noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Chief Support Consultant

Mo i Rana

Regular

Technical and Functional Expertise

18 November 2020 - 08 December 2020

Financial Services Solutions

Chief Consultant, Fraud Prevention Support

Fraud Prevention Support er en av flere enheter i Financial Crime Prevention som til daglig leverer kundesentriske og uhyre viktige tjenester til bank- og finansmarkedet til over 80 kunder i 11 land. Våre systemer overvåker flere milliarder transaksjoner og detekterer mer enn 100 000 svindelsaker i året. Seksjonen består av 25 personer og har som hovedoppgave å kontakte kunden for å avdekke mulig misbruk av betalingsinformasjon og kartlegge hendelsesforløpet. Tjenestene har blitt levert fra Mo i Rana i flere tiår og det er betydelig fagkompetanse i forretningsenheten. 

Trusselbildet innen finansiell kriminalitet endrer seg hele tiden og utviklingen skjer raskt. Dette skaper muligheter for å forbedre, automatisere og effektivisere dagens løsninger, samtidig som nye tjenester og leveranser vokser frem. Som Chief Consultant er du nøkkelpersonen som leder våre utviklings - og forbedringsprosjekter. Gjennom deltakelse i tverrfaglige digitale team er du med å skape nye viktige tjenester og leveranser for å bekjempe finansiell kriminalitet på tvers av en global forretningsenhet. For å lykkes i denne rollen er det en stor fordel om du er lærevillig, endringsvillig, sterk på å samarbeide, er selvgående og har en pragmatisk tilnærming.

Vi søker etter deg som har kompetansen, tankesettet og personligheten som kreves for å fortsette utviklingen av vårt fraudfaglige miljø. Den rette personen som skal bidra til ytterligere utvikling og løfte seksjonen til nye høyder. Dette er stillingen for deg som ønsker en jobb hvor ingen dag er lik, og som ønsker å ta del i et selskap i stor utvikling.

Rollen inngår i seksjonens lederteam og rapporterer til seksjonsleder Fraud Prevention Support. Denne rollen vil også fungere som stedfortreder for seksjonslederen. Du vil jobbe sammen med fagansvarlige for de enkelte tjenestene på seksjonsnivå og i digitale team med andre i forretningsenheten.  

Hva vil dine oppgaver være 

 • Lede utviklingsprosjekter
 • Oppfølging av automatisering- og effektiviseringstiltak
 • Drive og lede kontinuerlig utvikling og forbedringsarbeid  
 • Effektivisering og automatisering av våre nåværende og fremtidige tjenester
 • Jobbe aktivt med å justere og følge opp seksjonens KPI-oppnåelse
 • Systemansvar
 • Bistå i utvikling av seksjonen og utvikling av seksjonens medarbeidere
 • Utvikle rammeverk for kompetansestyring, autorisasjons- og sertifiseringsordninger 
 • Samarbeide tett med andre seksjoner for å skape kundeverdi 
 • Stedfortreder for seksjonsleder

Hva ser vi etter? 

 • Relevant utdannelse, minimum 3 år på bachelornivå  
 • IT – faglig bakgrunn
 • Gode leder og relasjonsegenskaper 
 • Gode presentasjons og kommunikasjonsegenskaper 
 • Sterk samarbeidsevne
 • Minimum 2 års erfaring som leder med personalansvar eller prosjektansvar
 • Evne til å prioritere og effektivt håndtere en høy arbeidsmengde  
 • Det er en fordel med erfaring fra roller som jobber mot svindel, hvitvasking eller andre former for økonomisk kriminalitet 
 • Kunnskap om gjeldende lov- og bransjekrav innen bank- og finans  
 • Flytende norsk og engelsk  

Hva er viktig for oss? 

 • Du er lysten på utfordringer og har en lidenskap til arbeidet ditt  
 • Du har god energi og stabilitet  
 • Du brenner for å skape endringer gjennom medarbeiderne   
 • Du evner å delegere ansvar og myndighet for å styrke dine kollegaer/medarbeidere 
 • Du har stor gjennomføringsevne  
 • Du skaper sikkerhet og stabilitet  
 • Foretrekker selv å jobbe i en smidig organisasjon med moderne ledelse og flat struktur  
 • Er opptatt av å skape positiv energi og god kultur 

Hva kan vi tilby?  

 • En jobb med mening - vi stopper svindel hver dag! 
 • En spennende og utfordrende stilling i et av Nordens ledende IT-selskap  
 • Et sterkt fagmiljø som vil gi deg utfordringer og kunnskap, slik at du raskt blir en del av laget  
 • Gode utviklingsmuligheter og karriereprogrammer  
 • Et aktivt, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø med gode resultater innen fagområdet 
 • Konkurransedyktige betingelser 

Arbeidstid dagtid.

Stillingsprosent 100%

Ønskelig med oppstart så snart som mulig.

Arbeidssted: Mo i Rana.  

Om TietoEvry

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. TietoEVRY er Norges ledende leverandør av kort, kortrelaterte produkter og tjenester. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden for betalingskort.  

Vi utvikler løsninger for og leverer i et internasjonalt marked med kunder i Norge, Norden, Storbritannia, Irland og Baltikum. Markedet vårt er primært innenfor bank og finans, men vi leverer også løsninger til offentlig sektor, detaljhandel, lojalitetskonsepter, transport og foreningsliv.  

TietoEVRY CARD er en forretningsenhet i TietoEVRY, et av Nordens ledende IT selskaper. TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land.  

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn