General understanding of healthcare processes in primary care, secondary care, occupational care and private healthcare

 • Understanding of product and release roadmaps and customer business domain

 • We also appreciate Bachelor’s degree in engineering, computer science, economy or equivalent education in healthcare area

As a person you are eager to:

 • Influence and collaborate with others, prioritize, resolve conflicts and deliver results

 • Engage effectively and persuasively at all levels of the organization

 • Marketing TietoEVRY towards customers and identifying potential sales cases 

 • Execute on add-on sales

We offer:

 • Highly professional team and opportunities for personal development

 • Empowerment and flexible way of working

 • Diverse, inclusive and transparent working environment

Join us and be part of success

We look forward to hearing from you! Please send us your CV and Cover letter by the 30th of November. For additional information, please contact Laura Kupari, Customer Success Manager (laura.kupari@tietoevry.com).

_____________________________________

Vi är Nordens ledande leverantör av IT lösningar inom hälso- och sjukvård med över 40 års erfarenhet av nordiskt välbefinnande. Denna långa erfarenhet och nära samarbete med våra kunder ger oss en stark grund för att ytterligare förbättra hälso- och sjukvården på individuell, regional och nationell nivå.

Våra IT -lösningar för hälsoinformationssystem (HIS) gör det möjligt för vårdpersonal att arbeta inom en obruten kedja där information smidigt delas. Detta möjliggör rätt information, på rätt plats, vid rätt tid, för bästa möjliga vård. Vår Product Services organisation söker efter Continuous Service Manager (CSM) som kommer arbeta inom HIS Service Delivery i Sverige. Du kommer i huvudsak vara stationerad utifrån kundens behov och önskan.

Om rollen

Som Continuous Service Manager (CSM) ansvarar du för den operativa styrningen av de tilldelade kunderna. Du säkerställer leverans av de överenskomna tjänsterna inom de avgränsningar som beskrivs i tjänstebeskrivningen och avtalad SLA.

Kvalifikationer

 • Du uttrycker dig obehindrat på såväl svenska som engelska

 • Du har en stark analytiskförmåga och förmåga att fatta beslut

 • Du har en förmåga att bidra med kreativa, strategiska och taktiska planer

 • Du arbetar effektivt i en dynamisk matrisorganisation med många parallella projekt

 • Allmän förståelse för hälso- och sjukvårdsprocesser inom primärvård, sekundärvård, företagsvård och privat vård

 • Förståelse för produkt- och leveransplanering samt kundaffärer

 • Vi värdesätter att du har en kandidatexamen inom ingenjörsvetenskap, datavetenskap, ekonomi eller motsvarande utbildning inom hälso- och sjukvården.

Personliga egenskaper

 • Som person har du lätt för att samarbeta med andra, prioriterar, hanterar konflikter och levererar resultat

 • Du är aktivt engagerad och övertygande på alla nivåer i organisationen

 • Du marknadsför TietoEVRY till kunder och identifierar potentiella försäljningar

 • Du agerar för försäljning av tilläggstjänster

Vi erbjduer

 • Professionellt team och kollegor samt stora möjligheter för personlig utveckling

 • Flexibelt arbetssätt

 • Mångsidig, inkluderande och transparent arbetsmiljö

Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka in ditt CV och personligt brev senast den 30/11. För vidare information, vänligen kontakta rekryterande chef Laura Kupari laura.kupari@tietoevry.com

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn