noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Area Product Owner

Stockholm, Skellefteå, Malmö, Göteborg

Regular

Delivery, Project and Product Management

17 November 2021 - 11 December 2021

Industry Software

Are you looking for a career with a company that both challenges and care about?

Welcome to TietoEVRY. We are committed to developing business and society through information technology. We believe in openness, independent thinking and in giving our people the freedom to be their exceptional themselves.

We are the largest supplier of IT services for both private and public sectors. Our business in the Welfare area focuses on products that facilitate the work and increases accessibility for our customers, the municipalities. With the help of our solutions, citizen services and integrations, users of our solutions can easily get the support and information they need. We now need reinforcement for our product team of you who want to accept the challenge.

With us you will be responsible for

As part of our product team, you will primarily work with the portfolio's solution which handles deviations within the municipality's social service. You will help build our product portfolio from existing ideas, develop new ideas / offers based on your experiences, our customers' needs and wishes as well as changes and requirements from the market. We are today the market leader in the area, and this is a position we intend to maintain in the future.

You meet our customers and analyze their needs. You interpret legal requirements and ensure that our solutions support them. You keep in touch with authorities and partners. You will work closely with colleagues in the product team and with our development teams to define, explain and prioritize the needs with the goal of transforming our customers' needs into the best solutions on the market.

You will develop marketing material and other documentation in your area, and you will support our sales and support team in complex domain issues. In Public procurements, you will support colleagues to evaluate product demands and do related work to hand in our best offer. You participate in customer meetings, in dialogues with partners and at various fairs and other events.

Beside focusing on our solution for Deviation Reporting, you will also work with the core-part in our Family Care solution and helping with testing, documentation, requirements etc. together with rest of the product team.

As part of our Nordic product team, we together drive the direction of our future offerings and products.

We expect you to have

 • Experience and good knowledge of how municipal activities are run and organized, especially in the area of ​​social care.
 • You have a Degree of Bachelor of Science in Social Work and deep domain knowledge in how Family Care is performed within the municipality.
 • Insight in IVO's supervisory assignment regarding reporting of notifications in the areas of SOL, LSS and HSL.
 • Knowledge of how personal data may be handled, and guidelines linked to the GDPR.
 • You enjoy spending time in customer dialogs and have a good communication and presentation skills.

As a person, you are

You are good at expressing yourself in writing and in meetings with our customers and colleagues. You have very good language skills (Swedish and English), both spoken and written. You also have a solution-oriented way of thinking and the ability to prioritize and run your work independently.

As a person, you are a thorough, good communicator with a positive attitude and a sense of collaboration.

You have high business acumen an ability to find opportunities and solutions to various challenges with a good eye for how we can make our existing business grow.

The role includes travel, especially in Sweden.

We offer

We offer you a challenging position in an area of high market growth. You will get opportunities for professional growth in a team-oriented organization. You will cooperate with colleagues in an international and evolving working environment and get the opportunity to develop your professional skills.

Form of Employment:            Permanent, Full time

Organization:                           Industry Software, Nordic Welfare

Location:                                  Preferable Skellefteå, Malmö, Gothenburg or Stockholm, Sweden

Period for apply:               2021-12-12

Did we get you inspired? 

We look forward your application!
Please attach your CV or LinkedIn-profile and we’ll reach out to you. Interviews will be held on continuous basis, so we encourage you to apply today. If you have any specific questions regarding this role, please contact Product Manager, Malin Johansson, Malin.B.Johansson@tietoevry.com

We perform background checks on all final candidates. TietoEVRY declines calls from recruitment companies.

____________________________________

Letar du efter en karriär med ett företag som både utmanar och bryr sig om?

Välkommen till TietoEVRY. Vi är engagerade i att utveckla företag och samhälle genom informationsteknik. Vi tror på öppenhet, självständigt tänkande och att ge våra anställda möjligheter att utveckla sig själva.

Vi är den största leverantören av IT-tjänster för både privat och offentlig sektor och har ca 24 000 anställda. Vi tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder inom en rad olika områden.

Vår verksamhet inom välfärdsområdet fokuserar på produkter som underlättar arbetet och ökar tillgängligheten för våra kommunkunder. Med hjälp av våra verksamhetssystem, medborgartjänster och integrationer kan användarna av våra lösningar på ett enkelt sätt få det stöd och den information som behövs. Vi behöver nu förstärkning till vårt produktteam inom Individ- och Familjeomsorg av dig som vill acceptera utmaningen.

Ansvarsområde

Som en del i vårt produktteam kommer du i första hand att jobba med portföljens lösning som hanterar området Avvikelsehantering. Du kommer att driva utvecklingen av delar i vår produktportfölj utifrån befintliga idéer, våra kunders behov och önskemål samt förändringar och krav från marknaden. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att ta fram nya erbjudanden, ta vara på tillväxtmöjligheter och skapa konkurrenskraftiga lösningar. Vi är idag marknadsledande inom området och det är en position som vi avser att behålla framgent.

I jobbet kommer du att ha tät dialog med våra kunder för att analysera deras behov. Du tolkar lagkrav och säkerställer att våra lösningar stödjer dem. Du bevakar trender inom området samt håller kontakter med myndigheter och våra samarbetspartners. Du kommer att jobba tätt tillsammans med kollegorna i produktteamet och med våra utvecklingsteam genom att förklara och prioritera våra utvecklingsbehov med målet att omvandla våra kunders behov till marknadens bästa lösningar.

Du kommer även att hålla i presentationer och kundmöten, vara aktiv och utvärdera krav i upphandlingar, ta fram marknadsföringsmaterial, användarhandledningar och annan dokumentation. I det dagliga arbetet kommer du att agera säljstöd och stötta vårt supportteam i komplexa domänfrågor. Du medverkar på olika mässor, användarträffar och andra arrangemang.

Förutom att jobba med Avvikelsehantering så kommer du att jobba med vår övriga produktportfölj inom IFO. Det innebär bl.a. att du hjälper till med dokumentation, test och verifiering, lösningsbeskrivningar samt stöttar vår supportavdelning och utvecklare vid frågeställningar.

Som en del i vårt nordiska produktteam driver vi tillsammans riktningen för våra framtida erbjudanden och produkter.

Din profil och erfarenhet

 • Du har erfarenhet och god kunskap kring hur kommunal verksamhet drivs och är organiserad, gärna inom området socialtjänst. 
 • Du är utbildad Socionom och har erfarenhet inom området Individ- och Familjeomsorg.
 • Kännedom om IVO:s uppdrag samt anmälningar inom områdena SOL, LSS och HSL.
 • Du jobbar självständigt, är utåtriktad och trivs med att lära dig nya saker och har ett genuint intresse inom området socialtjänst.
 • Kännedom kring hur personuppgifter får hanteras och riktlinjer kopplat till GDPR.
 • Lätt att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Du är lyhörd och öppen för andras lösningar och erfarenheter och har modet att stå för dina åsikter på ett konstruktivt sätt. Du är en engagerad och öppen lagspelare som älskar att driva saker framåt och ge hög service till våra kunder.

Du är bra på att uttrycka dig skriftligt och i möten tillsammans med våra kunder och kollegor. Du har mycket bra språkkunskaper (svenska och engelska), både i tal och skrift. Du har också en lösningsorienterad tankegång och förmåga att prioritera och driva ditt arbete självständigt. Som person är du en noggrann, bra kommunikatör med en positiv attityd och en känsla av samverkan. Du har en förmåga att hitta möjligheter och lösningar på olika utmaningar med en god blick för hur vi kan få vår befintliga affär att växa.

I rollen ingår resor i arbetet, främst i Sverige.

Vi erbjuder

TietoEVRY erbjuder dig en utmanande tjänst inom ett område med hög marknadstillväxt och en arbetsplats med ett kreativt och positivt arbetsklimat. Du får möjligheter till professionell utveckling i en teamorienterad organisation och får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor som alla strävar efter att uppnå bästa resultat och skapa mervärde för våra kunder. Vi själva tycker att arbetet hos oss är både roligt och utvecklande och välkomnar dig som vill använda dina tidigare erfarenheter på nya områden.

Låter det intressant?

Välkommen med din ansökan! Dina ansökningshandlingar bör innehålla CV, personligt brev och/eller gärna en länk till din LinkedIn profil. Intervjuer kommer att hållas löpande så vänta inte utan ansök idag. Om du har ytterligare frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Produktchef, Malin Johansson, Malin.B.Johansson@tietoevry.com

Vi utför bakgrundskontroller av alla slutkandidater. TietoEVRY avböjer samtal från rekryteringsföretag.

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn